dinsdag 29 april 2014

4 mei 2014, 3e van Pasen


Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee, voorganger of priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor 3 jaar, A, B en C en om te voorkomen de kerken om de 3 jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt

PERIODE
4 mei 2014, is de 2e zondag na Pasen en de 3e zondag van Pasen. Het zijn de weken waarin we aftellen na Pasen (en naar Drie-eenheid en Pinksteren). Deze zondag heet ook Misericordias Domini naar Psalm 33:5 'Misericordia Domini plena est terra' genoemd naar '


De Bach cantaten voor deze zondag zijn 'Du Hirte Israel, höre' (BWV 104), 'Ich bin ein guter Hirt' (BWV 85) en 'Der Herr ist mein getreuer Hirt' (Koraalcantate BWV 112). De teksten horen bij Johannes 10:12-16 "Ik ben de goede herder".

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) 'Der Herr ist mein getreuer Hirt' (Koraalcantate BWV 112) voor de Dominica Misericordias Domini. Uitgevoerd door solisten Regina Werner, Gerda Schriever, Peter Menzel en Hermann-Christian Polster, het Thomaschor en het Gewandhausorchester uit Leipzig onder leiding van Hans-Joachim Rotsch. Link youtube

Of op 14april13 naar ''Ich bin ein guter Hirt'' (BWV 85) Uitgevoerd door solisten van het Concerto Avenna Orchestra, Warschau, Polen en het Jongens- en Mannenkoor van de Frederic Chopin Muziek Universiteit van Warschau. In het Triduum of Mourning Music at All the Saints Church in Warsaw op 31okt08 (9m36). Wikipedia pagina over BWV 85 Ich bin ein guter Hirt, (BWV 85)

Of kijk op dit blog op 22april2012 naar J.S. Bach (1685-1750) “Du Hirte Israel, höre(BWV 104) met Paul Agnew, tenor en Klaus Mertens, bas. The Amsterdam Baroque Orchestra & Choir Ton Koopman met de complete tekst (18m46).

Of kijk op dit blog op 8mei11 naar J.S. Bach Cantata 112 "Der Herr Ist Mein Getreuer Hirt" door het Amsterdam Baroque Orchestra met dirigent Ton Koopman (1/2, 5m21).

Concert tip
De cantates voor deze zondag heb ik niet gevonden, maar wel 2 uitvoeringen van Bach's Magnificat (BWV 243), de Lofzang of het gebed van Maria door de Nederlandse Bachvereniging. De naam 'Magnificat' komt van eerste woorden in het Latijn, Magnificat anima mea Dominum, 'mijn ziel verheerlijkt de Heer'. De lofzang van Maria wordt uitgesproken bij haar bezoek aan haar nicht Elisabet terwijl ze in verwachting is van Jezus. Het verhaal staat in het evangelie van Lucas en de lofzang hier: Lucas1:46-55
Op de homepage van Eduard van Hengel, Bach expert, een link naar een stuk van zijn hand over het Magnificat Link EduardvH

vrij2mei14 om uur in de Grote Kerk, Marktstraat 13 in Naarden. Kaarten 31euro Bachvereniging/concertagenda
za3mei14 van 201.5-22uur in de Doelen, Schouwburgplein 50 in Rotterdam. Kaarten 30euro deDoelen


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staan: Jesaja 43:1-12, Psalm 116:10-­19, 1 Petrus 1:17-23 (dat lazen wij vorige week) en Johannes 21:1-14. Dat las ik 8mei11. Op het alternatief leesrooster staat: 1 Petrus 2:1-10. We lezen verder na vorige week.

Liederen
De liedsuggestie bij het Alternatief leesrooster is lied 557 uit het Liedboek zingen en bidden in huis en kerk maar zover wordt niet genummerd op de site liedboek. Als Lied van de week staat er 392 maar dat lijkt weinig verband te hebben met 1 Petrus 2. Als dit liedsuggesties voor het nieuwe Liedboek zijn zelfs de liedtitels online helaas onvindbaar. Op de Nieuwe Liedboek site is ook nog geen liedrooster beschikbaar (!).

Wel vond ik in een recente 40dagentijddienst onder lied 392 NLB:
Wie kent de eenvoud van het breken,
de stille omgang van het brood,
wie hoort de wijn van liefde spreken,
een liefde sterker dan de dood.

Ook vond ik bij gezang 557 'Naam van Jezus die ten dode' met een verwijzing naar (oud Liedboek 97, Barnard/Cockx).
Gezang 97
1 Naam van Jezus die ten dode
op het hout geschreven zijt,
vreemde koning van de Joden
die ten spot verheven zijt,
vorstelijk hebt Gij gestreden
om de vrede
tot in alle eeuwigheid.

2 Zoon van God en zoon van David,
priester zonder waardigheid
die ten dienste van de slaven
als een slaaf op aarde zijt,
aan de mens gelijk geworden
ja gestorven
voor ons aller zaligheid.

3 alle leven moet zich buigen,
voor U buigen mettertijd,
al wat stem heeft zal getuigen
dat Gij Algebieder zijt,
God heeft U een naam gegeven
hoog verheven
boven alle namen uit.
Bron: Liedboek (txt)

1 PETRUS
1 Petrus 1 is het 21ste boek van het Nieuwe Testament. Petrus was een van de 12 leerlingen, van Jezus die later de apostelen werden, zijn boodschappers of zendelingen. Petrus was de belangrijkste leerling en werd in de Katholieke traditie de 1e paus. Petrus is Latijn, eigenlijk heette hij Simon (bar -de zoon van- Jona) en hij kwam aan de naam Petrus, Petros 'mijn Rots' in het Grieks, doordat Jezus hem zo noemde, hij werd de rots waarop Jezus zijn kerk bouwde.

Petrus en de broers Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs werden in Lucas 5:1-11 'geroepen' door Jezus. Ze zijn dan vissers die een hele nacht niets hebben gevangen. Jezus geeft onderricht uit hun boot en wijst hen daarna het diepe deel van het meer waar zij wel vis kunnen vangen. Dat geloven ze niet, maar na een enorme visvangst verlaten zij hun boten en gaan met Jezus mee. Mattheus 4:r19 Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken.’

Petrus is geboren in Galilea, zijn geboortedatum is onbekend en hij sterft in Rome, ca. 64 de marteldood. Hij op eigen verzoek ondersteboven gekruisigd, met het hoofd naar beneden. In de (Christelijke ver)beeldende kunst (iconografie) is Petrus te herkennen aan zijn grijze baard en de sleutels van de hemel, waar hij aan de poort staat (Matt 16:18-19). Andere attributen (symbolen) zijn een omgekeerd kruis, zijn vissersnet en een haan. (naar het verloochenen van Jezus bij zijn arrestatie, daarover lazen we met Palmpasen )

Kunst tip: Jezus geeft Petrus de sleutels van de hemel door Pietro Perugino (Italië, Umbrië 1484-1523). Fresco, schilderij op natte kalk, in de Sixtijnse Kapel, Vaticaanstad (bij Rome, Italië) Link PietroPerugino

We lezen verder na vorige week waarin Petrus opriep tot zuiver leven en geloven. Hier dezelfde oproep en het beeld van de Christenen en de gemeente als 'levende steen' In r5 ´laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel´. Petrus verwijst in r6 naar de Schrift*, het Oude Testament. Ik denk dat hij naar Psalm 118:22 verwijst met de beroemde regel van de hoeksteen ‘De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.’ *Schriftgeleerden zijn Farizeeën, Torah deskundigen en geen Evangeliekenners, want die waren nog niet geschreven.

In de Naardense Bijbelvertaling van Pieter Oussoren is 2 Petrus r6 vertaald als 'zie, ik leg in Sion een uitverkoren steen, een kostbare hoeksteen, en wie in geloof op hem vertrouwt zal niet worden beschaamd' Poussoren verwijst hierbij naar Jesaja 28:16 Daarom, zó heeft gezegd mijn Heer, de Ene, zie, ik leg in Sion een steen ten grondslag, een steen die gekeurd is, een kostbaar hoekblok, gegrond en gegrond, wie daarop vaststaat en vertrouwt haast zich niet weg!

In het evangelie van Mattheus 21:42 wordt ook naar de Schrift en volgens mij naar psalm 118 verwezen. r42 Daarop zei Jezus tegen hen: ‘Hebt u dit nooit in de Schriften gelezen: “De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd, wonderbaarlijk is het om te zien.”

In de preek van W.G. Rietkerk predikant voor de Nederlands Gereformeerde Kerk in Utrecht staan nog 2 verwijzingen -die ik minder sterk vind- Daniël 2:34 en 1 Korinthe 10:4. In Daniel 2:33-34 staat over de droom van de Perzische vorst Nebukadnessar r33 Het hoofd van het beeld was van zuiver goud, zijn borst en armen waren van zilver, zijn buik en lendenen van brons, 33 zijn benen van ijzer, zijn voeten deels van ijzer, deels van leem. 34 U zag hoe een steen losraakte, zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam, hoe de steen tegen de ijzeren en lemen voeten van het beeld sloeg en ze verbrijzelde. In 1 Korinthe 4 staat … Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde – en die rots was Christus.

Kennis Tip: De levende steen is een populaire naam voor Baptisten (zie You Tube), Evangelische en/of Pinkstergemeenten.

1 PETRUS 1:1-10
1 Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, 2 en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. 3 U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? 4 Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, 5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. 6 In de Schrift staat immers: ‘In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.’ 7 Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen, geldt echter: ‘De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden.’ 8 En: ‘Het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot.’ Zij struikelen omdat ze Gods woord niet gehoorzamen, daartoe zijn ze bestemd. 9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. 10 Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Nanni Tempelman uit op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel 1 Petrus is het 21ste boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Nog niet gevonden, kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van W.G. Rietkerk voor de Nederlands Gereformeerde Kerk in Utrecht op 27aug2000 over 1 Petrus 2:5 'Met dit beeld heft de apostel Petrus ons op uit het dodelijk gevaar van de trivialisering een moeilijk woord voor een breed verspreid verschijnsel dat wij alles wat hoog en mooi is neerhalen met een ontnuchterende en banale omschrijving: een roos is H2O met een geurtje. Bidden is een egotrip. Ouderlingwerk is dertig avonden opofferen van je vrije tijd. Petrus doet precies het omgekeerde: hij laat zien hoe groot juist het kleine is. Ons 'kleine' werk mag onderdeel zijn van Gods grote (bouw)plan. Als wij ons maar laten gebruiken als levende stenen. Levende stenen dragen. Dat lukt alleen als wij ons op onze beurt laten dragen. Door Christus, de levengevende steen (Daniël 2:34 en 1 Corinthe 10:4), hoeksteen van een geestelijk huis, waar God zichzelf laat zien in zijn zelfovergave in liefde aan ons. …'' Link Utrecht.NGK/preekarchief (Zie hierboven onder Teksten de citaten uit Daniel 2 en 1 Korintiers.)

Jeugdpreek van Jan Haveman voor een jeugddienst in Emmen op 1 maart 2012 Over 1 Petrus 2:5 'Ben jij steenlevend?' Springlevend ken je wel, maar steenlevend... Een steen combineer je ook eerder met iets wat niet leeft dan met wat wel leeft. Kijk maar naar de stenen die hier voor in de kerk liggen: daar zit geen beweging in! Toch gaat het in dat stukje uit de bijbel dat we net lazen om een Levende Steen (vers 4). Je hoort daar de oproep: Voeg je bij Hem, bij de Levende Steen... Link JanHaveman/Preekjeugddienst-2Petrus2 (pdf)

Tekst: Knap stuk metselwerk
In onze tegenwoordige westerse wereld is het relatief eenvoudig om een muurtje te bouwen: je pakt een stapel bakstenen, gooit er wat specie tussen en je stapelt ze in verband op elkaar. Maar vroeger waren de stenen nog niet van zo’n gelijke vorm als nu. Je moet je voorstellen dat er gemetseld werd met allerlei verschillende grootten, vormen en soorten stenen. Er was geen steen hetzelfde. Dat lijkt meer op mensen. Wij zijn ook allemaal verschillend. Al die mensen (stenen) hoeven niet hetzelfde te zijn. Er is geen keurslijf waar je in moet passen om gebruikt te kunnen worden. Als je dus een levende steen voor de opbouw van een tempel bent mag je gewoon jezelf zijn, de Metselaar zorgt er wel voor dat het allemaal de juiste plek krijgt en op elkaar aansluit. Bron:

Op You Tube: Nelleke Versteegh zingt Heel gewone mensen in een uitzending van de 400ste Jubileumdag van de Baptisten. Toelichting: 'En komt tot Hem, de levende steen (...) en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken.' Ds. Wigle Tamboer van Baptistengemeente De Meerkerk in Hoofddorp legt uit dat deze tweeledige oproep in de zeventiende eeuw de basis vormde voor de nieuwe stroming: het baptisme. (1m33) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor Onze Vader in de hemel een gebed van ds P.P.H. Waterval, predikant voor de gereformeerde kerk vrijgemaakt in Krimpen aan den IJssel op 22sept2002.

Onze Vader in de hemel
We danken u dat u de Here Jezus als levende steen, hebt neergelegd voor de fundering van uw kerk. Want door Hem staan we vast en krijgen we leven. Geef dat we tot Hem komen, nu voor het eerst en altijd weer. Help ons te zien dat ons eeuwig geluk ligt in het geven van onszelf aan Hem, zodat Hij ons rechtvaardigt en heiligt. Geef ons het besef dat in de kerk alles draait om Hem, om zijn leven en geef dat we door te komen tot Hem altijd weer vernieuwd mogen worden, nieuwe inspiratie en moed krijgen om door te gaan. Dank u ook voor het grote voorrecht om samen met Uw Zoon levende stenen te mogen zijn. Geef dat we zo ook leven. Niet in zondige afzondering, aan de rand, maar in nauwe aansluiting op Hem en op elkaar, tot onderlinge houvast en opbouw. Geef dat we elkaar liefhebben, dat we ons in de gemeente aan elkaar geven. Zodat U ons kunt opbouwen tot een geestelijk huis, waar het voor U goed toeven is.
Bron: prekendiespreken Preek teksten: Psalm 34:1 en 3-4, Wet: Psalm 112:1 en 3, (Lezen: Matteüs 21:33-46 en 1 Petrus 2:1-8), Psalm 118:1 en 8, 1 Petrus 2:4-5.


VOLGENDE WEEK
Op het Oecumenisch leesrooster staan: Nehemia 9:6-15, Psalm 23, 1 Petrus 2:19-25 en Johannes 10:1-10. Dat las ik op 15mei11

Op het alternatief leesrooster staat: 1 Petrus 2:11-25 we lezen dus verder na deze week.

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten