maandag 5 mei 2014

11 mei 2014, 5e van Pasen

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor 3 jaar, A, B en C en om te voorkomen de kerken om de 3 jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt

PERIODE
11 mei 2014, is de 5e zondag van Pasen, de weken waarin we aftellen na Pasen (en naar Drie-eenheid en Pinksteren). De zondag heet ook Jubilate, Latijn voor verheug u naar psalm 96 Jubilate Deo, omnis terra’ in de Katholieke Kerk het keervers (antifoon) voor deze zondag. Een keervers wordt gezongen wordt als inleiding op en ter afsluiting van een psalm tijdens de mis en het getijdengebed.

De Bach cantaten van deze zondag zijn 'Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen' (BWV 12), 'Ihr werdet weinen und heulen' (BWV 103) en 'Wir müssen durch viel Trübsal' (BWV 146)

De teksten horen bij Johannes 16: 16-23a met de Afscheidsrede Jezus: jullie verdriet zal in vreugde veranderen.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) 'Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen' (BWV 12) Solisten Paul Esswood, alt; Kurt Equiluz, tenor; Max van Egmond, bas; het Tölzer Knabenchor onder leiding van Gerhard Schmidt-Gaden, King's College Choir Cambridge onder leiding van David Willcocks en het Leonhardt-Consort onder leiding van Gustav Leonhardt. Opname uit 1971 onder leiding van Helmuth Rilling. (23m44) Link youtube Tekst en vertalingen Webdocs.cs.ualberta
Of kijk op dit blog op 21april13 naar (1685-1750), 'Wir müssen durch viel Trübsal' (BWV 146, gevolgd door 28 en 48). Uitgevoerd door Pieter Leusink en het Nederlands Bachcollegium in Sankt Paulin Kirche, Trier, Duitsland (1u8m).

Of kijk op dit blog op 29april12 naar het Openingskoor uit “Ihr werdet weinen und heulen(BWV 103) door de Bach Stiftung uit St Gallen gedirigeerd door Rudolf Lutz (5m26). De Duitse tekst staat op webdocs cantatas 103.

Of kijk op dit blog op 15mei11 naar JS Bach Cantate "Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen" (BWV 12) Sinfonia deel 1van7 voor Jubilate (3e zondag na Pasen). Tekst van Salomo Franck, opgenomen in de eerste cantate cyclus. Hier uitgevoerd door het Amsterdam Baroque Orchestra onder leiding van Ton Koopman (2m22).

Concert tip
zo11mei14 om 16uur, kerkdeuren open 15.30uur, in de Sint-Baafskerk, Bavostraat, Aardenburg BachPlus Cantateconcert met (BWV 166) ''Wo gehest du hin?'', (BWV 1030) 'Sonate in b voor traverso en obligaat klavecimbel' en de cantate voor de zondag (BWV 146) 'Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen'. Uitvoering door solisten: Griet De Geyter, sopraan; Jonathan De Ceuster, altus; Philip Defrancq, tenor; Joris Derder, bariton. Organisator: Stichting Bach-Comité Kaarten 20euro Tickets


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staan: Nehemia 9:6-15, Psalm 23, 1 Petrus 2:19-25 en Johannes 10:1-10. Dat las ik op 15mei11 Op het alternatief leesrooster staat 'ook' want deels overlappend 1 Petrus 2:11-25 we lezen dus verder na deze week. De regels 19-25 las ik 15mei11 in de Naardense Bijbelvertaling van Pieter Oussoren.

De liedsuggesties bij het alternatief leesrooster zijn: 575 en 651. Beide liederen staan niet de op site met liedboekteksten die nummer tot 491. Lied 575 is Jezus, leven van ons leven (oud Liedboek 182, Homburg/Schulte Nordholt/Wessnitzer).

1 Petrus
1 Petrus is het 21ste boek van het Nieuwe Testament, een brief van Petrus aan gemeenten die hij niet zelf gesticht had Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië, allemaal gebieden in Noord- en Oost-Turkije. Door Petrus reputatie van 'hoofd' apostel kon hij dat toch doen en is de brief bewaard gebleven.  

In het 1e stuk weer een oproep om goed te leven met het accent op de andere levensstijl van Christenen te midden van niet Christenen. Pieter Oussoren verwijst in de Naardense Bijbelvertaling bij r11 naar Leviticus 25:23 jullie zijn slechts vreemdelingen die bij mij te gast zijn. Door voorbeeldig te leven en de autoriteiten van de keizer te respecteren kunnen ongelovigen tot inzicht komen. Pieter Oussoren verwijst in de Naardense Bijbelvertaling naar Spreuken 24:21 Bewijst eer aan allen; hebt de broeders-en-zusters lief; 'vreest God, eert de koning'.

In het 2e stuk, dat ik al eerder las, de zin en noodzaak van (onterecht) lijden, net als Jezus... Met maar liefst 4 verwijzingen naar Jesaja 53 door Pieter van Oussoren. Bij r22 Jesaja 53:9 Hij kreeg een graf bij misdadigers, zijn laatste rustplaats was bij de rijken; toch had hij nooit enig onrecht begaan, nooit bedrieglijke taal gesproken.
Bij r24 Jesaja 53:4-5 r4 Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. 55 Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.
Bij r25 Jesaja53:6 Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg;
maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen.

Kunst tip: Petrus met zijn sleutels van de hemelpoort door Andrea Vanni (1332-c. 1414) een Italiaans schilder in de vroege Renaissance actief in Siena. Nu in het Boston FMA Fine Arts Museum, VS. Link San Petrus

1 Petrus 2:11-25De goede levenswandel

11 Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn; ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens, die uw ziel in gevaar brengen. 12 Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken. 13 Erken omwille van de Heer het gezag van de bestuurders die door de mensen zijn aangesteld: van de keizer, de hoogste autoriteit, 14 en van de gouverneurs, die hij heeft afgevaardigd om misdadigers te straffen en om te belonen wie het goede doen. 15 God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert. 16 Leef als vrije mensen, en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God. 17 Houd iedereen in ere, heb uw broeders en zusters lief, heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer. 18 Slaven, erken het gezag van uw meesters en heb ontzag voor hen, niet alleen voor de goede en rechtvaardige, maar ook voor de onrechtvaardige. 19 Het is een blijk van genade als iemand, doordat zijn aandacht op God gericht is, in staat is onverdiend leed te verdragen. 20
Immers, is er enige reden om trots te zijn wanneer u de slagen verdraagt die u als straf voor uw wangedrag krijgt? Het is echter een blijk van Gods genade wanneer u verdraagt wat u moet lijden voor uw goede daden. 21 Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem 22 die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. 23 Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, hij leed en dreigde niet, hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. 24 Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. 25 Eens dwaalde u als schapen, nu bent u teruggekeerd naar hem die de herder is, naar hem die uw ziel behoedt.
Link naar de complete tekst NBV

Liever luisteren?
Nanni Tempelman uit Leiden op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel 1 Petrus is het 21ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerkhof 1, Groningen. Tijd: 9.30uur, voorganger ds. Geert Brüsewitz. 'Leef als vrije mensen!', dat is de oproep voor deze zondag in de eerste Petrusbrief (1 Petrus 2: 11 - 25) Maar hoe doe je dat als er zo veel is dat je onvrij maakt? Met een keizer die absolute gehoorzaamheid eist. Of als slaaf van een onmenselijke meester. De lezing uit het OT is Nehemia 9: 6 - 15. Aan deze dienst op zondag 'Jubilate' werkt mee de Cantorij van de Nieuwe Kerk o.l.v. Jelte Hulzebos. Het orgel wordt bespeeld door Jan Luth. Lector is Barbara Bakker. Link Nieuwekerk/ochtenddiensten Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Jos Douma sinds 2013 predikant voor de Plantagekerk in Zwolle (?) zd 4e in een serie preken over de brieven van Petrus, over 1 regel: 1 Petrus 2:12 Link Josdouma/gelovenmetpetruspreek (pdf)

Op You Tube: In het Engels de preek van David Royes, Discplemaker (on campus) ''Standing Firm in Christ: Humble Submission'' on 1 Peter 2:11-25 (43m) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor het gebed van Jos Douma over 1 Petrus 2:12 en voorbeeldig levende Christenen en niet-christenen die geen last van ze hebben....

Laten we bidden...
Heer onze God, wek in ons steeds sterker het verlangen om als geloofsgemeenschap rondom Jezus Christus midden in deze samenleving te staan, maar als vreemdelingen die hun thuis niet hier maar in de hemel hebben. Geef in uw genade dat we door de kracht van Jezus een goed leven leiden en goede daden doen, zodat mensen Christus zien en tot het inzicht komen dat alleen een leven met hem geluk brengt. Zo willen we toeleven naar uw toekomst!
Amen

VOLGENDE WEEK
18 mei 2014, 5e van Pasen

Op het Oecumenisch leesrooster staan:Deuteronomium 6:20-25, Psalm 66:1-12, 1 Petrus 2:1-10 en Johannes 14:1-14. Dat las ik 22mei11 en 1 Petrus 2:1-10 op 4mei14.

Op het alternatief leesrooster staat: 1 Petrus 2:16-17 en 3:1-13. We lezen verder na deze week.

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten