donderdag 3 april 2014

6 april 2014, 5e van de 40dagentijd, Judica


Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor 3 jaar, A, B en C en om te voorkomen de kerken om de 3 jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt

PERIODE
6 april 2014, is de 5e zondag van de 40dagentijd of de Vasten, de 7 weken waarin we aftellen naar Pasen. De 5e zondag van de 40 dagentijd heet Judica, dat is Latijn voor 'Verschaf mij recht'. De zondag kreeg deze naam vanwege de beginwoorden van het openings- of introïtusgezang naar Psalm 43:1"Judica me, Deus et discerne causam meamde gente non sancta: ab homine iniquo et doloso eripe me"(43:2 quia tu es Deus meus et fortitudo mea.)
Psalm 43:1 Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak. Bescherm mij tegen een liefdeloos volk, vol list en bedrog. (43:2) U bent toch mijn God, mijn toevlucht

Er is geen Bachcantate voor deze zondag vanwege de traditie om in de 40dagentijd of Vasten geen muziek te spelen. Maar JS Bach heeft muziek gecomponeerd bij psalm 130 en wel BWV 131 'Aus der Tiefen'.

Op You Tube: Cantata BWV 131 ''Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir'' Koor Collegium Vocale. Aria Bas Peter Kooy: So du willst, Herr, Sünde zurechnen; Koor: Ich harre des Herrn, meine Seele harret; Aria Tenor Howard Crook: Meine Seele wartet auf den Herrn von einer; Koor: Israel hoffe auf den Herrn. Alles onder leiding van Philippe Herreweghe (22m01) Link youtube

Of luister op 10april11 naar Ton Koopman met het Amsterdam Baroque Orkest en Koor. Koopmans geeft een korte introductie Bach schreef de tekst op verzoek op basis van psalm 130 na een heftige dodelijke verwoestende brand. Tenor: Lothar Odinius en bas: Klaus Mertens (8m20) Met korte introductie door Ton Koopman.

Concert tip
vrij4april14 om 19 uur in de Nwe Badkapel, hoek Kapelweg/Nieuwe Parklaan, Scheveningen cantate 244 ofwel de Mattheus Passion. Uitgevoerd door Gilles Michels en het Haags Barokgezelschap, een projectkoor en -orkest bestaande uit enthousiaste, ervaren amateurmusici. Link Haags Barokgezelschap Kaarten 25euro bij: Kaartverkooppunten


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch staan deze week Ezechiël 37:1-14, Psalm 130, brief aan de Romeinen 8:8‐11 en Johannes 11:1-4 evt (5-16) en 17-44. Dat las ik op 10april11 (zonder de brief aan de Romeinen).

Op het Alternatief leesrooster staan Zacharia 13:1-7 en Mattheus 26:31-35. In Zacharia de aankondiging van een herder en in Mattheus ‘Jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven: “Ik zal de herder doden, en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden. Verder in Mattheus het bekende verhaal van de verloochening van Jezus door Petrus die daarop driemaal de haan hoort kraaien net zoals Jezus voorspeld heeft

ZACHARIA
Zacharia is het een na laatste boek van het Oude Testament. Het is vernoemd naar de profeet Zacharia de zoon van Berechja, de zoon van Iddo tot wie de Heer spreekt. Hij is de elfde van de 12 mindere, minder belangrijke, profeten. De belangrijke zijn Jesaja en Jeremia. Zacharia leefde 500 jaar voor Chr. Ten tijde van de overheersing door het Perzische Rijk onder Darius na de Babylonische ballingschap. NB Zacharias, was ook een profeet maar 500 jaar later, is de vader van Johannes de Doper (Lucas 1) Dat is ook de Zakaria die in de Koran voorkomt als oom van Isa (Jezus).

Zacharia's boeken worden ingedeeld in: Oproep om terug te keren tot de Heer, visioenen, bemoediging, en andere profetieën. Wij lezen uit het deel het laatste deel een dreigende profetie over het laten verdwijnen van afgoden, het uitbannen van profeten en zelfs doden door hun eigen ouders. Maar ook de vernietiging van een herder en (zijn?) volk 7 Zwaard, ontwaak! Verhef je tegen mijn herder, tegen de man met wie ik mij verbonden heb – spreekt de HEER van de hemelse machten. Dood de herder, zodat de schapen verdwalen. Weerloos als ze zijn zal ik ze treffen. 8 In heel het land – spreekt de HEER van de hemelse machten – zal twee derde worden uitgeroeid en omkomen; slechts een derde deel zal worden gespaard. 9 Dat deel zal ik louteren in het vuur:

De naamgeving de HEER van de hemelse machten is in gebruik gekomen in de Nieuwe Bijbelvertaling 2004 daarvoor was het meestal heer der Heerscharen Op Wikipedia een mooi overzicht van de naamgeving van de Heer en in de tabel rechts onder JHWH Sebaoth, Her van de Hemelse machten. Link Wikipedia/JHWH

Kunst tip: Figuur-initiaal "I," met de profeet Zacharia in het ''Office Lectionary'', Duitsland circa. 1220. Verdre online niet gevonden, opgenomen in Treasure Island van N.F. Karlins. "The Splendor of the Word: Medieval and Renaissance Illuminated Manuscripts". Link: Artnet.de/magazine en groter Artnet

ZACHARIA 13:1-7
1 Op die dag zal er een bron ontspringen waarin de nakomelingen van David en de inwoners van Jeruzalem hun zonde en onreinheid kunnen afwassen.
2 Als die tijd aanbreekt – spreekt de HEER van de hemelse machten – zal ik alle afgoden uit het land laten verdwijnen; hun namen zullen niet meer worden genoemd. Ik zal ook de profeten uitbannen, en met hen de geest van onreinheid die het land bezoedelt. 3 Wanneer er dan nog iemand een profetie uitspreekt, zullen zijn eigen vader en moeder, die hem zelf hebben voortgebracht, tegen hem zeggen: ‘Jij moet sterven, want je verkondigt leugens in de naam van de HEER.’ Ze zullen hem doorsteken, zijn eigen vader
en moeder, die hem zelf hebben voortgebracht, wanneer hij een profetie uitspreekt. 4 Dan zullen ze zelfs niet meer voor hun visioenen durven uitkomen, die profeten. Ze zullen de profetenmantel niet meer aantrekken om de mensen te bedriegen. 5 Ze zullen zeggen: ‘Ik ben helemaal geen profeet; al van jongs af aan bewerk ik als slaaf de grond.’ 6 En wanneer zo iemand gevraagd wordt: ‘Hoe kom je dan aan die striemen op je rug?’, dan zal hij antwoorden: ‘Die heb ik opgelopen in het huis van mijn meesters.’

7 Zwaard, ontwaak! Verhef je tegen mijn herder, tegen de man met wie ik mij verbonden heb – spreekt de HEER van de hemelse machten. Dood de herder, zodat de schapen verdwalen. Weerloos als ze zijn zal ik ze treffen. 8 In heel het land – spreekt de HEER van de hemelse machten – zal twee derde worden uitgeroeid en omkomen; slechts een derde deel zal worden gespaard. 9 Dat deel zal ik louteren in het vuur: ik zal hen smelten als zilver en zuiveren als goud. Zij zullen mijn naam aanroepen en ik zal antwoorden. Ik zal zeggen: ‘Dit is mijn volk,’ en zij zullen zeggen: ‘De HEER is onze God.’
Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV

Liever luisteren?
Burgemeester Servaas & Lydia Stoop (dochter) uit Dirksland op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Zacharia is het een na laatste boek boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Geldrop Mierlo, in het Ontmoetingscentrum 't Kruispunt, Slachthuisstraat 22, Geldrop (kaart). Tijd: 10-11uur, voorganger ? Ds HJ Kip ? Link PGGweb/40-dagentijd Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Liturgisch bloemschikken: bloemstuk voor de zondagen in de veertigdagentijd van de ProtGem Geldrop-Mierlo

Preek van evangeliebelijder Ds Rob Visser op zijn blog over Zacharia 13:1-6 (de herder komt) voor Advent en afgodendiensten en profeten verdwijnen Link Evangeliebelijder
>
Op You Tube: Opwekkingslied 673 'Heer van de Hemelse Machten' door Judith Koedoot (tekst & muziek) en Eric Lagerström (arrangement). CD Opwekkingsliederen 31. Bij de tekstvermelding Jesaja 6:3, Romeinen 11:33-36 en Filippenzen 2:5-11 maar niet Zacharia (13) (5m57) Link youtube


MATTHEUS
Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook voor bij Marcus 14;27-31, Lucas 22:31-34 en in Johannes 13:36-38. 
 
Ook in de Marcus versie verwijst Jezus naar Zacharia 13. R27 Jezus zei tegen hen: ‘Jullie zullen allemaal ten val komen, want er staat geschreven: “Ik zal de herder doden, en de schapen zullen uiteengedreven worden.” 28 Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea.’ 29 Petrus zei tegen hem: ‘Misschien zal iedereen ten val komen, maar ik niet!’ 30 Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: juist jij zult me vannacht, nog voor de haan tweemaal gekraaid heeft, driemaal verloochenen.’ 31 Maar Petrus hield met grote stelligheid vol: ‘Al zou ik met u moeten sterven, ik zal u nooit verloochenen.’ Alle anderen zeiden iets dergelijks.

In Lucas is het satan die Petrus aanzet tot de verloochening: Lucas 22:31 Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. 32 Maar ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders sterken.’ 33 Simon antwoordde: ‘Heer, ik ben zelfs bereid om met u de gevangenis in te gaan en te sterven.’ 34 Maar Jezus zei: ‘Ik zeg je, Petrus, deze nacht zal de haan niet kraaien voordat je driemaal geloochend hebt dat je mij kent.’

Johannes voorspelt in 13:36-38 de dood van Jezus r36 Simon Petrus vroeg: ‘Waar gaat u naartoe, Heer?’ Jezus antwoordde: ‘Ik ga ergens naartoe waar jij nog niet kunt komen, later zul je mij volgen.’ 37 ‘Waarom kan ik u nu niet volgen, Heer? Ik wil mijn leven voor u geven!’ zei Petrus. 38 Maar Jezus zei: ‘Jij je leven voor mij geven? Waarachtig, ik verzeker je: nog voor de haan kraait zul jij mij driemaal verloochenen.

Kunst tip: Tweeluik van de haan (links) en Petrus (rechts) door Kees Aalbers atelier Zwanebloem. Het schilderij is gemaakt voor “The Expectation”, Leven in Christelijke verwachting een multimedia concert met overdenkingen en veel samenzang . Link Kunstexpres/Petrus_huilde_bitter

Kunst tip2: Petrus circa 1600 door 'El Greco', Domenikos Theotokopoulos (Kreta 1541 - Toledo 1614), was een kunstschilder die studeerde bij Titiaan in Rome en daarna voornamelijk in Spanje werkte. Nu in de The Phillips Collection, een museum van Duncan en Marjorie Acker Phillips (anno 1921) in Washington, D.C. USA. Link heiligehuisjes.be/TranenVanLiefde

Kunst tip3

Matteüs 26:31-35
1 Onderweg zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven: “Ik zal de herder doden, en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden.” 32 Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea.’ 33 Petrus zei daarop tegen hem: ‘Misschien zal iedereen u afvallen, ik nooit!’ 34 Jezus antwoordde hem: ‘Ik verzeker je: deze nacht zul je, nog voor de haan gekraaid heeft, mij driemaal verloochenen.’ 35 Petrus zei: ‘Al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit.’ Alle andere leerlingen vielen hem daarin bij.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Thomas Snik uit Tilburg op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente IJsselstein, Andorrastraat 2, IJsselstein (Utrecht) Tijd: 10uur, voorganger Ds. Peter van der Schans 5e zondag van de Veertigdagen, zondag Judica. Thema: Ik blijf bij jou Matteüs 26:31-35Petrus zegt dat hij Jezus nooit in de steek zal laten. Maar Jezus antwoordt dat Petrus drie keer zal zeggen dat hij Jezus niet kent, nog voordat de haan kraait. Link PGIJ.nl/40dagentijd Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds Peter Korver voor de Nederlandse Protestanten Bond in Bussum op 7april2005 over Petrus Er klonk geen stem uit de hemel. Er klonk een stem uit een kippenhok. Zo eenvoudig werkt God soms. Die stem kondigde een nieuwe morgen aan. In het oosten begon het te dagen. Het begon ook Petrus te dagen. Na het hanengeschrei kwam het geschrei van de afvallige discipel. Water uit de rots. Tranen van berouw. 'Und weinte bitterlich.'   Met deze Duitse woorden zitten we in de Matteus Passion. Het is opmerkelijk welke centrale rol Petrus daarin krijgt. Link PPBBussum

Op You Tube: Video van Chasinglight voor zijn vader, bij Song Of Peter's Denial van Ryan Brown. Beelden uit The Passion Of The Christ (2004) Regie Mel Gibson met Antony de Vito als Petrus IMDB (3m06) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor een gebed om vergeving (voor Petrus en d emoordende profeten ouders) naar het onze Vader. Zonder auteur op de site van de Rooms Katholieke kerk Breda West.

Gebed om vergeving 
Vergeef ons, God
want anders kunnen wij niet leven
en geef ons, God
dat wij elkaar kunnen vergeven
omdat ons leven
ons is gegeven door U.

Onthoud ons, God
want anders zijn we zo vergeten.
Behoud ons, God
zodat wij elkaar in goed geweten
niet zullen vergeten.

Bevrijd ons, God
van waar we aan schuldig waren
zodat wij ook weer
vrijheid geven aan onze schuldenaren.
Wil ons nabij zijn.

Houd van ons, God
en help ons van elkaar te houden.
Vertrouw ons, God
in wat u aan ons toevertrouwde.
Wil van ons houden:
ontferm U over ons.

VOLGENDE WEEK
13 april 2014, 6e van de 40 dagen, Palmpasen of Palmarum

Op het Oecumenisch leesrooster staan: Matteüs 21:1-11, Psalm 118:1-­2 en 19-­29, Jesaja 50:4-7 of [Jesaja 52:12-53:12], Psalm 73:13-­20, brief aan de Filippenzen 2:5-­‐11 en Matteüs 26:1-27-66. Dat las ik op 17april11.

Op het alternatief leesrooster staat: Jesaja 51:12-23 en Matteüs 26:36-46.

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten