maandag 19 mei 2014

25 mei 2014, 6e van Pasen, Rogate

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor 3 jaar, A, B en C en om te voorkomen de kerken om de 3 jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt

PERIODE
25 mei 2014, is de 6e zondag van Pasen, de weken waarin we aftellen na Pasen en naar Drieenheid en Pinksteren. Deze zondag, de zesde van Pasen, heet Rogate naar het Latijnse woord voor bid. De zondag kreeg deze naam doordat op deze zondag in de Katholieke Kerk gebeden werd voor een goede opbrengst van het land.

De Bach cantaten voor deze zondag is ''Wahrlich, wahrlich, Ich sage euch'' (BWV 86). De tekst hoort bij Johannes 16:23b-30 met de Afscheidsrede Jezus. Dat lezen wij niet.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) Ton Koopman en het Amsterdam Baroque Orchestra & Choir met als solisten: Sibylla Rubens sopraan, Bernhard Landauer alt, Chritoph Prégardien tenor en Klaus Mertens bas.

Arioso (bas):
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch
Aria (alt):
Ich will doch wohl Rosen brechen
Chorale (sopraan):
Und was der ewig gütig Gott
Recitativo (tenor):
Gott macht es nicht gleichwie die Welt
Aria (tenor):
Gott hilft gewiß
Chorale:
Die Hoffnung wart' der rechten Zeit
(13m43) Link youtube

Of kijk op dit blog op 13mei2012 J.S. Bach (1685-1750) de 1en 2e aria en het koraal van Cantate 'Wahrlich, wahrlich, ich sage euch' (BWV 86). Robin Blaze, alt Makoto Sakurada tenor en Stephan MacLeod bas en het Bach Collegium Japan gedirigeerd door Masaaki Suziki (13m08) Tekst webdocs

Concert tips
Niets gevonden. Wel nog een bijzondere tip voor Pasen, de nieuwste Edwin Rutte (ome Willem) cd over de Mattheus Passion voor kinderen. AVRO/cultuur. Op You Tube: youtube


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staan: Jesaja 41:17-20, Psalm 34:12-­23, 1 Petrus 3:8-18 en Johannes 16:16-24. Dat las ik op 29mei11.

Op het alternatief leesrooster staat: 1 Petrus 3:14-22 en maar liefst 5 liedsuggesties 350, 351, 353, 358 en 651 (niet in het liedboek online). Ik kies (vanwege de poort en de associatie met petrus) een couplet uit gezang 350:

Maar wij rijken,
ach, wij blijken
hard en onverstoord.
Open onze oren,
Heer, opdat wij horen
't roepen aan de poort.

NB Er is een apart (vast) leesrooster voor Hemelvaart 29mei14: Daniël 7:9-10 en 13-14, Psalm 47 [Psalm 93], Efeziërs 1:17-23 [Handelingen 1:1-11], Lucas 24:49-53 [Marcus 16:19-20] en 1 Petrus 5:8-11.

1 Petrus
1 Petrus is het 21ste boek van het Oude Testament, het zijn brieven van Simon Petrus, de belangrijkste apostel en leerling van Jezus, Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië. Gebieden in Noord- en Oost-Turkije. Door Petrus reputatie van 'hoofd' apostel en hoofd van de kerk is de brief bewaard gebleven (of aan hem toegeschreven, zie hiervoor ook vorige week 18mei14).  

Petrus apocriefe geschriften
Vorige keer een stuk over de toeschrijving aan Petrus deze keer aandacht voor de niet erkende, apocriefe, geschriften van Petrus. Boeken die aan hem werden toegeschreven maar door de Katholieke kerk niet erkend zijn als echt van zijn hand. Er zijn de Handelingen van Petrus waarin hij ondersteboven wordt gekruisigd hetgeen aanleiding was voor de gewoonte hem zo af te beelden. Sommigen zeggen omdat hij zich onwaardig vond om net als Jezus gedood te worden, anderen zeggen dat hij als Romeins burger niet gekruisigd mocht worden. Kunst tip: Orthodox Kunst tip mozaïek orthodox2

De dood van Petrus aan het einde is ook apart bewaard gebleven als het Martelaarschap van Petrus en is apart bewaard gebleven in het Grieks (3), Koptisch (fragmenten), Syrisch, Ethiopisch, Arabisch, Armeens en het Slavisch. Vanwege de vele geschriften denken sommigen dat eerdere rollen over een wonderwedstrijd met Simon de Magiër er later bij verzonnen zijn. Meer op: Wikipedia/SimonMagus

Het evangelie van Petrus werd ontdekt in Egypte, maar verworpen op de synode van Carthago en Rome. De prediking van Petrus of Clementijnse geschriften worden o.a. Toegeschreven aan Paus Clementinus. De lessen voor de 12 apostelen (van Jezus) zijn 1e of 2e Eeuwse geschriften en worden beschouwd als eerste voorbeelden van kerkregels omdat het over de Eucharistie gaat.

Onze regels gaan over -de zin van?- het lijden, van Jezus en van de gelovigen r17 Het is beter te lijden, indien God dat wil, omdat men goed doet dan omdat men kwaad doet. 18 Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Ook bijzonder de regels over het doopsel: r21b De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten.

Kunst tip: Francesco del Cossa (1436–1487, Italië) (Linker)paneel voor het Griffoni-Altaar in de Griffonikapel in de San Petronio in Bologna. Nu in de Pinacoteca di Brera, museum in Milaan, Italië. Link: Francesco del Cossa Petrus

1 Petrus 3:14-22
14 Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen; 15 erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. 16 Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect, houd uw geweten zuiver; dan zullen de mensen die zich honend over uw goede, christelijke levenswandel uitlaten, zich schamen over hun laster. 17 Het is beter te lijden, indien God dat wil, omdat men goed doet dan omdat men kwaad doet.

18 Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood maar naar de geest tot leven gewekt. 19 Hij is naar de geesten gegaan die gevangen zaten, om dit alles te verkondigen 20 aan hen die ten tijde van Noach weigerden te gehoorzamen, toen God geduldig wachtte en de ark gebouwd werd. In de ark werden slechts enkele mensen, acht in totaal, van de watervloed gered, 21 en dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus, 22 die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit, terwijl de engelen, machten en krachten aan hem onderworpen zijn.
Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV

Liever luisteren?
Nanni Tempelman uit Leiden op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel 1 Petrus is het 21ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Zutphen, Walburgiskerk, Kerhof 3 in Zutphen. Tijd: 10uur, voorganger ds. W. in ‘t Hout. Pasen ligt nog maar een paar weken achter ons. Het voelt nog vers, dit grote feest, waarop wij de overwinning op de dood en alles wat dood maakt, vierden. De gang door de dood was en is zeer diep. Het lijden van Jezus en van zoveel andere mensen heel groot. Wij noemen de namen van de mensen die hebben geleden, en nog, omwille van de vrede en de gerechtigheid. De trouwe helpers in Homs. Niet in verwarring gebracht, maar vasthoudend, zonder veel woorden, maar in echte daden. Wij leven niet in Homs, maar ook ons staat ons dag aan dag het goede te doen. Ook wij worden aangesproken op ons geweten en onze verantwoordelijkheid, die ons met de doop is meegegeven. Petrus spreekt over een zuiver geweten. Voor minder gaat hij niet, omdat het hier gaat om mensen die lijden. Mensen met pijn, armoede, ziekte, eenzaamheid. Dan moet je niet aankomen met compromissen, maar met hart en handen die het goede zoeken doen. Link PGZutphen/leesrooster Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Uitleg van de hele 1e Brief van Petrus door Allaboutgod. Op pag 4 in 3 alinea's ons stukje: ''heb vertrouwen tijdens beproevingen'', ''de dood van Christus was afdoende'' en ''de betekenis van de doop''. Link Allaboutgod (pdf, 5 pag.)

Op You Tube: In het Engels John MacArthur over de betekenis van de echrte doop zoals beschreven in 1 Petrus 3:21-22 (2m) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor het gebed van Petrus, een 'andere' want een pelgrimsmetgezel onderweg naar Santiago de Compostella. 

Met een bijzondere inleiding: Let us pray so that, should you manage to find your sword, you always hold it with a firm grip. Deze Petrus was een bewonderaar van de Braziliaanse dichter Vinícius de Moraes en die inspireerde zijn gebed:

Have pity on those who pity themselves, and think life has been unjust to them - for they will never manage to engage in Good Combat. And have pity on those who are cruel to themselves, and can only see evil in their own acts, and who consider themselves guilty for the injustices of the world. For they know not Your law which says: "even the strands of hair on your head have been counted".

"Have pity on those who command and those who serve many hours of work, and sacrifice themselves in exchange for a Sunday, when everything is closed and there is nowhere to go. But have pity on those who sanctify their work and go beyond the limits of their own madness, and end up in debt or nailed to the cross by their own brothers. For they know not Your law which says: "be as prudent as a serpent and as simple as the pigeons".

''Have pity on those who eat, drink and are merry, but are unhappy and lonely in their abundance. But have more pity on those who fast, censure, forbid and feel saintly, and who preach Your name in public places. For they know not Your law which says: "if I testify about myself, my testimony is not true".

"Have pity on those who fear Death and do not know the many kingdoms they have crossed and the many deaths they have died, and are unhappy because they think that everything will come to an end one day. But have more pity on those who have known their many deaths and think they are immortal, for they know not Your law which says: "he who is not born again may not see the kingdom of God."
''Have pity on those who believe in nothing, for they will never hear the music of the spheres. But have more pity on those with blind faith, who in laboratories turn mercury into gold, and are surrounded by books about the secrets of the Tarot and the power of the pyramids. For they know not Your law which says: "to the children, the kingdom of the heavens".
"Have pity on those who cannot see anyone but themselves, and are shut in their limousines, locked in their air conditioned penthouse offices, and suffer in silence the solitude of power. But have pity on those who go without everything, and are charitable, and seek to overcome evil with love only, for they know not Your law which says: "he who has no sword, may he sell his cloak and buy one".

"Have pity on us, Lord. For we often think we are dressed when we are naked, we think we commit a crime and in reality save someone. Do not forget, in Your mercy, that we unsheathe the sword with the hand of an angel and the hand of a demon gripping the same hilt. For we are in the world, we continue in the world and need You. We always need Your law which says: "when I sent you without bag, pouch or sandals, you lacked nothing".Bron: Warriorofthelight


VOLGENDE WEEK
1 Juni 2014, 7e van Pasen de zondag voor Pinksteren heet 'Exaudi'. Exaudi, Latijn, komt van exaudivit: hij (ver)hoorde zoals in psalm 3r5 in de NBV en NB vertaald met 'Hij antwoordt mij'.
De teksten zijn Ezechiël 39:21-29, Psalm 126, 1 Petrus 4:12-19 en Johannes 17:1-13. Dat las ik op 5juni11.

Op het alternatief leesrooster staat 1 Petrus 4:1-16(19)

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten