dinsdag 8 april 2014

13 april 2014, Palmpasen


Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor 3 jaar, A, B en C en om te voorkomen de kerken om de 3 jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt

PERIODE
13 april 2014, is de 6e zondag van de 40dagentijd of de Vasten, de 7 weken waarin we aftellen naar Pasen. Het is Palmarum, Palmpasen waarop de intocht in Jeruzalem wordt herdacht en de kinderen van de gemeente Palmpaasstokken maken en versieren met groen verwijzend naar de palmtakken waarmee Jezus werd toegewuifd. Bovenin het broodhaantje dat verwijst naar Petrus drievoudige loochening van Jezus waarop de haan driemaal kraaide. Daarover lazen we vorige week al in het alternatief leesrooster. De kinderen gaan vaak met lekker of optocht met de Palmstokken naar bejaardenhuizen in de buurt.

Foto van kinderen met Palmpaasstokken op de website van Carolina-verhoeven/palmpasen


De Bach cantate voor deze zondag is Himmelskönig, sei willkommen (BWV 182) van 25 Maart 1714. De teksten hoort bij Johannes 12:12-24 versie van de Intocht in Jerusalem.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) Cantata BWV 182: Himmelskönig, sei willkommen. Uitgevoerd door soloisten: Sopraan Susanne Rydén, Countertenor Steven Rickards, Tenor John Elwes en Bas Michael Schopper. Het Bach Ensemble onder leiding van Joshua Rifkin Opnamen uit 1995-96. (23m11'
1. Sonata for flute in G major
2. Himmelskönig, sei willkommen (Chorus)
2:02
3. Siehe, ich komme, im Buch ist von mir geschrieben (Recitative: B)
5:34
4. Starkes Lieben (Aria: B)
6:14
5. Leget euch dem Heiland unter (Aria: A)
9:02
6. Jesu, laß durch Wohl und Weh (Aria: T)
16:09
7. Jesu, deine Passion ist mir lauter Freude (Chorale)
20:21
8. So lasset uns gehen in Salem der Freuden (Chorus)
23:55
Schilderij: detail van de intocht in Jeruzalem door Pedro de Orrente (Spanje 1580–1646) Circa 1620. Nu in de Nabokov collectie in Petersburg, Rusland (sinds 1919) Link youtube

Of kijk op dit blog op 23maart14 naar het Bach Consort bestaand uit Liliya Gaysina (sopraan), Yulia Mikkonen (alt), Paul Bentley en Andrey Krasavin (tenoren), Anton Tutnov (bas), Maurice van Lieshout (recorder), Vlad Pessin (viool), Marina Katarzhnova en Elizaveta Yartzeva (altviool), Alexander Gulin (cello), Anastasia Braudo (orgel), Maxim Emeliyanychev (clavecimbel). Live in concert, Moskou, Rusland op 11juni2011. (30m41)

Of kijk op dit blog op 17april11 naar deel 2, koraal en de aria voor de bas Raphael Jud, 4e deel, door de J.S. Bach-Stiftung St. Gallen. (2m49)

Of op 1april12 naar deel 2, het koraal door de Gächinger Kantorei en het Bach-Collegium Stuttgart met als dirigent Helmuth Rilling (4m08).

Concert tip
zo13april14 om 16.30 uur in de Ruïnekerk, Raadhuisstraat 1, Bergen (NH) een prachtig 15e eeuws kerkje. Cantata BWV 182: Himmelskönig, sei willkommen. Uitgevoerd door Ellen Verburgt en het Cantatekoor & Camerata Bergen. Link Stichting Bachcantate Bergen
zo13april14 om 17uur in de Burgwalkerk, Burgwal 60, Kampen. Cantata BWV 182: Himmelskönig, sei willkommen. Uitgevoerd door Bachkoor & -orkest van Kampen. Mail: Jaap H. van der Laan. Staat nog niet op de Gereformeerdekerkkampen/cantate website. Meestal wordt de cantate voorafgegaan door een orgelconcert door Sander van den Houten. Leiding Bob Vaalberg.

TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staan: Matteüs 21:1-11, Psalm 118:1-­2 en 19-­29, Jesaja 50:4-7 of [Jesaja 52:12-53:12], Psalm 73:13-­20, brief aan de Filippenzen 2:5-­‐11 en Matteüs 26:1-27-66. Dat las ik op 17april11.

Op het alternatief leesrooster staan: Jesaja 51:12-23 en Matteüs 26:36-46. In Jesaja troost voor de teruggekeerde Joden en de belofte hun vijanden en kwellingen te stoppen. R17: De HEER heeft je laten drinken uit de beker van zijn toorn; je hebt uit die kelk gedronken, de beker die je zo heeft bedwelmd
tot de bodem leeggedronken.

In de Mattheus tekst gaat Jezus met Petrus en de 2 zonen van Zebedeus (Jacobus, ''de meerdere'' en Johannes) naar Getsemane, de Olijfgaard en bid tot de Vader om zijn aanstaande marteling en kruisiging aan hem voorbij te laten gaan.... r39 ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.’


JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. Er zijn 66 boekrollen die geschreven zijn over een periode van minstens 300 honderd jaar en dus niet allemaal door een persoon. De deskundigen onderscheiden er drie, de schrijver van de oudste boekrollen 1-39, de deutero of 2e Jesaja (40-54) en de derde Jesaja een groep schrijvers die de boekrollen 55-65 schreven. Wij lezen uit een boekrol van de derde Jesaja die geschreven zijn rond 550—540 voor Christus en na de terugkeer uit de Babylonische Ballingschap. In het stukje van deze week, dat Troost voor Jeruzalem heet, staat ook de bevolking keert terug.

In de tekst een troostende en belovende God die het lijden en de bevrijding van zijn volk beschrijft. In r12 Ik, ik ben het die jullie troost. Hoe kun je dan bang zijn voor een sterveling, voor een mensenkind dat vergaat als gras? Omdat het Jesaja is en het Oude Testament is de spreker God en kan het menselijke vijanden betreffen. Maar als je het leest in de context van (Palm)Pasen kan ook Jezus de spreker zijn en is het 2e deel bijna een aanklacht tegen zijn vijanden die hem vrezen en zullen uitleveren aan en laten veroordelen door de Romeinen. In de Mattheus tekst staat namelijk En dat terwijl het ogenblik nabij is waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars. Ook r14 Weldra wordt de geketende bevrijd; hij zal niet sterven, niet afdalen in het graf, het zal hem aan niets ontbreken. Kan in die context worden gelezen.

Zeer beeldend is de laatste regel over de kwellingen van de gedeporteerde Joden in ballingschap: r23: ‘Ga liggen, dan lopen we over je heen!’ En je maakte je rug als de grond, een weg waarover men kon gaan. Ik kon niet v1nden of onze uitdrukking over iemand heen lopen deze Bijbelse oorsprong heeft of dat de vertaalcommissie dit heeft gekozen. In de Statenbijbel 1637 staat over gaan. In het Engels is de uitdrukking Walk all over you, ik denk vaak dat de uitdrukkingen die in meerdere talen gelijk zijn een Bijbelse oorsprong hebben.

Kunst tip: Jesaja op een drieluik (links) van de geboorte van Jezus in de stal met rechts Ezechiel. Door Duccio de Buoninsegna (1260-1318). Circa 1308-1311 Nu in de National Gallery of Art, in Washington, D.C. USA. Link Wikimedia/DucciodiBuoninsegna_TheNativitybetweenProphetsIsaiahendEzekiel

JESAJA 51:12-23
De heer zegt tegen Jeruzalem
(maar deze regel staat alleen in de Groot Nieuws Bijbel).
12 Ik, ik ben het die jullie troost.
Hoe kun je dan bang zijn voor een sterveling,
voor een mensenkind dat vergaat als gras?
13 Hoe kun je de HEER vergeten,
die je gemaakt heeft,
die de hemel heeft uitgespannen
en de aarde gegrondvest?
Hoe kun je je zo laten beheersen door angst
voor de toorn van je belagers,
voor hun pogingen je te vernietigen?
Waar blijven die belagers met hun toorn?
14 Weldra wordt de geketende bevrijd;
hij zal niet sterven, niet afdalen in het graf,
het zal hem aan niets ontbreken.
15 Ik, de HEER, jullie God,
die de zee opzweep, zodat de golven bruisen,
wiens naam is HEER van de hemelse machten,
16 ik leg je mijn woorden in de mond
en bescherm je met de schaduw van mijn hand,
ik die de hemel geplant heb
en de aarde gegrondvest,
die tegen Sion zeg: ‘Mijn volk ben jij.’

17 Word wakker, word wakker,
Jeruzalem, sta op!
De HEER heeft je laten drinken
uit de beker van zijn toorn;
je hebt uit die kelk gedronken,
de beker die je zo heeft bedwelmd
tot de bodem leeggedronken.
18 Er is niemand die je leidt,
geen van de kinderen die je hebt gebaard;
niemand die je bij de hand neemt,
geen van de kinderen die je hebt grootgebracht.
19 Dubbel ongeluk heeft je getroffen:
verwoesting en rampspoed – wie zal je beklagen?
honger en geweld – wie zal je troosten? 

20 Je kinderen zijn bezweken;
als een antilope gevangen in een net,
zo liggen ze op elke straathoek,
overweldigd door de toorn van de HEER,
verlamd door de dreiging van je God.
21 Daarom, luister hiernaar, ongelukkige,
jij die beschonken bent, maar niet door de wijn.
22 Dit zegt je God, de HEER,
de God die het opneemt voor zijn volk:
Ik neem de bedwelmende beker uit je hand,
de kelk, de beker van mijn toorn,
je hoeft er niet meer uit te drinken.
23 Ik geef hem aan hen die jou kwelden,
die je het bevel gaven:
‘Ga liggen, dan lopen we over je heen!’
En je maakte je rug als de grond,
een weg waarover men kon gaan.
Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV

Liever luisteren?
Guus Glastra uit Den Haag op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Kerken op Terschelling, Doopgezinde gemeente, Molenstraat 2 Hoorn om 10uur met ds. G.G. Schepperle uit Berlikum. In de (Protestantse) ET-10 Midsland, Heereweg  40 in Terschelling-Midsland met ds. R. de Bes uit Hilversum om 9.30uur. In de RK kerk Midsland, Parochie St. Brandanus, Brouwershoekweg 1, Midsland (tegenover de Bibliotheek) met pater B. van Bronkhorst H. Eucharistie om 9.30 uur. In de Westerkerk West, Westerbuurtstraat 4, West Terschelling met ds. P.P. Saraber en koffiedrinken na afloop om 10uur en in de Hervormde kerk Hoorn, St jan of Johannes kerk, Dorpstraat 27, Hoorn met ds. E.H. Zoomers om 10uur. Link Kerkenopterschelling
Uit de toelichting op de teksten op weg naar Pasen Op weg naar Pasen in de kerk in de liturgische bloemstukken De stilte vormt hierbij een leidend thema. Achtereenvolgens passeren uitbundige stilte (psalm 118:24–29 en Matteüs 21:6–9), schreeuwende stilte (Jeremia 7:1–11 en Matteüs 21:10–17, zondag 16 maart), gewelddadige stilte (Psalm 118:13–23 en Matteüs 21:33–46 zondag 23 maart), vragende stilte (Psalm 110 en Matteüs 22:41–46, zondag 30 maart), verraderlijke stilte (Zacharia 13:1–9 en Mateüs 26:31–35, zondag 6 april), angstige stilte (Jesaja 51:12–23 en Matteüs 26:36–46, zondag 13 april) en uitbundige stilte (Johannes 20:1–18, zondag 20 april) in de opeenvolgende vieringen de revue.
Link Kerkenopterschelling/op-weg-naar-pasen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt. Wat centraler in de Kerkopypenburg (Amsterdam)

Preek over Jesaja 51:12-23 niet gevonden, ook niet op de bekende prekensites, ook niet in het Engels.Slechts dit op Studylight.org
During the Sepoy mutiny in India, when a number of English men and women were shut up in a quarter of Cawnpore, expecting a terrible death by assault or slow starvation, a torn page of the Bible, containing this passage, was found on the street pavement and was of unspeakable comfort. Oh, the blessedness of appropriating Isaiah 51:16!
We are too apt to forget that God pleads the cause of His people, even when they have sinned and have reduced themselves to sore straits, Isaiah 51:17 and Isaiah 51:22. We think more of the earth than of the over-arching skies; of the fading grass than of the tree of Life; of man than of God. The near obscures the distant, and the flaring earth lights, the shine of the stars! Root yourself in God! Think of Him who sits at the right hand of the throne, the seat of resistless, ceaseless energy! Believe that God has placed Himself between you and all enemies and circumstances which threaten. To fear all day is impossible in face of these paragraphs.

Op You Tube: ook niet gevonden. 


MATTHEUS
Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook voor bij Marcus 14:32-42 en Lucas 22:39-46.

Het is het bekende stukje waarin Jezus gaat bidden op de Olijfberg en zijn metgezellen in slaap vallen. Jezus bidt om gespaard te worden, als God het wil. Hij verwijt zijn leerlingen (Petrus, Jakobus en Johannes hun onvermogen om te waken met de beroemde geworden Mattheus Passion regels: Wachet und betet das ihr nicht in anfächtung fallet, der Geist is willig aber das Fleisch is Schwach. r41 Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is willig, maar het vlees is zwak.

In de Lucas versie staat tussen haken [En uit de hemel verscheen een engel die hem opbeurde. Een dodelijke angst bekroop hem en hij begon des te vuriger te bidden. Het zweet brak hem uit en viel als bloeddruppels op de grond] In andere vertalingen ontbreken deze regels (in de NBV en GNB). Dit is wat is opgebeeld door Lucas Cranach de Oudere, zie de:

Kunst tip: Jezus in Getsemane door Lucas Cranach de Oudere (Kronach, Duitsland 1472–1553 Weimar) Circa 1518, nu in het The National Museum of Western Art Tokyo, Japan. Link: Wikimedia/LucasCranachtheElder-TheGardenofGethsemane-Google_Art_Project

Matteüs 26: 36-56
In Getsemane
 
36 Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een olijfgaard die Getsemane genoemd werd. Hij zei: ‘Blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden.’ 37 Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, 38 zei hij tegen hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken.’ 39 Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.’ 40 Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: ‘Konden jullie niet eens één uur met mij waken? 41 Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.’ 42 Voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad: ‘Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbijgaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt.’ 43 Toen hij terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door vermoeidheid overmand. 44 Hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder en bad voor de derde maal, met dezelfde woorden als daarvoor. 45 Daarna voegde hij zich weer bij de leerlingen en zei: ‘Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? En dat terwijl het ogenblik nabij is waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars. 46 Sta op, laten we gaan; kijk, hij die mij uitlevert, is al vlakbij.’
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Thom Snik uit Tilburg op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Alphen aan den Rijn, Oudshoorn en Ridderveld. Wijkgemeenten de Bron, Troubadourweg 2 om 9.30uur met ds. M.J.T. Burema en om 11.15uur met ds. F. van Dijke uit Woerden, regionale viering voor doven en slechthorenden in de bovenzaal van de Bron. In de Goede Herderker, Harmsenstraat 16 om 10uur met Ds C.P. van Dijk en om 19.30uur een
Passieviering, geleid door gemeenteleden, m.m.v. ‘Voca Muze’ o.l.v. Henk Gijzen. Link KNAlphennoord/kerkdiensten (verwijzing naar voorbereiding van de dienst met Jesaja en Mattheus teksten, de diensten van de 13 stonden er nog niet op) Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Lees of beluister de preek van ds Ds. Kees Mewe voor de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Spakenburg-Zuid op 25maart2012 over Mattheus 26:36-46. Hier wordt Jezus nog bemoedigd door een engel om Hem kracht te geven.
En u? Bidt u nog mee? U bidt. U gaat de hemel binnen? U loopt naar de troon van God. U spreekt, roept, schreeuwt om hulp. Zou u dat durven? Doe het gerust en vol vertrouwen. U vindt gehoor. Vader helpt ook u de weg te gaan waarop u lopen moet. Jezus groeit toe naar het aanvaarden van het lijden. Dat blijkt uit de woorden die Hij zegt in Zijn gebeden. Hij keert na Zijn derde gebed terug. Hij zegt tegen Zijn leerlingen: het moment van overlevering is aangebroken. Sta op, laten we gaan. Daarin zit ook in een accepteren van wat komt. Uw wil geschiede.
Link ZVK/kerkdienst

Filosofische hervertelling door de 'nieuwe filosoof van Oudenburg' (anonymus zie: over mij) op 20sept2012 over Mattheus 26 (geheel) Volgens de nieuwe filosoof van Oudenburg heeft Jezus in de Matteüstekst al vaker duidelijk gemaakt dat hij de rol van dienaar zoals beschreven in Jesaja 53 zou vervullen. Link DeNieuwefilosoofvanoudenburg/Matteus-26

Op You Tube: Deze short film is een productie van De Graaf - Feld producties. De opdracht voor deze film hebben wij gekregen vanuit school als schoolproject, maar deze hebben wij uitgebreid tot een short film. Dit is de moderne vertaling van het verhaal van de hof van Gethsemane, Mattheus 26:36–46. Regie & tekst: Yari de Graaf, Camera, edit & tekst: Charlie Feld, Locatie: Het werftheater, Yvonne Groeneveld. Spel: Jezus: Joost ter Burg, Petrus: Tim van Merendonk, Judas: Yari de Graaf, Pilatus: Charlie Feld. Met dank aan: Daphne de Bruin, Yvonne Groeneveld, Erwin Verweij. Het originele verhaal staat eronder (7m52) Link youtube

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor de woorden voor het Onze vader in de preek van ds Merwe over Mattheus 26;36-46 en het aanvaarden van het lot en het lijden.

Het is God Zelf Die naar je kijkt
Zijn armen om je heen
Woorden zijn vaak overbodig
Zijn stem klinkt er doorheen
Welkom mijn geliefde kind
Kom, wij gaan straks mijn woning binnen
Ikzelf zorg voor je kinderen
En jouw feest kan straks beginnen
gebed:
Bron: ZVK/kerkdienst (preek)

KOMENDE WEEK
17 april 2014 Witte Donderdag, traditioneel de avond voor de viering van het Laatste Avondmaal (en de Mattheus Passion uitvoeringen)
Exodus 12:(1)15-20
Psalm 81 (zie 17feb13)
[Psalm 116]
Johannes 13:1-15
(Johannes 14:15-31
of
Matteüs 26:30-46a) (36-46 vorige zondag 1april14, Palmpasen)

Alternatief leesrooster
Daniël 7:1-14 (zie ook Marcus 14:62)
Matteüs 26:(26-30)57-68

18 april 2014 Goede Vrijdag, de dag van de kruisiging
Exodus 12:(1)21-28
Hosea 6:1-6
Psalm 22 (24maart13)
Hebreeën 9:11-15
Johannes 18:1-19:42
Dat las ik

Alternatief Leesrooster
Psalm 22:1-22(32)
Matteüs 27:45-54

19 april 2014, De nacht van zaterdag op zondag: Paasnacht, 
Genesis 1:1-2:3
Psalm 33:6-­9
Genesis 22:1-18
Psalm 16:5-­11
Exodus 14:15-15,1a
Exodus 15:1b-­3
Jesaja 54:4-14
Psalm 30:2-­6
Jesaja 55:1-11
Jesaja 12:1-­6
Ezechiël 36:24-28
Psalm 51:9-­15
Sefanja 3:12-20
Psalm 126
Romeinen 6:3-11
Matteüs 28:1-10

Alternatief Leesrooster
Psalm 16
Handelingen 2:22-32
Matteüs 28:1-10

20 april 2014, Zondag is het, de 1e van, Pasen, de dag van de (Weder)Opstanding van Jezus uit het graf.
Exodus 14:9-14
Psalm 118:15-­24
Kolossenzen 3:1-4
Johannes 20:1-18

Alternatief Leesrooster
1 Petrus 1:1-12

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten