maandag 21 april 2014

27 april 2014, 2e van Pasen, beloken Pasen

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor 3 jaar, A, B en C en om te voorkomen de kerken om de 3 jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt

PERIODE
27 april is de 2e zondag van Pasen. We gaan nu weer aftellen naar Drie-eenheid en Pinksteren. Deze zondag, octaaf (8e)dag na Pasen, heeft 5 namen: Beloken Pasen of het slot van de Paasweek. "Beloken" van beluiken, of "afsluiten". Ook ''Barmhartigheidszondag of Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid, een Rooms-Katholieke feestdag sinds 2002. In het Latijn heet deze zondag Dominica in albis, zondag in witte kleren naar de witte doopkleren van de -meestal volwassenen- die gedoopt worden. Ook Quasimodo-zondag naar de beginwoorden van het introitus gezang "Quasi modo geniti infantes..." (1 Petrus 2:2). In de Orthodoxe Kerk wordt deze dag Thomaszondag genoemd: naar de ''ongelovige'' Thomas, die de wonden van Jezus wilde zien om te kunnen geloven (Johannes 20:24-29).

De Bach cantaten voor deze zondag zijn 'Halt im Gedächtnis Jesum Christ' (BWV 67) en 'Am Abends aber desselbigen Sabbaths' (BWV 42). De teksten horen bij Johannes 20:19-31, over verschijningen van Jezus, dat las ik 7april13.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) 'Halt im Gedächtnis Jesum Christ' (BWV 67) Teksten uit 2 Timoteus 2:8 (Mvt. 1) en Johannes 20:19 (Mvt. 6). Uitvoering met het Münchener Bach-Chor en leden van het Members of the Orchestra of Münchner Staatsoper (Bayerisches Staatsorchester) Solisten: sopraan: Antonia Fahberg, alt: Lilian Benningsen, tenor: Peter Pears en bas: Kieth Engen. Op Trompet: Georg Donderer en op het orgel: Hedwig Bilgram.
1958, Haus des Sports, Munich, Duitsland Beeld ? ( m )
Link youtube

Of op 7april13 'Halt im Gedächtnis Jesum Christ'' (BWV 67) door Robin Blaze, Makoto Sakurada, Peter Kooij, het Bach Collegium Japan en dirigent Maasaki Suzuki. (14m10)

en 'Am Abends aber desselbigen Sabbaths' (BWV 42) ook met bas Peter Kooy, sopraan Barbara Schlick, Alt Gérard Lesne en tenor Howard Crook. La Chapelle Royale & Collegium Vocale Gent gedirigeerd door Philippe Herreweghe. CD van Harmonia Mundi France 1990. (26m8)

Concert tip
zo27april14 om 11uur in de St Norbertuskerk, dageraadplaats op loopafstand van Station Antwerpen-Berchem, Antwerpen. Cantate 67 'Halt im Gedächtnis Jesum Christ'' uitgevoerd door Emmanuel Van Kerckhoven / Antwerps Barokorkest & Het Groot Akkoord. 'Vrije bijdrage' Link Muziekcentrum Zurenborg


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staan Genesis 8:6-16, Psalm 111, [Psalm 16], 1 Petrus 1:3-­9 en Johannes 20:19-23(31). Dat las ik op [zonder psalm 16] op 1mei11.
Op het alternatief leesrooster staat: 1 Petrus 1:13-25.


1 PETRUS 1
1 Petrus 1 is het 21ste boek van het Nieuwe Testament. Het is de eerste brief r1 van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië, allemaal gebieden in Noord- en Oost-Turkije. De brief is geschreven rond 60 (evt tot 130) na Chr vanuit Rome, waar de Petrus apostel terecht kwam en de marteldood stierf. Op de Wikipedia pagina uitgebreide informatie over opvattingen van het auteurschap, de kenmerken etc. Meer Wikipedia/1ebriefvanPetrus

We lezen verder in 1 Petrus 1 na vorige week en een oproep om heilig te leven, of in ieder geval zo goed mogelijk. Want r18 U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, 19 maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus.

Maar nu het hart van de mens (r22) gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart, 23 als mensen die opnieuw zijn geboren...

Kunst tip: gedicht van Dylan Terwier over Petrus
De herinneringen blijven fel.
Ik, die in mijn jongensdromen
desnoods tot aan de poorten van de hel
had willen gaan, ik was niet in te tomen.

Voor deze mens wilde ik sterven,
tot aan het einde bij Hem zijn,
maar angst deed deze droom bederven:
een felle doodsangst kreeg mij klein.

In een waas zag ik mensen en vuren.
Ik ontvluchtte de drukte, zocht eenzaamheid,
bleef maar rennen door de nachtelijke uren
vol woede en angst, daarna zelfverwijt.

De zon ging onder in een bloedig rood.
Wie ik had willen zijn is dood.

Link Fran.sneeknet (Gedichten voor Pasen, nr 16, op een derde) Dylan Terwier (pseudoniem) heeft een eigen gedichten website: Dylanterwier/gedichten

1 Petrus 1:13-25
13 Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. 14 Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst, 15 maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. 16 Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want ik ben heilig.’ 17 En aangezien u hem die iedereen beoordeelt naar zijn daden, zonder aanzien des persoons, Vader noemt, moet u tijdens uw leven als vreemdeling ook ontzag voor hem hebben. 18 U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, 19 maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus. 20 Al voor de grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen, en nu is hij, aan het einde van de tijd, verschenen omwille van u. 21 Door hem gelooft u in God, die hem uit de dood heeft opgewekt en hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof tevens hoop is op God.

22 Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart, 23 als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord. 24 ‘De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld: het gras verdort en de bloem valt af, 25 maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan.’ Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Nanni Tempelman uit Leiden op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel 1 Petrus 1 is het 21ste boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse kerken West Utrecht. Torenkerkplein, Schoolstraat 5, Vleuten, ds. A.R. De Mey Mecima; Marekerk, Zandweg 126, de Meern, ds J.M. De Klerk; en de Hoef, Hoge Weide 6, Utrecht ds M. van Giezen. Tijd: allemaal om 10uur, 3 voorganger we horen meer over het nieuwe leven Link Torenpleinkerk/Kerkblad (pdf) Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek ds Gerwin Pruijssen voor Westerembden en Loppersum op 1feb11 over 1 Petrus 1:22-25. Waarvan ik vorige week zijn preek over 1 Petrus 1:3-9 opnam. 'Je moet weten dat het evangelie altijd wat doet met mensen, hier zie je dat het het effect heeft dat het mensen opnieuw geboren laat worden … wat moet je je daarbij voorstellen?, dan heeft het iemand op de knieën voor de Here Jezus gebracht, die belijdt zijn zonde en die wordt een wedergeboren mens … en die mens volgt daarna een leven van berouw en geloof. Maar je hebt ook het effect dat het mensen verhardt, de puriteinen hadden een prachtige uitspraak: ‘dezelfde zon die ijs laat smelten, verhardt de klei’ Je kunt je dat nu mooi voorstellen, op ons prachtige Groningse land, ligt sneeuw en ijs, als je als mens onder Gods Woord komt,dan brengt het de een tot verdriet over z’n zonde, z’n tekortkomingen en dan maakt het diegene zacht en dan smelt z’n harde hart voor de genade van de Here Jezus. Maar diezelfde zon kan ook de Groningse klei enorm hard maken, niet meer mee te werken, zo iemand verhardt zich, ook al zal die dat zelf niet toegeven (pdf) Link Pruijssen.wordpress

Op You Tube: In het Engels, ''walking with you eyes'' over 1 Petrus 1:13-25 door Glenn Leatherman, Sr. Pastor bij Middle River Baptist Church, Baltimore, Maryland, VS (9m08) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor een gedicht van Nel Benschop Jezus of Barabas over Petrus opgave/appèl:

Jezus of Barabbas
Elke dag weer moet ik kiezen:
 Jezus, ofwel Barabbas.
't Gaat om winnen of verliezen,
om wat kómt of om wat wàs.

Steeds weer moet ik antwoord geven
op die vraag, zo klemmend groot:
Wil je door de dood naar 't leven,
of door 't leven naar de dood?

En mijn hart kiest Jezus' zijde,
maar 'k wil niet naar Golgotha,
want ik ben zo bang voor 't lijden
daarom schreeuw ik and'ren na.

God, Gij weet het, want Gij kent mij,
ziet mij vóór Pilatus staan;
daarom smeek ik U: vergeef mij,
spreek mij vrij in Jezus' naam!

Bron: Fran.sneeknet Paasgedichten, gedicht nr 45 (onderaan). Nel Benschop (1918-2005) was een succesvolle Nederlandse dichteres: Wikipedia/NelBenschop


VOLGENDE WEEK
27 april 2014, 3e na Pasen

Op het Oecumenisch leesrooster staan: Jesaja 43:1-12, Psalm 116:10-­19, 1 Petrus 1:17-23 (dat lazen wij deze week) en Johannes 21:1-14. De andere teksten ik 8mei11
Op het alternatief leesrooster staat: 1 Petrus 2:1-10. We lezen verder na deze week.

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten