donderdag 4 juli 2013

7 Juli 2013, 6e na Drie eenheid

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Het blog is in de zomer wat minder uitgebreid, wel de teksten met toelichting en Bachcantates, geen kunst-, preek-, live- & videotips. Kijk eventueel op dit blog op 4juli2010 voor de tips die ik toen gaf.

PERIODE
7 juli 2013 is de 6e na Drie eenheid. NB De Katholieken tellen door in de Ordo Lectionum Missae (OLM) ''door het jaar'' en de Evangelisch Luthersen tellen door met na Trinitatis, drie-vuldigheid of Drie-eenheid (God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest.

De Bach cantates van deze zondag zijn “Vergnügte Ruh, beleibte Seelenrust” (BWV 170) en “Es ist das Heil uns kommen her” (Koraalcantate BWV 9) De teksten horen bij Mattheüs 5: 20-26 met de Bergrede, dat lezen wij niet.

Wij lezen Lucas 10 over de Barmhartige Samaritaan daarover zijn ook cantates 'Du sollt Gott, deinen Herren, lieben' (BWV 77), 'Allein zu dir, Herr Jesu Christ' (BWV 33) en 'Ihr, die ihr euch von Christo nennet' (BWV 164: rec 3 'Samariter-gleiche Herzen Lassen fremden Schmerz sich schmerzen Und sind an Erbarmung reich'). NB Op 25 augustus 2013 staat Lucas 10 in het Bachrooster.

Tekst: Cantata 77 recitative 4
Gib mir dabei, mein Gott! ein Samariterherz,
Dass ich zugleich den Nächsten liebe
Und mich bei seinem Schmerz
Auch über ihn betrübe,
Damit ich nicht bei ihm vorübergeh
Und ihn in seiner Not nicht lasse.
Gib, dass ich Eigenliebe hasse,
So wirst du mir dereinst das Freudenleben
Nach meinem Wunsch, jedoch aus Gnaden geben

Op You Tube: JS Bach ''Du sollt Gott, deinen Herren lieben'' (BWV 77). Uitgevoerd door Ton Koopman, dirigent en het Amsterdam Baroque Orchestra, Amsterdam Baroque Choir met sopraan: Dorothea Röschmann, Alt: Elisabeth von Magnus, Tenor: Jörg Dürmüller, Bass: Klaus Mertens. In de Waalse Kerk in Amsterdam (1997) CD Challenge 2005. 1 Chorus; 2 Bass recitative; 3 Soprano aria; 4 Tenor recitative; 5 Alto aria; 6 Chorale (13m31) Link youtube

Of kijk op dit blog naar 11juli10 naar JS Bach (1685 - 1750). Aria: "Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust" (BWV 170) door Aafje Heynis, mijn favoriete Nederlandse (contra)alt, met het Nederlands Kamer Orkest gedirigeerd door Szymon Goldberg. (7m12). Of naar counter tenor Andreas Scholl, gedirigeerd door Philippe Herreweghe (6m44). Link youtube


TEKSTEN
Het thema deze week is geloven met vallen en opstaan of liever gezegd met beproevingen en zegeningen maar dan ook grootste beloning. In Jesaja bij de terugkeer naar Jeruzalem: vredig, verzadigend en verkwikkend. In de psalm
In r10 U hebt ons beproefd, o(h)God, ons gezuiverd, gezuiverd als zilver r11…. ons een zware last op de schouders gelegd. 12 Mensen zijn over ons heen gereden, wij zijn door vuur en door water gegaan, maar u bracht ons naar een land van overvloed.
In de brief van Paulus aan de Galaten aanwijzingen hoe te leven als Christen, heb begrip voor fouten en misstappen van mede Christenen en/maar r1 Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid.
In Lucas 10 de aanstelling van 72 andere mannen door Jezus als verkondigers, vredewensers (als welkomstgroet) en als ze welkom zijn als genezers r9. Als ze niet welkom zijn is dreigende taal gepast: “Zelfs het stof van uw stad dat aan onze voeten kleeft, vegen we van ons af als aanklacht tegen u; maar bedenk wel: het koninkrijk van God is nabij!” Jezus zegt hen: het lot van Sodom zal op die dag draaglijker zijn dan het lot van die stad.

Jesaja 66:10-14
(Galaten 6:1-10 en 14-18)
Psalm 66:1-12 Jubilate Deo
Lucas 10:1-20
Tussentijds 53 Zoals een moeder zorgt (naar de psalm)
Bron: kerklied/tussentijds nr 53 en dan kerklied/38


JESAJA
Jesaja is een van de grte profeten uit het Oude Testament. Eigenlijk zijn de boekrollen in 200 jaar geschreven door meerdere mensen. De boekrol die wij vandaag lezen wordt toegeschreven aan de Trito of derde Jesaja en dat is een groep profeten die schreef in de geest van Jesaja. De Deutero, tweede en derde Jesaja schreven na de terugkeer uit de Babylonische Ballingschap.
Daarna zou alles perfect moeten zijn, een hemel op aarde volgens de profeties, maar helaas. Omdat God zich aan zijn belofte zou houden, moest het volgens de profeten wel de schuld zijn van de zondigende mens. In onze 4 regels van deze week ligt de nadruk echter op de belofte van het bijna hemelse, vredige Jeruzalem.

De terugkeer naar Jeruzalem is als de terugkeer naar de moederborst r11: troostend, voedend, verzadigend en verkwikkend. Jeruzalem zal vrede kennen en rijkdom en de mensen zullen zich er gewiegd en gedragen voelen (letterlijk r12). Het eindigt met een waarschuwing aan de vijanden van Jeruzalem die verder in de boekrol uitgebreid geïllustreerd wordt. De laatste boekrol van Jesaja eindigt ook heel grimmig: 'Heel de wereld is met afrgijzen vervuld' (GrootNieuwsBijbel).

JESAJA 66:10-14
10 Laat allen die Jeruzalem liefhebben zich met haar verheugen en juichen om haar, laat allen die om haar treuren nu samen met haar jubelen. 11 Aan haar vertroostende moederborst zullen jullie drinken en verzadigd worden, haar rijke, volle borsten zullen je zogen en verkwikken. 12 Want dit zegt de HEER: Ik laat de vrede als een rivier naar haar toe stromen, de rijkdom van alle volken als een overlopende beek, en jullie zullen ervan drinken. Je zult op de heup gedragen worden en worden gewiegd op haar schoot. 13 Zoals een moeder haar zoon troost, zo zal ik jullie troosten; in Jeruzalem zul je troost vinden. 14 Wat jullie daar zien, zal je hart verblijden, je botten zullen gedijen
als het jonge groen. De HEER zal zijn dienaren zijn macht tonen en zijn vijanden zijn verbolgenheid.
Link naar complete tekst NBV

Liever luisteren?


Psalm
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. We lezen deze week uit psalm 66 In het Latijn heet de psalm Jubilate Deo naar r1 loof de Heer of in de NBV juich voor God. In de psalm verwijzingen naar het boek Exodus en de uittocht uit Egypte de doortocht de Schelfzee in regel 6.

In r10 U hebt ons beproefd, en daardoor? o(h)God, ons gezuiverd, gezuiverd als zilver r11…. ons een zware last op de schouders gelegd. 12 Mensen zijn over ons heen gereden, wij zijn door vuur en door water gegaan, maar u bracht ons naar een land van overvloed. Een wat zwartgallige God- en levensvisie die wordt goedgemaakt met materiële overvloed?

Psalm 66 (1-12
1 Voor de koorleider. Een lied, een psalm.
Heel de aarde, juich voor God,
2 bezing de eer van zijn naam, breng hem eer en lof.
3 Zeg tot God: ‘Hoe ontzagwekkend zijn uw daden,
uw vijanden kruipen voor u, zo groot is uw macht.
4 Laat heel de aarde voor u buigen
en zingen, uw naam bezingen.’ sela

5 Kom en zie de werken van God,
zijn daden vervullen de mens met ontzag:
6 hij heeft de zee veranderd in droog land,
zijn volk trok te voet door de rivier.
Laten wij ons dan in hem verheugen:
7 machtig heerst hij voor eeuwig,
zijn ogen waken over de volken.
Laat niemand zich tegen hem verzetten. sela

8 Prijs, o volken, onze God,
laat luid uw lof weerklinken,
9 hij heeft ons het leven gegeven
en onze voeten voor struikelen behoed.

10 U hebt ons beproefd, o God,
ons gezuiverd, gezuiverd als zilver,
11 ons in een vangnet gedreven,
ons een zware last op de schouders gelegd.
12 Mensen zijn over ons heen gereden,
wij zijn door vuur en door water gegaan,
maar u bracht ons naar een land van overvloed.
Link naar complete tekst NBV

Liever luisteren?
Www.voorleesbijbel.nl of ga naar www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.


Paulus Brief aan de Galaten
Paulus brief aan de Galaten is het 9e boek van het Nieuwe Testament. Galatië lag in Centraal Turkije nu Anatolië en was onderdeel van het Romeinse Rijk sinds 25 voor Chr. De Christenen waren heidenen, niet joden voor zij zich bekeerden.

In de brief aanwijzingen hoe te leven als Christen: help je mede Christenen zachtmoedig zich (ook) te laten leiden door de Geest en r1 Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid... In regel 14-18 het dilemma van wel om niet besneden zijn/worden. Niet nodig volkomen onbelangrijk volgens Paulus, dat is de Oude Wet.

Kunst tip Facebook update door CatharijneConvent Link Facebook.com/photo Dit (anonieme) werk uit de eerste helft van de 17e eeuw zijn de bekendste apostelen Petrus en Paulus. Sinds de vierde eeuw is op 29 juni een liturgische feestdag aan hen gewijd. In de oost-christelijke iconografie zijn zij vooral herkenbaar aan hun typerende gezichtsuitdrukking en haardracht. Petrus heeft een rond gelaat omkranst met grijze haren en een zwaargekrulde baard. Paulus heeft een lang gegroefd, enigszins gespannen gezicht met een donkere puntbaard en een hoog, kaal voorhoofd.

Brief aan de Galaten 6:1-10 en 14-18
6:1 Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. 2 Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na. 3 Wie denkt dat hij iets is terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf. 4 Laat iedereen zijn eigen daden toetsen, dan heeft hij misschien iets om trots op te zijn, zonder zich er bij anderen op te laten voorstaan. 5 Want ieder mens moet zijn eigen last dragen. 6 Wie onderwezen wordt, moet al het goede dat hij leert met zijn leermeester delen. 7 Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. 8 Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood, maar wie op de akker van de Geest zaait oogst het eeuwige leven. 9 Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. 10 Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.
(11 U ziet het aan de grote letters: ik schrijf u nu eigenhandig. 12 Degenen die er zo op aandringen dat u zich laat besnijden, willen alleen een goede indruk maken en voorkomen dat ze worden vervolgd omwille van het kruis van Christus. 13 Ze zijn voor de besnijdenis maar leven zelf niet volgens de wet; ze willen dat u zich laat besnijden om zich daarop te kunnen laten voorstaan.)

14 Maar ik – ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus, onze Heer, waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld. 15 Het is volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is, belangrijk is dat men een nieuwe schepping is. 16 Laat er vrede en barmhartigheid zijn voor allen die bij deze maatstaf blijven, en voor het Israël van God. 17 En laat voortaan niemand mij meer tegenwerken, want ik draag de littekens van Christus in mijn lichaam. 18 Broeders en zusters, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen.
In de Nieuwe Bijbelvertaling NBV
Liever luisteren?
Pity Klaassen-Karels (1979) uit Goudswaard op voorleesbijbel Galaten is het 9e boek van het Nieuwe Testament.


LUCAS
Lucas is het derde boek/evangelie van het Nieuwe Testament. In de evangelies staan veel verhalen dubbel, maar niet altijd en dit stukje staat alleen in Lucas. In het stukje van deze week stelt Jezus 72 andere mannen aan, na of naast de 12 apostelen (Lucas 6:12-16), iets wat niet zo bekend is. Hun rol is ook beperkt tot vredewensers (als welkomstgroet), aankondigers van de komst van het koninkrijk van God en zelfs genezers r9. De mannen gaan 2 aan 2 naar 37 plaatsen, die Jezus niet zelf allemaal bezoekt of kan bezoeken. Marketing anno 30 na Christus.

Lucas 10:1-20
Uitzending van de tweeënzeventig leerlingen
1 Daarna stelde de Heer tweeënzeventig anderen (of 70) aan, die hij twee aan twee voor zich uit zond naar iedere stad en plaats waar hij van plan was heen te gaan. 2 Hij zei tegen hen: ‘De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig;
vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. 3 Ga op weg, en bedenk wel: ik zend jullie als lammeren onder de wolven. 4 Neem geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen mee, en groet onderweg niemand. 5 Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: “Vrede voor dit huis!” 6 Als er een vredelievend mens woont, zal jullie vrede met hem zijn; zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren. 7 Blijf in dat huis, en eet en drink wat men je aanbiedt, want de arbeid er is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere. 8 En als jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt voorgezet, 9 genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: “Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt.” 10 Maar als jullie een stad binnengaan waar je niet welkom bent, trek dan door de straten en zeg: 11 “Zelfs het stof van uw stad dat aan onze voeten kleeft, vegen we van ons af als aanklacht tegen u; maar bedenk wel: het koninkrijk van God is nabij!” 12 Ik zeg jullie: het lot van Sodom zal op die dag draaglijker zijn dan het lot van die stad. 13 Wee Chorazin, wee Betsaïda, want als in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, zouden de inwoners van die steden zich allang in een boetekleed hebben
gehuld en met stof op hun hoofd tot inkeer gekomen zijn. 14 Wanneer het oordeel komt, zal het lot van Tyrus en Sidon draaglijker zijn dan dat van jullie.
15 En jij, Kafarnaüm, je denkt toch niet dat je tot in de hemel zult worden verheven? In het diepst van het dodenrijk zul je afdalen! 16 Wie naar jullie luistert, luistert naar mij, en wie jullie afwijst, wijst mij af. En wie mij afwijst, wijst hem af die mij gezonden heeft.’ 17 De tweeënzeventig (of 70*) keerden vol vreugde terug en zeiden: ‘Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam.’ 18 Hij zei tegen hen: ‘Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen! 19 Bedenk wel: ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden. 20 Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is.’
Link naar complete tekst NBV *niet in de Groot Nieuws Bijbel.

Liever luisteren?
Www.voorleesbijbel.nl of ga naar www.downloadbijbel.nl Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

VOLGENDE WEEK
14 juli, 7e na Drie eenheid

Deuteronomium 30:9-14
Psalm 25:1-10 Ad te, Domine, levavi.
(Kolossenzen 1:1-14)
Lucas 10:(21)25-37
Gezang 7
Geen opmerkingen:

Een reactie posten