dinsdag 28 mei 2013

2 juni 2013, 1e na Drie-eenheid

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
2 juni 2013, 1e zondag na Drie-eenheid of Trinitatis. Voor de Rooms Katholieke Kerk is het ook 'Sacramentsdag', een hoogfeest op deze 2e zondag na Pinksteren. Men viert dat Jezus brood en wijn aan de apostelen gaf tijdens het 'Laatste of Heilig Avondmaal' (de Paasmaaltijd in Johannes 13:21-26). Dat lezen wij niet. Jezus wil als 'voedsel' voortdurend onder de mensen blijven. In de RK kerk door zijn tegenwoordigheid in de RK dienst en het uitdelen van geconsacreerde hostie . Meer over het veranderen van brood en wijn in het bloed en vlees van Jezus in Wikipedia/Transsubstantiatie

Kunst tip: Een Monstrans is een houder waarin een 'geconsacreerde' hostie wordt getoond. Hier een barokke zonnemonstrans met de vorm van een stralende zon op een voet. Het midden van de zon bestaat uit twee ronde glazen plaatjes waarin de hostie wordt geklemd. Zowel toren- als zonnemonstransen hebben een halvemaanvormige knijpertje dat de hostie op zijn plaats houdt; dit wordt een lunula genoemd. Bron Wikipedia. De Monstrans van de parochie van de Heilige Drie-eenheid in Amsterdam. Het is de monstrans die een vernietigende rooftocht weer terug in het Catharijne Convent waar het permanent tentoongesteld wordt. Link Monstrans


De Bach cantaten voor deze zondag zijn “Die Elenden sollen essen (BWV 75, deel voor en na preek), ”O Ewigkeit, du Donnerwort (Koraalcantate BWV 20) en ''Brich dem Hungrigen dein Brot'' (BWV 39). De teksten horen bij Lucas 16: 19-31 met de Gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) Onder de titel dagelijks brood (naar het Onze Vader) ''Brich dem Hungrigen dein Brot'' (BWV 39) Uitgevoerd door John Eliot Gardiner het Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists. Onderdeel van de serie Bach pelgrimage met oratoria, passies en cantates 22 CD's. De tekst van het openingskoor is afkomstig uit Jesaja 58:7-8) Tekst: Wbdocs39 Bespreking: Johanbachcantate/39 (7m37) Link youtube

Of kijk op dit blog op 10juni2012 naar J.S. Bach (1685-1750) uit "O Ewigkeit, du Donnerwort” (Koraalcantate BWV 20). Het duet door Anne-Sofie von Otter, Mezzo-Sopraan en Anders J. Dahlin, Tenor. Met het Baroque Concerto Copenhagen onder leiding van Lars Ulrik Mortensen (4m10)

Of kijk op dit blog op 26juni2011 naar: JS Bach “Die Elenden sollen essen” Cantata BWV 75 door het Bach Collegium Japan en Masaaki Suzuki 'A Choral Year With Bach' (5m16).

Concert tip
zo2juni13 om 19.30 uur in de Geertekerk, Geertekerkhof, Utrecht (10min van CS) ''Brich dem Hungrigen dein Brot'' (BWV 39) uitgevoerd door Gerrit Maas en het koor en orkest voor de Bachcantatediensten Link Utrechtse Bachcantatediensten


TEKSTEN
Het thema deze week is bid tot de enige God, erken hem als de koning. Wees niet afvallig en heb (groot) geloof.

Salomo bidt, smeekt met geheven handen, tot God om tijdens rampspoed de gestraften? te vergeven. Ook pleit Salomo voor vreemdelingen mits gelovig.
In de lofpsalm zullen alle volken op aarde uw naam leren kennen en ontzag voor u tonen
In Galaten vervloekt Paulus degene die de gelovigen iets (heeft) verkondigt dat in strijd is met wat ik u verkondigd heb.
De Centurion van Kafernaum gelooft in Jezus wonderkracht. Zijn slaaf zal genezen als Jezus het wil/zegt.

1 Koningen 8:22 en 37-43
Psalm 96
(Galaten 1:1-10)
Lucas 7:1-10
Gezang 51
1 mijn leven is onder de macht gesteld
van de Heer die mijn dagen en nachten telt
uw lichaam brood voor wie hongerig zijn
en uw naam wordt een lied in mijn mond.
Liedboek voor de Kerken 1973


I KONINGEN
1 Koningen is het elfde boek van het Oude Testament. De boeken gaan behalve over Koning Salomo, de 2e zoon van David en Bathseba over zijn opvolgers. In ons stukje spreekt de spreekwoordelijk wijze koning Salomo bij de inw9ijding van de tempel. Daarom koos de leesroostercommissie waarschijnlijk de 1e regel om de spreker en de gelegenheid duidelijk te maken. 
 
Salomo bidt, smeekt met geheven handen tot God om tijdens rampspoed de gestraften? te vergeven en r39b Grijp in en geef hem wat hem toekomt. Ook pleit Salomo voor vreemdelingen r41 die niet tot uw volk Israël behoort en die uit een ver land hierheen is gekomen om u te vereren … r43 aanhoor hem dan vanuit de hemel, uw woonplaats, en doe wat hij u vraagt.

Kunst tip: De inwijding van de tempel door Salomo uit 1654 door Gerbrand van den Eeckhout (1621-1674), een van de bekendere leerlingen van Rembrandt van Rijn. Nu in het Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, Duitsland. Link Salomos tempel

1 KONINGEN 8:22 en 37-43
22 Toen wendde Salomo zich naar het altaar van de HEER, ten aanschouwen van de verzamelde Israëlieten, hief zijn handen ten hemel
...
37 Wanneer er in het land hongersnood of pest uitbreekt, wanneer het gewas wordt getroffen door korenbrand, meeldauw of vraatzuchtige sprinkhanen, wanneer het volk in eigen land door vijanden bedreigd wordt, wanneer er kortom bij enige ramp of ziekte 38 ook maar iemand van uw volk Israël een smeekgebed tot u richt en zijn handen heft in de richting van deze tempel – ieder onder de druk van het leed dat hem persoonlijk treft –, 39 aanhoor hem dan vanuit de hemel, uw woonplaats, en vergeef hem. Grijp in en geef hem wat hem toekomt, want u weet wat er in hem omgaat. U alleen immers kunt de mens doorgronden. 40 Dan zullen ze in het land dat u aan hun voorouders hebt gegeven hun leven lang ontzag voor u tonen.

41 Ook wanneer een vreemdeling, die niet tot uw volk Israël behoort en die uit een ver land hierheen is gekomen om u te vereren 42 – want ook daar is de faam van uw sterke hand en opgeheven arm doorgedrongen –, wanneer een vreemdeling hierheen komt en een gebed richt naar deze tempel, 43 aanhoor hem dan vanuit de hemel, uw woonplaats, en doe wat hij u vraagt. Dan zullen alle volken op aarde uw naam leren kennen en ontzag voor u tonen, zoals uw volk Israël dat doet, en zij zullen weten dat uw naam verbonden is aan deze tempel die ik heb gebouwd.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst 1 Koningen 8

Liever luisteren?
Nelleke Slootweg uit Voorschoten op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel 1 Koningen is het 11e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Hervormde gemeente Ruinerwold Blijdenstein 3, Ruinerwold. Tijd: 10 uur, voorganger met ds. R. Kloosterziel. De liturgische kleur kleur staat in verband met het karakter van de dienst en komt tot uiting in de kleden aan de preekstoel en op de avondmaalstafel en in de kleding van de voorganger.  De kleur is groen, de kleur van hoop en verlangen. Lezingen: I Koningen 8: 22-43, Psalm 96, Galaten 1: 1-10, Lucas 7: 1-10. Het gedeelte uit I Koningen 8 is een schitterend stukje vertelkunst over de vrijmoedigheid van Salomo, de vertrouwdheid in zijn omgang met de Allerhoogste met wie je alles kunt delen. Ook de centurio uit de evangelielezing is niet bang om Jezus’ hulp te vragen. Zo kan het geloof van een vreemdeling ons tot voorbeeld dienen.Link hervormde-gemeente-ruinerwold Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Hans Jan Roosenbrand voor de (vrijgemaakt) gereformeerde kerk in Hoofddorp(?) in sept2011 over 1 Koningen 8 ''Met Salomo bevinden we ons op de absolute top van de geschiedenis van Israël. Gods bedoeling lijkt goed te lukken: door dit volk Israël de hele wereld laten zien wie Hij is. Het lijkt wel alsof het vanaf hier alleen maar slechter kan” Link (pdf) hansjanroosenbrand/1Koningen8

Op You Tube: in het Engels de film Solomon uit 1997 met Ben Cross als Solomon, Anouk Aimee als Batseba en Max van Sydow als david. Begint met de strijd tussen Salomo en zijn (half)broer Adonai (full movie, 173m) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 96 en niet voor de eerste keer, het is een populaire psalm bij de leesrooster cie. In het Latijn heet de psalm Cantate Domino. Zing voor de Heer. Net als psalm 98 trouwens. De psalm, 96, Zing een lied voor de Heer, is een lofpsalm.

Net als in Salomo gebed Dan zullen alle volken op aarde uw naam leren kennen en ontzag voor u tonen wordt hier de grootheid van God geprezen. r10 Zeg aan de volken: ‘De HEER is koning. Vast staat de wereld, zij wankelt niet. Hij oordeelt de volken naar recht en wet.’

Kunst tip: Psalm 96 in een 14e Eeuws manuscript, het Macclesfield Psalter circa 1320-30), waarschijnlijk van Gorleston, Norfolk, East Anglia en artistiek verwant aan het Gorleston Psalter. De verluchte initiaal verbeeld de verkondiging aan de herders. De engel (links) heeft een schriftrol een van d eherders heeft ene doedelzak (!) De hond kijkt naar engel die op zijn staart lijkt te staan. Drie schapoen en een klim geit maken het tafereel compleet. In de randen wat grotesken, hier vergrootte hoofden met vleugels en armen. Onderaan de pagina een jong paar, hij met zijn zwaar nogal suggestief gericht volgend de begeleidende tekst Medieval manuscripts Beeld van Sotheby's. Het psalter werd nl pas herontdekt in 2003 toen de collectie onder de hamer ging. Nu in het bezit van het Fitzwilliam Museum in Cambridge. Link MaccPsalter96

PSALM
Zing voor de HEER een nieuw lied,
zing voor de HEER, heel de aarde.
2 Zing voor de HEER, prijs zijn naam,
verkondig van dag tot dag dat hij ons redt.
3 Maak aan alle volken zijn majesteit bekend,
aan alle naties zijn wonderdaden.

4 Groot is de HEER, hem komt alle lof toe,
geducht is hij, meer dan alle goden.
5 De goden van de volken zijn minder dan niets,
maar de HEER: hij heeft de hemel gemaakt.
6 Glans en glorie gaan voor hem uit,
macht en luister vullen zijn heiligdom.

7 Erken de HEER, stammen en volken,
erken de HEER, zijn majesteit en macht,
8 erken de HEER, de majesteit van zijn naam,
draag geschenken zijn voorhoven binnen.

9 Buig u voor de HEER in zijn heilige glorie,
huiver, heel de aarde, als hij verschijnt.
10 Zeg aan de volken: ‘De HEER is koning.
Vast staat de wereld, zij wankelt niet.
Hij oordeelt de volken naar recht en wet.’

11 Laat de hemel verheugd zijn, de aarde juichen,
de zee bruisen en alles wat daar leeft.
12 Laat het veld verblijd zijn en alles wat daar groeit,
laten alle bomen jubelen

13 voor de HEER, want hij is in aantocht,
in aantocht is hij als rechter van de aarde.
Rechtvaardig zal hij de wereld berechten,
de volken oordelen, trouw aan zijn woord.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Janneke Almekinders uit Rotterdam op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Oosterhesselen, Geserweg 2, Oosterhesselen. Tijd: 10 uur, voorganger ds. H.S. Cohen Stuart-Fens. De feestloze tijd is begonnen, de liturgische kleur is groen geworden. In deze zomer zullen de evangelielezingen uit Lucas zijn (Het is dit jaar het Lucas-jaar, wat duurt t/m de laatste zondag van het kerkelijk jaar of Advent. Tevens staat er voor iedere zondag ook een Psalm op het rooster, om te zingen, te lezen of te bidden. Vandaag is dat Psalm 96. De lezingen zijn: 1 Koningen 8:37-43 en Lucas 7:1-10. Op het orgel mevr A Paas-Oving. Link oosterhesselen-pkn Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds. M.H.T. Biewenga van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Enschede. Psalm 96 Schepper van hemel en aarde. Broeders en zusters, ik zou u willen oproepen om met andere ogen te kijken naar de wereld waar u in leeft. Link kerken

Op You Tube: In het Hebreews en Engels HALLELU HALLELU (Tehillim/Psalm 96) door Micha'el Eliyahu Ben David een Joodse Surinamer, met mooie opnamen van Suriname. NB In Paramaribo staat de oudste nog in gebruik zijnde synagogue van de Amerikaanse werelddelen; Neve Shalom. Tekst van psalm 96 in het Engels en Hebreews mechon-mamre (8m25) Link youtube


Brief aan de Galaten
De brief van Paulus aan de Galaten is het 9e boek van het Nieuwe Testament. Paulus schreef de brief vanuit de kustplaats Antiochië, dat ligt nu in Turkije, maar toen in de Romeinse provincie Syrië. De brief is volgens de Groot Nieuws Bijbel geschreven rond 48 na Chr.

We lezen een heel kort stukje met ene heftige boodschap, de Galaten zijn kennelijk -en nogal snel- afvallig geworden r6 Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd. Maar Paulus reactie is heftig: Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u verkondigd heb, al was ik het zelf of een engel uit de hemel – vervloekt is hij! 9 Ik heb het al eerder gezegd en zeg het nu opnieuw: wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat u hebt ontvangen – vervloekt is hij! 
 
Kunst tip: Scene uit het leven van Christus met centraal de kruisiging geflankeerd door 2 engelen. In een 13e Eeuws de bijbel van de scribent William van Devon, het boek Genesis. Wellicht uit Oxford. Onderaan rechts Sint Paulus met het zwaard tegenover Sint Petrus met de sleutels. Nu in de British Library London VK. Link William of Devon

GALATEN 1:1-10
De brief aan de Galaten
1 Van Paulus, een apostel die niet is aangesteld of gezonden door mensen, maar door Jezus Christus en God, de Vader, die Christus uit de dood heeft opgewekt. 2 Aan de gemeenten in Galatië, ook namens alle broeders en zusters die bij mij zijn. 3 Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van onze Heer Jezus Christus, 4 die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld. Dat is de wil van onze God en Vader. 5 Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen.

6 Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd. 7 Er is geen ander evangelie, er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. 8 Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u verkondigd heb, al was ik het zelf of een engel uit de hemel – vervloekt is hij! 9 Ik heb het al eerder gezegd en zeg het nu opnieuw: wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat u hebt ontvangen – vervloekt is hij! 10 Probeer ik nu mensen te overtuigen of God? Probeer ik soms mensen te behagen? Als ik dat nog altijd zou doen, zou ik geen dienaar van Christus zijn
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV1 en NBV2

Liever luisteren?
Pity Klaassen-Karels uit Goudswaard op voorleesbijbel1 en voorleesbijbel2 Of ga naar downloadbijbel De brief aan de Galaten is het 9e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse kerk binnen de Linie, Bethelkerk, Prins Hednriklaan 14, Den Helder. Tijd 10uur, Ds Faber. Nb Galaten 1:1-12 staat in het dagelijks leesrooster. Link Bethelkerkdenhelder Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds D Smit voor de Nederlands Gereformeerde Kerk te Apeldoorn over Galaten 1:1-10. Het onderwerp van deze preek: Paulus, wat bezielt je? Wat drijft je? Dat je jezelf en je mening zo presenteert, dat je het risico loopt mensen van je te vervreemden en af te stoten. Laten we even teruggaan in de tijd en ons de mensen voor de geest halen aan wie Paulus deze woorden heeft geschreven. Galatië is een romeinse provincie in het huidige centraal Turkijke , waar afstammelingen van de Kelten woonden (Galaten-Kelten) Daar heeft Paulus het evangelie gebracht en waren mensen tot geloof gekomen en waren gemeenten ontstaan. Maar Paulus ging en na enige tijd kwamen er andere rondreizende predikers langs. Die zeiden: Prachtig, dat jullie christen zijn geworden en horen bij het huisgezin van God. Maar je vergeet iets heel belangrijks wat er toch bijhoort. Om echt bij het volk van God te horen en te delen in de beloften die aan dat volk gedaan zijn, moet je namelijk wel jood worden... Link kerken

Op Vimeo: In het Engels door Steven Schroeder (?) van Abundant Life Ministries Pilsen Chicago, VS. 'The main point in Galatians 1 is the simplicity of the Gospel of Jesus Christ. It is greatest freedom possible'. Galaten 1. Link Vimeo


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook voor bij Matheus 8:5-13.

Jezus reputatie als wondergenezer gaat hem vooruit, zelfs een Romeins centurion, baas van 1000 soldaten, vraagt hem om hulp voor zijn zieke slaaf. Daarvoor hoeft Jezus niet langs te komen slechts een bevel, zoals hij dat zelf zijn soldaten ook geeft, volstaat. Jezus prijst de mans grote geloof en de slaaf geneest.

Op zoek naar een kunst tipo kwam ik 2x een ikoon tegen bij ene tekst over homosexualiteit. De centurion gebruikt in de Griekse tekst nl een woord pais wat als dienaar ook voor minnaar wordt gebruikt. Dat Jezus deze minnaar geneest is dan opeen veelbetekenend. Bron: in het Engels Johnsanidopoulos/was-faithful-centurion-gay

Kunst tip: helaas nergens met een bronvermelding een Byzantijnse ikoon van Jezus en de centurion. Link Centurion-and-jesus

Lucas 7:1-10
1 Toen Jezus aan het eind was gekomen van zijn toespraak tot de menigte ging hij Kafarnaüm in. 2 Een centurio die daar woonde had een slaaf die ernstig ziek was en op sterven lag; de centurio was erg op deze slaaf gesteld. 3 Toen hij over Jezus hoorde, zond hij enkele Joodse leiders naar hem toe om hem te vragen bij hem te komen en zijn slaaf van de dood te redden. 4 Toen ze bij Jezus waren gekomen, drongen ze er bij hem op aan mee te gaan. Ze zeiden: ‘De man die u dit verzoekt, verdient het dat u hem deze gunst bewijst. 5 Want hij is ons volk goedgezind en heeft voor ons de synagoge laten bouwen.’ 6 Jezus ging samen met hen op weg. Hij was al niet ver meer van het huis verwijderd, toen de centurio enkele vrienden naar hem toe stuurde met de mededeling: ‘Heer, spaar u de moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. 7 Daarom ook achtte ik mij niet waardig om zelf naar u toe te gaan. Maar u hoeft maar te spreken en mijn knecht zal genezen zijn. 8 Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft, en als ik tegen een soldaat zeg: “Ga!” dan gaat hij, en tegen een andere: “Kom!” dan komt hij, en als ik tegen mijn slaaf zeg: “Doe dit!” dan doet hij het.’ 9 Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich over hem; hij keerde zich om naar de menigte die hem volgde en zei: ‘Ik zeg jullie, zelfs in Israël heb ik niet zo’n groot geloof gevonden!’ 10 Toen de vrienden van de centurio terugkeerden naar zijn huis, troffen ze daar de slaaf in goede gezondheid aan.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Pia Wolthuis uit Heemstede op voorleesbijbel. Of ga naar downloadbijbel Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Kerk in Maas en waal streek, 15 plaatsen, kerkgebouwen en adressen Druten, Horssen en Bergharen op Kerkenmaasenwaal/gebouwen in Beuningen (9.30uur) en Winssen Kerkenmaasenwaal/kerkgebouw Wijchen, Leur en Batenburg pkn-wijchen en 5 locaties pg-westmaasenwaal Uit het kerkblad: Vrijmoedig. De lezing uit het O.T. komt uit 1 Kon. 8: 22, 37-43. Salomo is vrijmoedig in zijn omgang met God: hij onderhandelt. Natuurlijk, eerst alle eer en glorie aan God, immers wie is als hij? De lofprijzing zet God niet ver weg, maar drukt juist vertrouwen uit, ruimte om het gesprek met hem aan te gaan. Salomo houdt God aan zijn woord en pleit bij hem, hij is de pleitbezorger, Parakleet, voor wie in het nauw zitten. Mooi dat aan de tempel wordt gedacht als een wijkplaats of asielplek. In Lucas gaat het om de vrijmoedigheid van de centurion. Deze Romeinse officier leeft op goede voet met de bevolking in Galilea, hij houdt zelfs van hen (5), hij heeft joodse vrienden (6) en hoewel hij een andere religieuze en culturele achtergrond heeft, toont hij zich gevoelig voor de godsdienst van Israël. Hij heeft zelfs een synagoge voor hen laten bouwen. Zonder enige aarzeling stuurt hij enkele joodse leiders naar Jezus toe om hem te halen. Het is opvallend, dat een ‘heiden’ joden op weg stuurt en met resultaat: dankzij hun bemiddeling komt Jezus de wereld van deze ‘heiden’ binnen. In Jezus erkent hij een mens een maatje groter dan hijzelf. Toch is er geen enkele schroom Jezus om hulp te vragen. Als ze dichtbij zijn huis zijn, stuurt de centurion zijn vrienden naar Jezus toe om hem zijn woorden over te brengen: “Ik ben niet waard dat u tot mij komt.” Alleen te midden van wie je door en door kennen en desondanks van je houden, durf je toe te geven dat je niet perfect bent. Ondanks dit besef van imperfectie doet hij vrijmoedig zijn verzoek: ‘op uw woord zal mijn slaaf gered worden.’ De vrienden van de centurion treffen bij thuiskomst de slaaf gezond en wel in huis aan. Jezus stelt de centurion ten voorbeeld aan zijn volgelingen. Lucas schetst deze Romein als een hoogstaand mens met gezag, gewaardeerd door de bevolking. Zijn zorg voor zijn zieke slaaf, die hij hoog acht en dierbaar is (2), en zijn fijngevoeligheid dwingen respect en verwondering af. Ook neemt hij de joodse reinheidswetten serieus. Hij wil Jezus niet in verlegenheid brengen door persoonlijk contact of door het binnengaan in zijn niet ‘koosjere’ woning. Geen wonder dat Jezus zich over hem verbaast. Temeer omdat de centurion ook nog blijkt te vertrouwen op Jezus’ gezag, dat hij van een andere, hogere orde acht dan het zijne. De slaaf wordt gezond. Maar op wiens ‘woord’? Jezus’ woorden betreffen alleen de centurion. Hij doet geen uitspraak over de slaaf, stuurt de ziekte niet met zoveel woorden weg. De centurion houdt ons een spiegel voor. Hij laat zien, dat ‘geloven’, ‘vertrouwen’ is met als grondhouding: van harte, oprecht en respectvol oog hebben voor de ander, ongeacht stand, positie, cultuur of religie. Geloven is ‘je hart geven’, naar de oorspronkelijke betekenis ‘je iets lief maken’. Dat is het soort geloof, dat bergen verzet, ziekte heelt, en leven geeft. Ds. Conny van den Berg Link (pdf kerkblad) kerkenmaasenwaal
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Commentaar op het verhaal van de Centurion in Mattheus 8 met vergelijking met de Lucas versie door theoloog, predikant (in Vlaanderen) Raymond R Hausoul pag 141 ev. Link Bijbelstudie

Op You Tube: het stukje met de ontmoeting van Jezus en de centurion uit de film in de film Jesus of Nazaret uit 1977 met Robert Powell als en Ernest Borgnine als de centurion. Matige beeldkwaliteit. (3m06) Link Youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor enkele regels het gebed van Salomo bij de inwijding van de tempel in 1Koningen8:23ev en verder tot het stukje dat wij deze week lezen

23 en zei: ‘HEER, God van Israël, er is geen god zoals u, noch in de hemel daar boven, noch op de aarde hier beneden. U houdt u aan het verbond en blijft trouw aan uw dienaren die u met heel hun hart toegewijd zijn. 24 U hebt u gehouden aan wat u uw dienaar, mijn vader David, hebt beloofd. U hebt het niet bij woorden gelaten, maar u bent vandaag uw belofte daadwerkelijk nagekomen.
...
27 Zou God werkelijk op aarde kunnen wonen? Zelfs de hoogste hemel kan u niet bevatten, laat staan dit huis dat ik voor u heb gebouwd. 28 HEER, mijn God, hoor het smeekgebed van uw dienaar aan en luister naar de verzuchtingen die ik vandaag tot u richt. 29 Wees dag en nacht opmerkzaam op wat er gebeurt in deze tempel, de plaats waarvan u zelf hebt gezegd dat daar uw naam zal wonen, en verhoor het gebed dat ik naar deze tempel richt. 30 Luister naar de smeekbeden die uw dienaar en uw volk Israël naar deze tempel richten, aanhoor ons gebed vanuit de hemel, uw woonplaats, aanhoor ons en schenk ons vergeving. 31 Wanneer iemand een ander kwaad heeft gedaan en deze van hem eist dat hij een vervloeking over zichzelf uitspreekt, en wanneer hij dan naar uw altaar in deze tempel komt om zichzelf te vervloeken, 32 aanhoor hem dan vanuit de hemel en grijp in. Spreek recht over uw dienaren, verklaar de boosdoener schuldig en geef hem zijn verdiende straf, maar spreek de onschuldige vrij en herstel hem in zijn recht.

33 Wanneer uw volk Israël door de vijand is verslagen omdat het tegen u gezondigd heeft, en wanneer zij dan naar u terugkeren, uw naam prijzen en tot u in deze tempel bidden en smeken, 34 aanhoor hen dan vanuit de hemel, vergeef uw volk Israël wat het heeft misdaan en breng hen terug naar het grondgebied dat u aan hun voorouders hebt gegeven. 35 Wanneer de hemel gesloten blijft en er geen regen valt omdat het volk tegen u gezondigd heeft, en wanneer zij dan een gebed richten naar deze tempel, uw naam prijzen en hun leven beteren, antwoord hun dan. 36 Aanhoor hen vanuit de hemel en vergeef uw dienaren, uw volk Israël, wat ze hebben misdaan. Wijs hun de juiste levensweg en laat het regenen op uw land, dat u als erfdeel aan uw volk gegeven hebt.


VOLGENDE WEEK
16 juni 2013, 2e na Drie eenheid, 2e na Trinitatis

Hooglied 4:16-5:8
Psalm 100
Galaten 2:11-21

Lucas 7:36-8:3 De liefde van een zondares
Gezang 274


Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten