maandag 30 december 2013

5 januari 2014, epifanie de openbaring

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest.
Het rooster wordt gemaakt voor 3 jaar, A: B en C en om te voorkomen de kerken om de 3 jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt. Als ik de teksten tegenkom die ik al eerder gelezen heb, dan kies ik voor het alternatief leesrooster en als er geen alternatief leesrooster is iets anders.

PERIODE
Op 5 januari 2014, begint de Epifanie, de openbaring, dat Jezus de zoon van God is. Deze week door 1 regel uit Matheus dat 3 magiërs op zoek zijn naar de net geboren koning van de Joden in Matheus 2:1. In de kerkelijke traditie worden dit Driekoningen. Maar dat vieren we op 11 januari na hun kraambezoek en als zij op de terugreis collega koning Herodus geen verslag doen zoals gevraagd.


De Bach cantaten voor deze zondag zijnSchau, lieber Gott, wie meine Feind” (BWV 153), “Ach Gott, wie manches Herzeleid II” (BWV 58) en 'Ehre sei dir, Gott, gesungen' (Weihnachtsoratorium) (BWV 248-5). Allemaal cantaten die ik nog niet eerder op het rooster had staan en daarom voeg ik filmpjes van alle 3 toe.

De teksten horen bij Lucas 2:40-52 en Matteüs 2:13-23 over de Vlucht naar Egypte, dat lees ik niet.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) Schau, lieber Gott, wie meine Feind” (BWV 153). Uitgevoerd door Musica Amphion & Gesualdo Consort Amsterdam. Solisten: Hana Blažikova en Stephanie Petitlaurent sopranen, Marnix De Cat en Terry Wey alten, Harry van Berne en Charles Daniels tenoren, Jelle Draijer en Harry van der Kamp bassen. Leo van Doeselaar op het orgel. Pieter-Jan Belder en Harry van der Kamp, artistieke leiding. In de Waalse Kerk uitzending van AVRO Klassiek (14m10) Link youtube

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) “Ach Gott, wie manches Herzeleid II” (BWV 58) Nikolaus Harnoncourt en het Tölzer Knabenchor, met Koormeester Gerhard Schmidt-Gaden en het Concentus Musicus Wien, Oostenrijk. Wikipedia/AchGott,wiemanchesHerzeleidBWV58 De cantatetekst verhaalt de moord op de onschuldige kinderen door een bange aardse vorst Herodes die vreest zijn troon te verliezen. Of de beschrijving van Johan Nieuwkerk op johanbachcantate/58. (12m34) Link Youtube

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) 'Ehre sei dir, Gott, gesungen' (Weihnachtsoratorium) (BWV 248-5) Uitgevoerd door Sir John Eliot Gardiner het Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists. (6m07) Link youtube

Concert tip
De cantates voor deze zondag heb ik niet gevonden. Kijk op eduardvanHengel > cantate agenda of voor andere Bach cantate uitvoeringen en concerten.


TEKST(EN)
Op het alternatief leesrooster deze week staan geen teksten. Voor zondag 5 januari, de Epifanie, de openbaring (van Jezus) staan op het gewone leesrooster:

Jesaja 60:1-6
Psalm 72
Brief aan de Efeziërs 3:1-12
Matteüs 2:1 Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. 2 Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Hiermee begint de Epifanie in Mattheus, want de annunciatie staat in Lucas.

Ik las de teksten van het gewone leesrooster op 6januari2013 en daarom lees ik deze keer over Maria, de moeder van Jezus in Mattheus 1:18-25 (alternatief Leesrooster voor Kerstdag, het laatste stukje van Mattheus 1. Daarna komt direct Matheus 2 over de magiërs die de ster volgen op zoek naar Jezus. Op 11 januari vinden ze hem en is het Driekoningen.


MATTHEUS
Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. De afkomst van Jezus waarover wij lezen in Mattheus staat als geslachtsregister in Lucas 2:23-38 Wat hier in een zin wordt afgedaan: Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. staat uitgebreid beschreven in Lucas 1:26-38

De evangelies van Marcus en Johannes praten niet over de verkondiging aan Maria, de geboorte van Jezus, de openbaring en zijn jeugd, alleen Mattheus en Lucas doen dat.

What's in a name?
In r21 staat dat het kind Jezus moet heten en in r23 Immanuel. Jezus als 'Verlosser' en Immanuel 'God met ons'. In Jesaja 7:14 staat Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuël noemen. Een dubbele naam dat kan toch? Zijn roepnaam werd echter Jezus omdat volgens Immanuel-or-Jesus? Jezus verwijst nar Gods bedoeling met hem voor ons en Immanuel naar God's woord is vlees geworden zoals in het evangelie van Johannes staat 1:14.

Nb Als ik dit schrijf ik luister ik naar de Messiah van Georg Friedrich Händel en komt precies het stukje voorbij met de vele namen voor Jezus (11e aria bij 35 min: youtube Uitvoering door het koor van Kings College Cambridge zonder verdere beschrijving (2u28m).
De namen komen letterlijk uit Jesaja 9:6 (5) For unto Us a Child is born, unto Us a Son is given: and the government shall be upon His shoulder: and His name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace. Jesaja 9:5 Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. 6 Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen.
Op abetterhope staan ruim 100 Engelse namen en titels voor Jezus met bronvermelding.

Jezus achternaam
En waarom denken kinderen -mijn zoon- dat de achternaam van Jezus 'Christus' is? Vooral natuurlijk omdat hij zo genoemd wordt, maar het betekent gezalfde in het Grieks en betekent hetzelfde als messias dat Hebreews is. Messias, gezalfde en Christus komen in het Oude en Nieuwe Testament voor (568 keer). Interessant dat ze die zoektermen bij elkaar optellen. In het Oude Testament staat alsmaar gezalfde (NBV) en in het Nieuwe Testament Christus (m.n. Mattheus) of Messias (Mattheus. Lucas en Johannes. Marcus noemt Jezus slechts 5 keer Messias maar hij is dan ook de evangelist van het Messiasgeheim waarin Jezus zijn goddelijke natuur verborgen probeert te houden.
De achternaam van Nazareth is ook niet zo heel logisch, omdat hij in Betlehem werd geboren, maar stiefvader Jozef heette nu eenmaal ook zo. Aart Veldhuizen schreef een geestige repliek op de RTL5 quiz Lekker Slim die Mina, Christus en van Nazareth voorstelde Aartveldhuizen/rtl5-quiz-lekker-slim

Kunst tip: Meester van het kasteel van Lichtenstein, de geboorte van Christus, circa 1445. Olieverf op paneel, bezit van het Pushkin Museum voor Kunst, Moskou, Rusland. Tentoonstelling in het Belverdere, Wenen, Oostenrijk. Link: Artdaily/Belveder

MATTHEUS 1
18 De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. 19 Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. 20 Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. 21 Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ 22 Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: 23 ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël geven,’ wat in onze taal betekent ‘God met ons’. 24 Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam haar bij zich als zijn vrouw, 25 maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV

Liever luisteren?
Karin van Bruggen op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Omdat Maria op Kerstdag op het alternatief leesrooster stond, ga ik er niet van uit dat de Mattheus tekst op zondag wordt gelezen. Kijk op churchatwork voor de dienst bij u in de buurt en wat daar gelezen wordt Google kerknaam en teksten of leesrooster. 
 
Preek van GKV predikant Dick Dreschler voor Beilen en Hoogmalen met Kerst 2011 over Mattheus 1:18-25 over de rode draad in de Bijbel, waar Matteüs zijn boek mee begint. We zagen Tamar, Rachab, Ruth, Batseba. We zagen zonde, vreemdelingen, afval. We zagen hoe de draad begon, opgebouwd werd, afbrak en bijna verdween. En toch: vandaag zijn we blij! Die lijn van die Matteüs beschrijft loopt niet dood. Want wat is de 42ste naam? Er staat: bij Maria wordt Jezus verwekt, die de Christus is: de beloofde Messias! God doet wat Hij belooft had. Hij vervult zijn beloften, ook voor ons. … Drie keer veertien generaties komen voorbij. Steeds staat er wie wie verwekt. Vier keer hapert het verhaal daar even, Zou de draad verder gaan? … Maar God schakelt dan juist heel bijzondere moeders in ... Link dickdreschler

Op You Tube: een van mijn favoriete playlists op You Tube: Ave Maria 150 keer! Mede geïnspireerd door de Ave Maria concerten die sopraan Marita Bezzina geeft voor de St Francis Oratory in Valetta. Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor het gebed over Maria (en Jozef: a courageous and grace-filled man) dat de Saint Andrews Scott's Church in Valetta, Malta op haar Facebook page zette. Een gebed voor de 4e zondag van Advent.

Advent God,
you break into our lives in the surprising and unexpected
through an unplanned pregnancy
through a teenage girl
through a courageous and grace-filled man.

Advent God,
you break into the lives of the nameless people we see on our TVs
through an escape and the finding of a place of refuge
through a young woman and her children
through the courageous work of many organizations helping in places of need.

Advent God,
where there are tears, bring joy
where there is despair, bring hope
where there is violence, bring peace
in the name of Immanuel
God is with us.
Bron: Saint Andrew Scots Church op Facebook 24dec13

VOLGENDE WEEK
Zondag 12 januari 2013, de doop van de Heer. Er is geen alternatief leesrooster, op het gewone leesrooster staat:
Jesaja 42:1-7(9)
Psalm 89:20-28
Handelingen 10:34-38
Mattheus 3:13-17
Gezang 523 Christus ging als eerste (Nieuw Liedboek)

De teksten las ik 9januari2011, de-doop-van-de-heer, daarom lees ik over Hannah uit Lucas 2;36038 bij de presentatie van Jezus in de tempel, een traditioneel epifanie, openbaring verhaal door haar reactie en die van Simeon. 

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten