woensdag 16 april 2014

20 april 2014, Pasen

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.
=
Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor 3 jaar, A, B en C en om te voorkomen de kerken om de 3 jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt

PERIODE
20 april 2014, Zondag is het de 1e van Pasen de dag van de (Weder) Opstanding van Jezus uit het graf. Het is de dag van de grote verbazing nog maar net na de avond van de grote droefenis en het lijden van Christus. Maar nog niet iedereen is klaar om het te geloven.....
 
Die enorme omschakeling vraagt nogal wat van gelovigen. Vorige week ging ik voor het eerst naar een live uitvoering van de Rockopera Jesus Christ Superstar en dat eindigt eigenlijk heel droevig met Jezus sterven. (In de film vertrekt de bus en dta is het slot) De crew nam afscheid van de zaal met Hosanna, iets anders en nog een keer Hosanna en dat was echt nodig om iedereen weer een beetje uit de put en in beweging te krijgen. Stel je voor dat je de afloop niet kent en dit allemaal net hebt meegemaakt....

Kunst tip: Christus als Man van Smarten Ecce Homo uit de kring van Pablo de Aregio, een Spaanse schilder (Valencia 1470 - 1532). Voor verkoop aangeboden bij Sotheby Amsterdam. Link Explore doornenkroon of imagehandler


De Bach cantaten voor deze zondag zijnChrist lag in Todes Banden” (Koraalcantate BWV 4) “Der Himmel lacht! die Erde jubilieret” BWV 31 ''Kommt, eilet und laufet" (Paasoratorium BWV 249). De teksten horen bij Marcus 16:1-7 over 'Het lege graf'.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) 'Der Himmel lacht! die Erde jubilieret'' (BWV 31) door Helmuth Rilling Indiana University Chamber Singers en het Bach-Collegium Stuttgart Sopraan: Arleen Augér; Tenor: Adalbert Kraus; Bas: Wolfgang Schöne. (22m24, compleet) Link youtube.

Of kijk op dit blog op 31maart2013 naar J.S. Bach (1685-1750) 'Der Himmel lacht! die Erde jubilieret'' (BWV 31) door de Wiener Sängerknaben zd zpl. (4m12) Free download mp3 op wiener-sangerknaben-cantate-bwv-31

Of kijk op dit blog op 8april12 naar J.S. Bach (1685-1750) “Christ lag in Todes Banden(Koraalcantate, BWV 4) door met de tekst in het Duits door het Münchener Bach-Chor en het Münchener Bach-Orchester gedirigeerd door de beroemde Bach dirigent (organist, koorleider en klavecinist Karl Richter (1926-1981) op een opname uit 1969. (4m23).

Of op 24april11 J.S. Bach “Kommt, eilet und laufet(BWV 249, PaasOratorium of Passie. Philippe Herreweghe dirigeert het Collegium Vocale, Gent en Mark Padmore, tenor en Peter Kooy, bas (5m14).

Concert tips
zo20april14 om 17uur in de Nicolaikerk, Nicolaikerkhof, Utrecht. Het Paasoratorium (BWV 249) uitgevoerd door Ko Zwanenburg en de Vespercantorij & Capella di San Nicolai. Link Nicolaikerk
zo20april14 om 19uur in de Grote kerk, Loolaan 16, Apeldoorn. Het Paasoratorium (BWV 249) uitgevoerd door Wolfgang Lange en het Gelders Bach Collegium Link Gelders Bach Collegium


TEKST(EN)
Voor deze week zijn 5 leesroosters:
17 april 2014 Witte Donderdag, traditioneel de avond voor de viering van het Laatste Avondmaal (en de Mattheus Passion uitvoeringen) Exodus 12:(1)15-20 , Psalm 81 (zie 17feb13), [Psalm 116], Johannes 13:1-15, (Johannes 14:15-31) of Matteüs 26:30-46a) (36-46 vorige zondag 1april14, Palmpasen)
Alternatief leesrooster: Daniël 7:1-14 (zie ook Marcus 14:62) en Matteüs 26:(26-30)57-68

18 april 2014 Goede Vrijdag, de dag van de kruisiging: Exodus 12:(1)21-28, Hosea 6:1-6, Psalm 22 (24maart13), Hebreeën 9:11-15, Johannes 18:1-19:42. Alternatief Leesrooster Psalm 22:1-22(32) en Matteüs 27:45-54.

19 april 2014 Paasnacht, De nacht van zaterdag op zondag: Genesis 1:1-2:3, Psalm 33:6-­9, Genesis 22:1-18, Psalm 16:5-­11, Exodus 14:15-15,1a, Exodus 15:1b-­3, Jesaja 54:4-14, Psalm 30:2-­6, Jesaja 55:1-11, Jesaja 12:1-­6, Ezechiël 36:24-28, Psalm 51:9-­15, Sefanja 3:12-20, Psalm 126, Romeinen 6:3-11, Matteüs 28:1-10. Alternatief Leesrooster: Psalm 16, Handelingen 2:22-32 en Matteüs 28:1-10.

Voor zondag 27 april, de 1e van Pasen, staan op het Oecumenisch Leesrooster Exodus 14:9-14, Psalm 118:15-­24 (zie 31maart13), Kolossenzen 3:1-4 (8april12) en Johannes 20:1-18. (8april12) Op het alternatief Leesrooster staat: 1 Petrus 1:1-12. Ik neem deze week de teksten uit Exodus en 1 Petrus op die op aparte leesroosters staan, maar eenzelfde boodschap verwoorden: heb vertrouwen.


EXODUS
Exodus is het 2e boek van het Oude Testament en beschrijft hoe Mozes de Israëlieten uit hun slavernij in Egypte leidt. Om Egypte te verlaten moeten ze de Rode, Riet- of Schelfzee oversteken en net daarvoor komt de farao er aan met zijn leger om ze terug te halen.... 

Een mooie cliffhanger met een mooie boodschap r3 Mozes antwoordde het volk: ‘Wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de HEER vandaag voor u de overwinning behaalt. De Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u hierna nooit meer terugzien. 14 De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.’ Kortom heb vertrouwen: het komt goed.

Kennis tip: Amerikaanse wetenschappers hebben aangetoond hoe sterke winden dat fenomeen kunnen verklaren. Uit computersimulaties blijkt dat een sterke oostenwind een landbrug kan creëren op een plek waar een oude rivier in een lagune vloeide. Doordat de wind het water in twee richtingen terugdrijft, komt een stuk van de bedding droog te liggen, om meteen weer vol te lopen zodra de wind gaat liggen. De Amerikaanse studie maakt deel uit van een groter project met als doel te achterhalen wat de impact van winden op waterdiepte is en in welke mate tropische stormen stormvloeden kunnen veroorzaken. Link: EOSwetenschap/computer-toont-hoe-mozes-de-rode-zee-splitste

EXODUS 14:9-14
9 De Egyptenaren achtervolgden hen, en haalden hen in bij Pi-Hachirot, waar het volk van Israël zijn kamp had opgeslagen, dicht bij de zee, tegenover Baäl-Sefon. Toen de Israëlieten de farao zagen naderen, met al zijn paarden, wagens en ruiters en al zijn voetvolk, werden ze doodsbang en riepen ze de HEER luidkeels om hulp. 11 Ze zeiden tegen Mozes: ‘Waren er soms in Egypte geen graven, dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe kon u ons dit aandoen! Waarom hebt u ons uit Egypte weggehaald? 12 Hebben we niet al in Egypte gezegd: “Laat ons toch met rust, laat ons maar als slaven voor de Egyptenaren werken, want dat is altijd nog beter dan om te komen in de woestijn”?’ 13 Maar Mozes antwoordde het volk: ‘Wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de HEER vandaag voor u de overwinning behaalt. De Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u hierna nooit meer terugzien. 14 De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.’
Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV

Liever luisteren?
Elisabeth Bakker uit Leiden op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Exodus is het 2e boek van het Oude Testament.

Liever live?
(Protestantse) Grote Kerk Epe, Hoofdstraat 76, Epe. Tijd: 10uur, voorzang 9.45uur voorganger Ds S Zitman We beginnen de dienst om 9.45 met het zingen van een aantal bekende paasliederen. In de dienst lezen we Exodus 14: 9 – 14; Kolossenzen 3: 1 – 4 en Johannes 20: 1 – 18. Samen met de zanggroep zingen we volgende liederen: lied 600, lied 639, lied 118a; lied 659 en uit het oude liedboek gezang 114. Ik ben al druk aan het oefenen met de zanggroep. Veel zang want Pasen moet je, meer dan bepreken, vooral bezingen. Link Grotekerkepe Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds Margo Trapman voor de Kogerkerk in Koog aan de Zaan op 24april11 over Exodus 14:9-14 (en Johannes 20) De Israëlieten maken nog een paar hele benauwde momenten mee voor ze eindelijk dan toch definitief van de Egyptenaren verlost zijn. En dan zijn ze zo meteen wel vrij, maar wel door de dood van een heel leger … Dit verhaal uit Exodus is het verhaal van mensen die het moeilijk vinden om in God te geloven, die het moeilijk vinden om erop te vertrouwen dat God met hen zal zijn Link Kogerkerk (pdf)

Op You Tube: Mock trailer van de Moses film voor het Movement Film Festival, North West UK (45sec) Link youtube


1 Petrus 1
1 Petrus 1 is het 21ste boek van het Nieuwe Testament. Het is de eerste brief r1 van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië, allemaal gebieden in Noord- en Oost-Turkije.

Ook hier wordt redding beloofd mits met gelooft en vertrouwt r5b U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. 6 Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. 7 Zo kan de echtheid blijken van uw geloof. Hier dus niet alleen het verdriet om het lijden van Christus, maar ook het eigen leiden door beproevingen. (r6)

Petrus begint echter met de belofte dat geloof en vertrouwen ons gegeven zijn: r3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop.

Kunst tip: De beproeving Petrus: kruisiging van Petrus, fresco van Michelangelo Buonarroti (Italie, 1475–1564) in de Paolina kapel in Vaticaanstad. Link Martyrdom Michelangelo

1 Petrus 1:1-12 De eerste brief van Petrus
1 Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië verblijven, 2 door God, de Vader, voorbestemd om, geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede, in overvloed.

Het nieuwe leven
3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. 4-5 Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. 6 Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. 7 Zo kan de echtheid blijken van uw geloof – zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst – en zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. 8 U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben; en zonder hem nu te zien gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, 9 omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding. 10 Wat die redding inhoudt, trachtten de profeten te achterhalen toen ze profeteerden over de genade die u ten deel zou vallen. 11 Zij probeerden vast te stellen op welke tijd en op welke omstandigheden Christus’ Geest, die in hen werkzaam was, doelde toen deze hun zei dat Christus zou lijden en daarna in Gods luister zou delen. 12 Er werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet voor henzelf bestemd was maar voor u, en nu is deze boodschap u verkondigd door hen die u het evangelie hebben gebracht, gedreven door de heilige Geest die vanuit de hemel werd gezonden. Het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV1 en NBV2

Liever luisteren?
Nanni Tempelman uit Leiden op voorleesbijbel1 en voorleesbijbel2 Of ga naar downloadbijbel 1 Petrus 1 is het 21ste boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Kerk Renesse Noordwelle, Platboslaan 1, Burgh Haamstede. Tijd: om 6uur, een Dageraadsdienst, met ds. P. Goodijk, waarbij de nieuwe Paaskaarsen van de samenwerkende kerken worden ontstoken aan het zelfde vuur. Om 9.20 uur Paasjubel: het zingen van enkele Paasliederen bij de kerktoren in de open lucht, om het goede nieuws niet achter de voordeur te houden! In de Paasdienst om 9.30 uur zingt het kerkkoor met ons op verhoogde toon. De Lezingen zijn dan uit Matteus 28 en we beginnen een vervolgserie uit de 1e brief van Petrus 1,1-12. Link kerkrenessenoordwelle
Of
Op radio 5 bij de Zendtijd voor kerken, Tijd 19.30uur Legerpredikant ds Peter DL Visser van de Christelijk Gerformeerde kerk Maassluis. ‘Pasen: leven doet hopen’ Mattheus 28 vers 1-7 en 1 Petrus 1 vers 1-12. Leven brengt doorgaans teleurstellingen met zich mee. Oude idealen worden sleets. Dromen breken op de harde werkelijkheid. De dood eist zijn tol. Ook in de christelijke gemeente kan de slijtage toeslaan. Waar doen we het nog voor? Wat levert het ons op om met de Bijbel bezig te zijn en te geloven in Christus? Pasen breekt met deze negatieve gedachtengang. Het gaat met Pasen immers over Christus, de Levende! Het gezegde uit de Nederlandse taal luidt natuurlijk precies omgekeerd: ‘Hoop doet leven’. Maar, maakt Petrus duidelijk, in het christelijke geloof is het andersom. De Levende Christus, die opstond uit het graf, geeft pas reden tot hoop. Petrus schrijft zijn brief aan een gemeente in crisis. Toch is zijn brief hoopvol gestemd. Pasen maakt dat niets hetzelfde is gebleven. De werkelijkheid is totaal anders geworden, sinds Christus de dood versloeg! Tegenover de tand van de tijd, de slijtage van het leven, stelt Petrus de de ‘nieuwe geboorte’ en de ‘levende hoop’ die in het leven van de gelovigen aan de orde zijn. Meer nog: de gemeente mag weten van een onverwoestbare erfenis die God heeft klaargelegd voor Zijn kinderen. Dat maakt dat je anders in het leven gaat staan. Hart omhoog. Hoofd omhoog. De blik gericht op Hem die leeft! Vandaar de lofzang die Petrus neerschrijft: ‘geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus.’ Link zvk
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preekvan ds Gerwin Pruijssen, Grefomissionair voor de kerken in Loppersum en in Westeremden op 7sept2013 over I Petrus 1:3-9 Introductie uit Peter Scazzero's Gezond geloof, je gevoelsleven in lijn met je geloofsleven. Om over door te denken: ‘Onze kerken zitten vol met ‘lekkende’ christenen die niet op een manier met hun emoties omgaan die bij volgelingen van Jezus past. De meeste kerkgangers zijn ‘aardig’ en gedragen zich ‘waardig’. Er komen maar weinig woede–uitbarstingen voor, tenminste, in het openbaar. De meerderheid stopt, net als ik, die ‘moeilijke gevoelens’ weg en vertrouwt erop dat God onze edelmoedige pogingen om dat te doen zal zegenen. Dit leidt ertoe dat we op een gedempte manier gaan reageren, zoals door passief-aggressief gedrag bijv. te laat komen, sarcastische opmerkingen, een vervelende toon en het geven van een ‘stiltebehandeling’. Link Pruijssen.wordpress/liturgie-en-preek-1-petrus1:3-9 (pdf)


Op You Tube: In het Engels, 'People On A Journey' (tussen nu en later) door reverend Peter Baker 1 Peter 1: 1-12 voor Lansdowne Baptist Church (31m48) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor een gedicht Godsbegrip van Bertus Aafjes dat vermeldt staat bij een introductie van Peter Nissen, te gast bij IKON TV programma Het Vermoeden. Nissen ontleent zijn godsbeeld aan het gedicht. Aafjes verwoordt dat God ‘altijd soms’ is. 

Blogger: als dat soms maar op de momenten is dat het er echt om spant, bij de Rietzee ... op de derde dag, dan is dat genoeg....  Zie ook Footprints in the sand

Peter is Nissen is hoogleraar Spiritualiteit aan de Radboud Universiteit en trad recent uit de Katholieke Kerk om zich aan te sluiten bij de Remonstranten. Het Vermoeden met Peter Nissen is te zien zondag 20 april om 11.30 uur op Nederland 2. De uitzending wordt herhaald op 26 april om 11.00 uur op Nederland 2. Bron: Peter-nissen-in-het-vermoeden

Godsbegrip
God zit niet op een troon van chroom of nikkel – 
Soms zit hij in een oude pereboom
en merelt,
soms staat hij op zijn hoofd in een klein kind
want hij is altijd soms.
Hij is geen kerk van holle eeuwigheid,
hij is geen kathedraal van hoge lege almacht,
hij is een nu, een hier, een altijd soms,
soms lust die schuimt, 
soms een verliefdheid, 
en wee de maagd.
Maar altijd is hij overal in alles
zoals het is,
zoals het soms en altijd anders is. 
Bertus Aafjes (1914-1993), De karavaan (1953)VOLGENDE WEEK
27 april 2014, 2e van Pasen of Beloken Pasen.

Op het Oecumenisch leesrooster staan Genesis 8:6-16, Psalm 111, [Psalm 16], 1 Petrus 1:3-­9 en Johannes 20:19-23(31). Dat las ik op [zonder psalm 16] op 1mei11.

Op het alternatief leesrooster staat: 1 Petrus 1:13-25.

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten