dinsdag 27 mei 2014

1 juni 2014? Exaudi of Wezenzondag

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee of priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor 3 jaar, A, B en C en om te voorkomen de kerken om de 3 jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt

PERIODE
1 Juni 2014 is de 7e zondag van Pasen, het zijn de weken waarin we aftellen na Pasen en naar Drie-eenheid en Pinksteren. De zondag heet Exaudi, dat is Latijn voor '(ver)hoor mij'. 
Het komt uit psalm 3:5 Roep ik tot de HEER om hulp, hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg. (Nieuwe BijbelVertaling)
Ps 3:5 Voce mea ad Dominum clamavi ; et exaudivit me de monte sancto suo (in de Vulgaat de 4e, 5e Eeuwse bijbel in het Latijn).

De zondag wordt ook Wezenzondag genoemd omdat hij valt tussen Hemelvaart en Pinksteren valt. Jezus zegt in de Johannes tekst van deze week r18 Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. Dat lezen wij niet

De Bach cantaten voor deze zondag zijn “Sie werden euch in den Bann tun” (BWV 44) en met dezelfde titel ''Sie werden euch in den Bann tun'' (BWV 183). De teksten horen bij Johannes 15:26-16:4 met de Afscheidsrede van Jezus

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) Arrangement van Mike Magatagan van de 4e aria van BWV 183 voor Engelse Hoorn, Hobo en strijkers (2 Violen, Altviool en Cello). Met uitgebreide toelichting ook door de arrangeur. (4m05) Link youtube

Of kijk op dit blog op 12mei13 naar 'Sie werden euch in den Bann tun' (BWV 44) Nikolaus Harnoncourt en het Concentus Musicus Wien in de Bach cyclus the sacred works met Gustav Leonhardt in hun (17m30).
Of kijk op dit blog op 20mei2012 naar 'Sie werden euch in den Bann tun' (BWV 183) met de complete tekst die hoort bij Johannes 16. Uitvoerenden zijn Sir J.E. Gardiner en het Monteverdi Choir (16m30).
Of kijk op dit blog op 5juni2011 naar JS Bach "Sie werden euch in den
Bann tun" (BWV 44) deel 1 en 2 door het Belfast Bach Consort at St Thomas' (Ierland) op 5mei11 (5m11). 

NB Voor Hemelvaart zijn er aparte Bachcantates: Het Hemelvaarts Oratorium ''Lobet Gott in seinen Reichen'' (BWV 11) natuurlijk, maar ook: ''Wer da gläubet und getauft wird'' (BWV 37), ''Auf Christi Himmelfahrt allein'' (BWV 128) en ''Gott fähret auf mit Jauchzen'' (BWV 43) Op You Tube: La petite Bande met Sigisvald Kuijken dirigent (28m17) Link youtube

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) Himmelfahrts-Oratorium (BWV 11). Uitgevoerd door La Petite Bande gedirigeerd door Sigiswald Kuijken. In de kerk van St. Nikolai, Leipzig, mei 2004. (4m55) Link youtube

Concert tip
zo1juni14 om17uur in de Nieuwe kerk, Nieuwe Kerkhof Groningen. ''Wer da gläubet und getauft wird'' (BWV 37) en "Sie werden euch in den Bann tun" (BWV 44) uitgevoerd door Jelte Hulzebos en het Cantate Consort & Barokorkest Link Nieuwe Kerk


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staan Ezechiël 39:21-29, Psalm 126, 1 Petrus 4:12-19 en Johannes 17:1-13. Dat las ik op 5juni11.
Op het alternatief leesrooster staat 1 Petrus 4:1-16(19), we lezen verder na vorige week. De liedsuggesties is 544.

NB Op donderdag 29 mei 2014 is het Hemelvaart (van de Heer), daarvoor is een apart leesrooster: Daniël 7:9-10 en 13-14, (antwoord) psalm 47 (Psalm 93), Brief aan de Efeziërs 1:17-23, (Handelingen 1:1-11), Lucas 24:49-53, (Marcus 16:19-20). En op het alternatief leesrooster staat: 1 Petrus 5:8-11

1 PETRUS
1 Petrus is het 21ste boek van het Oude Testament. In de tekst van deze week gaat het over goed leven en r7 Het einde van alles is nabij en r17 Besef goed dat de tijd van het oordeel is aangebroken. Dat oordeel begint bij Gods eigen mensen. Om e.e.a. kracht bij te zetten (?) NB r17 en 18 zijn niet gekozen en r19 is facultatief.

Opvallend vind ik Petrus' aanname dat Christenen voor zij zich bekeerden liederlijk gedroegen met als laatste, ergste vorm van liederlijkheid verwerpelijke afgodendienst r3. Als Remonstrantse stuit mij dat uiteraard tegen de borst: een dergelijk gebrek aan respect voor andere religies, maar het past natuurlijk wel in de monotheïstische traditie van het Jodendom waaruit Petrus stamt.

En r6 Ook aan de doden is het evangelie verkondigd, opdat ook zij, al zijn ze naar hun leven op aarde door de mensen veroordeeld, bij God in de geest kunnen leven. Dat past ook in de Joodse traditie omdat veel orthodoxe joden geloven dat ze na hun dood in hun graf blijven tot de wederkomst van de Messias. ''In het Jodendom en de Torah is het hiernamaals, het leven na dit leven, niet zo uitgewerkt als in het christendom en in de islam. Volgens rabbijnen gaat de geest als het lichaam sterft terug naar God en is de 'bewuste persoon' er niet meer. Bij de verrijzenis op het eind der tijden als geest en lichaam door God herenigd worden is men weer een compleet en bewust persoon''. Bron: Wikipedia

Mooi is het appèl in r8: Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden.

Kunst tip: 'Petrus en Paulus' door de Belgische schilder Luc Tuymens (geb 1958) uit 1998. Op Lectionary Notes een blog over (leesrooster) bijbelteksten van Gordon Graham, de Henry Luce III Professor of Philosophy and the Arts at Princeton Theological Seminary (New Jersey, VS) en Anglicaans priester. Link: blogspot.com/petrus-paulus-1998

1 PETRUS 4:1-16(19)
1 Nu dan, omdat Christus tijdens zijn leven op aarde heeft geleden, moet u zich net als hij wapenen met de gedachte dat wie in zijn aardse leven geleden heeft, met de zonde heeft afgerekend. 2 Zo iemand laat zich gedurende de rest van zijn leven niet meer leiden door menselijke verlangens maar door Gods wil. 3 U hebt al genoeg tijd verspild aan allerlei zaken waarin de ongelovigen plezier hebben: losbandigheid, wellust, dronkenschap, bras- en slemppartijen en verwerpelijke afgodendienst. 4 Zij vinden het vreemd dat u niet langer meedoet aan hun liederlijke uitspattingen en ze spreken daarom kwaad over u. 5 Maar ze zullen zich daarvoor moeten verantwoorden tegenover hem die zich gereed houdt om recht te spreken over levenden en doden. 6 Ook aan de doden is het evangelie verkondigd, opdat ook zij, al zijn ze naar hun leven op aarde door de mensen veroordeeld, bij God in de geest kunnen leven.

7 Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. 8 Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. 9 Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. 10 Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. 11 Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. Amen.

12 Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat; er overkomt u niets uitzonderlijks. 13 Hoe meer u deel hebt aan
Christus’ lijden, des te meer moet u zich verheugen, en des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt. 14 Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig, want dat betekent dat de Geest van God in al zijn luister op u rust. 15 Laat niemand van u moeten lijden omdat hij een moordenaar is, een dief, misdadiger of onruststoker. 16 Maar als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet en draag die naam tot eer van God.

(17 Besef goed dat de tijd van het oordeel is aangebroken. Dat oordeel begint bij Gods eigen mensen. Als het bij ons begint, hoe zal het dan aflopen met hen die weigeren het evangelie van God te aanvaarden? 18 Als zij die rechtvaardig leven al ternauwernood gered kunnen worden, hoe moet het dan gaan met hen die zondigen doordat ze God niet gehoorzamen?)

Facultatief: 19 Daarom moeten allen die lijden omdat God dat wil, het goede blijven doen en hun leven toevertrouwen aan hem op wie wij mogen vertrouwen omdat hij ons heeft geschapen.
Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV

Liever luisteren?
Nannie Tempelman uit Leiden op voorleesbijbel. Haar motto is Mijn motto is: lees je bijbel, bid elke dag. Of ga naar downloadbijbel 1 Petrus is het 21ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Ontmoetingskerk Spijkenisse, Koningin Wilhelminalaan 1, Spijkenisse. Tijd: 10uur, voorganger ds Lennnart van Berkel. In deze dienst hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. De laatste keer voordat velen gedurende de zomermaanden op vakantie, op reis, op pelgrimage gaan of hoe we onze gang naar elders, naar andere plaatsen ook maar noemen. We tellen verder af naar Pinksteren en volgen het alternatieve leesrooster. Deze zondag lezen we 1 Petrus 4:1-16 en Johannes 17:1-13. Link Ontmoetingskerkspijkenisse
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds G Zomer voor de Gereformeerde Kerk in Zwolle op 3aug08 over 1 Petrus 4:7-19 ''Als je onze tekst voor de eerste keert aanhoort, zo u je kunnen denken: dat kan wel eens een erg sombere preek worden. Typisch een preek over oordeel en gericht. En dat ligt ons over het algemeen niet zo. Zomer verwijst naar Jeremia en Spreuken: Ook hier vindt u weer een zinspeling op het Oude Testament. Weer een profetie van Jeremia in hoofdstuk 30 vers 11: “Want Ik ben met u, luidt het Woord des Heren, om u te verlossen. Want Ik zal met alle volken, waar Ik u onder verstrooid heb, voorgoed afrekenen, doch naar recht u tuchtigen, al zal Ik u zeker niet vrijuit laten gaan.” In de oude vertaling staat er nog iets anders: “Ik zal een voleinding maken met alle heidenen, waar Ik u verstrooid heb, maar met u zal Ik geen voleinding maken, maar zal u kastijden met mate.” Een kostelijk woord. En Petrus neemt die gedachte van Jeremia duidelijk over. Trouwens, er wordt ook nog teruggegrepen op een andere tekst. Vers 18, dat is de letterlijke aanhaling van Spreuken 11 vers 31: “Zie, de rechtvaardige wordt vergolden op de aarde, hoeveel temeer de goddeloze en zondaar''. Link Gereformeerde-kerk-Zwolle 1Petrus 4:7-19 (pdf, 6 pag.)

Op You Tube: In het Engels Living Like There's No Tomorrow over 1 Peter 4:7-11 from our study 1 & 2 Peter - Rock Solid uit 2013, door Skip Heitzig from Calvary Albuquerque. Mooi thema: Pray harder, love deeper, serve smarter USA (37m52). Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor een katholiek gebed voor degenen die in het vagevuur zijn naar r6 Ook aan de doden is het evangelie verkondigd, opdat ook zij, al zijn ze naar hun leven op aarde door de mensen veroordeeld, bij God in de geest kunnen leven.

Gebed voor de zielen in het vagevuur
Hemelse Vader, ik bid U voor alle zielen die nog een tijd van loutering ondergaan in het vagevuur. Ontferm U over hen, die hun fouten oprecht betreuren, die bidden voor hun verlossing en vol verlangen naar U uitzien. Heer, vergeef hen de aardse zwakheden die zij hadden. Ik bid U daarbij vooral voor mijn overleden familieleden, dierbaren en bekenden en alle zielen van onze stamboom in zoverre zij nog niet bij U zijn.

Ik bid U voor alle vergeten zielen, de onbekende zielen, alle zielen voor wie niemand bidt, en voor allen die al zo lang in het vagevuur zijn. O Heer, wees hen barmhartig, reinig hen van zonde smet, en mogen velen van hen weldra verschijnen bij het licht van Uw heilig Aanschijn.
Heer, geef hun ziel de eeuwige rust, moge het Eeuwige Licht hen verlichten, opdat zij mogen rusten in vrede.
Amen.


VOLGENDE WEEK
8 juni is het Pinksteren, de viering van de uitstorting van de heilige Geest over de apostelen en gelovigen, beschreven in Handelingen 2:1

Op het Oecumenisch leesrooster staan: Ezechiël 11:17-20, Psalm 104:25-­35, Handelingen 2:1-24, Johannes 14:23-29. Dat las ik 12juni11
Op het alternatief leesrooster staat: 1 Petrus 5:1-14, we lezen verder na deze week.


Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten