donderdag 9 januari 2014

12 januari 2014, de doop van de Heer en Hannah

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor 3 jaar, A, B en C en om te voorkomen de kerken om de 3 jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt

PERIODE
12 januari 2014, is de 3e zondag van de Epifanie, de openbaring dat Jezus Christus de zoon van God is.

De Bach cantates voor deze zondag zijn ''Mein liebster Jesus ist verloren” (BWV 154), ''Meinen Jesum laß ich nicht'' (Koraalcantate BWV 124) en Liebster Jesu, mein verlangen'' (BWV 32)

De teksten horen bij Romeinen 12:1-6 de plichten van een Christen en Lucas 2:41-52 over de 12 jarige Jezus in de tempel dat lees ik niet.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) Liebster Jesu, mein verlangen'' (BWV 32) uitgevoerd door het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaaki Suzuki. Met solisten: Rachel Nicholls sopraan en Peter Kooy, bas.

Aria (soprano):
Liebster Jesu, mein Verlangen
Recitativo (bass):
Was ist's, daß du mich gesuchet
Aria (bass):
Hier, in meines Vaters Stätte
Recitativo (soprano, bass): Ach! heiliger und großer Gott
Aria Duetto (soprano, bass):
Nun verschwinden alle Plagen
Chorale:
Mein Gott, öffne mir die Pforten
(23m02) Link youtube

of kijk op dit blog op 13-januari2013 naar J.S. Bach (1685-1750) 'Mein liebster Jesus ist verloren' (BWV 154), door Nikolaus Harnoncourt Tölzer Knabenchor, Concentus Musicus Wien, Paul Esswood, Kurt Equiluz en Thomas Hampson 1985 (11m19) 2 delen (4m47) Link youtube en youtube

of kijk op dit blog op 8jan2012 naar BWV 124 “Meinen Jesum laß ich nichteen bewerking van een lied van Christian Kleymann uit 1658. Dat was gecomponeerd ter nagedachtenis aan keurvorst Johann Georg en zijn zinspreuk was “Mein Jesum laß ich nicht". In het Nederlands 'mijn Jezus laat ik niet los'. Door Harnoncourt in 2 delen zonder verdere uitvoerenden (7m47). Link youtube

Concert tip
Niets gevonden


TEKST(EN)
Op het alternatief leesrooster deze week staan deze week geen teksten en op het gewone leesrooster:

Jesaja 42:1-7(9)
Psalm 89:20-28
Handelingen 10:34-38
Mattheus 3:13-17
Gezang 523

Dat las ik 9januari2011, de-doop-van-de-heer daarom lees ik weer over een Bijbelse vrouw: Hannah. Zij wordt genoemd in het verhaal van de naamgeving van Jezus in de tempel, een traditioneel Epifanie, openbaring verhaal dat op het rooster staat voor 1januari2014 en ik las op 30december12
De Bachcantates die bij teksten over Hanna (en Simeon) horen waren die van 29december 29december2013, maar in de teksten komen (de namen) Hanna en Simeon niet voor.


Lucas
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit bekende verhaal komt alleen voor bij Lucas.

Het verhaal gaat over een van de voortekenen dat Jezus en bijzonder kind / mens is en behoort tot de traditionele Epifanie teksten. Jezus ouders brengen hem als hij 8 dagen oud is naar de tempel, daar is een oude man Simeon en een stokoude vrouw (huwbaar+7+84=97?) die was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. De vrouw wordt met naam genoemd: een uitzondering in de Bijbel*. R38 Zij kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem.
*Een andere Hanna is de moeder van Samuel 18juli2010 en 21juli2013

Jos Douma beschrijft het zo in zijn boek Adventstijd Uitzien naar de bevrijding. Naast de oude Simeon is er in de tempel ook de oude Hanna. Namens het volk van het Oude Testament heten zij de messias welkom. Hanna’s hart en mond stromen over van verwondering voor het kind Jezus. Ze had, met vele anderen, reikhalzend uitgezien naar de bevrijding van Jeruzalem. Ze ziet door haar geloof dat Jezus deze bevrijding brengt en ze moet erover spreken, over het kind met de naam Jezus. Advent vieren mag ook bij ons het verlangen wekken om te spreken over onze Heiland. We kunnen niet zonder Hem. Niemand kan zonder Hem. Want alleen bij Hem is bevrijding en genezing en vergeving. Heer Jezus, help me door uw Geest om een liefdevolle en verwonderde getuige van U te zijn. Site: TijdmetJezus

Kunst tip: Simeon (en Hanna) in de Tempel door Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1969) Circa 1627-1628 Nu in de Hamburger Kunsthalle, Hamburg, Duitsland. Link: RembrandtvanRijn

Lucas 2:36-39
36 Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuël, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar man geleefd, 37 en ze was nu al vierentachtig jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. 38 Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem.

39 Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazaret. 40 Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid; Gods genade rustte op hem.
Link naar de tekst NBV

Liever luisteren?
Henny Plaisier-Wendt & Bas Plaisier voormalig Scriba van de Protestantse Kerk in Nederland en zijn vrouw op voorleesbijbel.
Of ga naar downloadbijbel Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Omdat Hanna op de 1e zondag na Kerst op het leesrooster stond, ga ik er niet van uit dat de Lucas tekst op zondag wordt gelezen. Kijk op churchatwork voor de dienst bij u in de buurt en wat daar gelezen wordt Google kerknaam en teksten of leesrooster.

Preek van ds. W.F. Wisselink (?) voor Gereformeerd Vrijgemaakt Leek op 1jan2006 over Lucas 2:36-38 Hanna. Een mooi en naam heeft ze Genadekind en zo weinig als Lukas over Simeon vertelt, zo veel die door over Hanna. Een complete biografie lijkt't wel.... Link GKV-Leek/preken (pfd)

Op You Tube: In het Engels de 1e Kerstviering door Simeon en Hanna door Tommy Kawur BCC Outreach Indonesië. Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor een doopliedje voor kinderen bij de opdracht in de tempel.

Een kind, een licht
Dooplied bij de opdracht in de tempel

Kinderen:
Hanna en Simeon,
wat wisten jullie dat goed,
dat dat babietje, kindje Jezus
voor iedereen een licht zou zijn.

Allen:
Aan de volken van de wereld,
aan de mensen om hem heen
zal hij liefde leren geven,
als een licht voor iedereen

Kinderen:
Hanna en Simeon,
wat zeggen jullie dat mooi.
Kan dat altijd nog, dat een kindje
voor iedereen een licht kan zijn?

Allen:
Ieder kind is God gegeven,
ieder kind is zonneschijn.
Als de wereld het maar opneemt,
dan zal ieder kind licht zijn.

Kinderen:
Hanna en Simeon,
wat brengen jullie goed nieuws.
Maar hoe wensen wij deze kindjes
voor iedereen een licht te zijn?

Allen:
Van het water zul je bloeien,
van de woorden word je wijs:
Van de zalf zul je Gods kind zijn,
met het licht begint je reis.Bron: Kinderkerk/KindLicht

VOLGENDE WEEK
19 januari 2014, 2e zondag na de Epifanie

Jesaja 62:1-5
Psalm 96
(Romeinen 4:1-12)
Johannes (1:29) 2:1-11

Deze teksten las ik op 20januari2013

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten