zondag 11 mei 2014

18 mei 2014, 5e van Pasen

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor 3 jaar, A, B en C en om te voorkomen de kerken om de 3 jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt

PERIODE
18 mei 2014, is de 5e zondag van Pasen, het zijn de weken waarin we aftellen na Pasen en naar Drie-eenheid en Pinksteren.

De Bach cantaten zijn 'Wo gehest du hin' (BWV 166) en 'Es ist euch gut, daße ich hingehe” (BWV 108). De teksten horen bij Johannes 16:5-15 met de Afscheidsrede Jezus.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) 'Mich kann kein Zweifel stören' (BWV 108), 2e deel, aria van de tenor (3m40) Link youtube

Of kijk op dit blog op 28april13 naar ''Wo gehest du hin'' (BWV 166) de 2e aria door tenor Gerd Türk en de J. S. Bach Foundation of St Gallen under Rudolf Lutz. (6m39)

Of kijk op dit blog op 22mei2011 naar 'Wo gehest du hin'' (BWV 166) door Aafje Heynis of 6mei2012 naar 'Es ist euch gut, daße ich hingehe' (BWV 108).
Willem Jan Visser zette BWV 108 online op de datum 28april13 in zijn you tube kanaal (zonder de uitvoerenden): youtube.com/playlist 

Concert tip
zo18mei14 om 19uur in de Grote of Laurenskerk, Grotekerkplein 15 in Rotterdam. 'Wo gehest du hin'' (BWV 166) en Schütz Cantate Domino (SWV 81) uitgevoerd door Wiecher Mandemaker en de Laurenscantorij en -Bachorkest. Solisten Sytse Buwalda: countertenor, Leon van Liere: tenor, Mattijs van de Woerd: bas en Hayo Boerema op het orgel. Toegang vrij, collecte na afloop Link Laurenscantorij

TEKSTEN
Op het Oecumenisch leesrooster staan:Deuteronomium 6:20-25, Psalm 66:1-12, 1 Petrus 2:1-10 en Johannes 14:1-14. Dat las ik 22mei11 en 1 Petrus 2:1-10 op 4mei14

Op het alternatief leesrooster staat: 1 Petrus 2:16-17 en 3:1-13. We lezen verder na vorige week. Bij die teksten uit het Liedboek zingen en bidden in huis en kerk Lied 214 Het licht dat weer opnieuw begon Dat schijn hetzelfde te zijn als lied 378 in het Liedboek voor de kerken

1 Het licht dat weer opnieuw begon,
de dag, de pas ontwaakte zon,
verhogen Hem die boven is
en die alleen te loven is.

3 Laat uw geweten zuiver zijn,
helder als dag en zonneschijn,
want God ziet alles van omhoog
klaar als de dag met helder oog.

6 Dit is uw dag want Gij zijt daar,
dit is een dag als duizend jaar.
Verdrijf mijn zonde als de dauw,
o God wien ik mij toevertrouw!
Bron: Liedboek voor de Kerken 1973

1 PETRUS
1 Petrus is het 21ste boek van het Nieuwe Testament. Omdat we al 4 weken uit deze brief lezen deze keer aandacht voor de twijfel aan het auteurschap samengevat op Wikipedia en uitgebreid behandeld door door Maarten Hertoghs. Ik pik er uit wat ik interessant vind: Petrus was visser voor hij Jezus ontmoette, een 'ongeletterde en eenvoudige man (Hd.4:13). Het Grieks van 1Petrus getuigt volgens de kenners van 'buitengewoon goede beheersing van het Grieks'. Maar de brief is 30 jaar later (op*)geschreven en Petrus heeft dan veel rondgereisd, met mensen gesproken en gepredikt en een opvallend argument ''Flavius Josephus zegt dat in zijn tijd zelfs slaven, als ze wilden, gemakkelijk Grieks konden leren''. *De brief kan ook zijn opgeschreven door een geletterd secretaris, Silvanus (5:12), die het Grieks geredigeerd heeft.
Link Maartenhertoghs/1-petrus (pdf 15 pag.)

We lezen opmerkelijke regels uit de Bijbel over gezag aanvaarden, maar uit en met liefde. r2:17 Houd iedereen in ere, heb uw broeders en zusters lief, heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer Gezag geldt ook tussen man en vrouw. 3:1 Voor u, vrouwen, geldt hetzelfde: erken het gezag van uw man.
Maar er is een achterliggende doelstelling: … Dan zullen mannen die weigeren Gods boodschap te aanvaarden daarvoor gewonnen worden door het gedrag van hun vrouw, zonder dat zij iets hoeft te zeggen, 2 omdat ze zien hoe zuiver u leeft uit ontzag voor God. 3 Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden … 4 maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed … 5 Daarmee tooiden zich vroeger ook de heilige vrouwen
...
3:7 U, mannen, moet verstandig omgaan met uw vrouw, die brozer is dan u. Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. Dan staat niets uw gebeden in de weg.

Dit is niet de regel die de basis vormt voor conservatievere Christelijke opvattingen over de man-vrouw verhouding en de positie van de vrouw. Die komen (ook) uit de brieven van Paulus aan de Korinthiërs en de Efeziërs. Ook daar wordt de boodschap genuanceerd.. Ik neem de tegenstellingen over zoals ze zijn neergezet op de site 'Gelovenisleven'
1 Korintiërs 11:8 De man is immers niet uit de vrouw voortgekomen, maar de vrouw uit de man. 1 Korintiërs 11:12 Want zoals de vrouw uit de man is voortgekomen, zo bestaat de man door de vrouw.
1 Korintiërs 11:11 De vrouw is niets zonder de man. 1 Korintiërs 11:11
De man is niets zonder de vrouw.
1 Korintiërs 14:34 Vrouwen moeten ..... zwijgen ..... zoals ook in de wet staat. 2 Korintiërs 3:6 Niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.
Efeziërs 5:22 Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer. doodt, maar de Geest maakt levend. Efeziërs 5:21 Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Bron: Gelovenisleven/vrouwenintouw

Kunst tip: Petrus en Paulus, beelden in de Petrus en Pauwel kerk in Herenthout, België. Link: Kerknet.be

1 Petrus 2:16-17 en 3:1-12
2:16 Leef als vrije mensen, en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God. 17 Houd iedereen in ere, heb uw broeders en zusters lief, heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer.

3
:1 Voor u, vrouwen, geldt hetzelfde: erken het gezag van uw man. Dan zullen mannen die weigeren Gods boodschap te aanvaarden daarvoor gewonnen worden door het gedrag van hun vrouw, zonder dat zij iets hoeft te zeggen, 2 omdat ze zien hoe zuiver u leeft uit ontzag voor God. 3 Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante kleding, 4 maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht. 5 Daarmee tooiden zich vroeger ook de heilige vrouwen die hun hoop op God vestigden en het gezag van hun man erkenden, 6 zoals Sara; zij gehoorzaamde Abraham en noemde hem ‘heer’. U bent haar dochters wanneer u het goede doet en u zich geen angst laat aanjagen.

7 U, mannen, moet verstandig omgaan met uw vrouw, die brozer is dan u. Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. Dan staat niets uw gebeden in de weg.

8 Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. 9 Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen. 10 Immers: ‘Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen, 11 hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen, en voortdurend vrede nastreven. 12 Want de Heer verliest de rechtvaardigen niet uit het oog en luistert naar hun gebeden, maar hij keert zich tegen wie kwaad doen.’
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Nannie Tempelman op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel 1 Petrus is het 21ste boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Kerk in Koudekerk aan de Rijn, Dorpsstraat 53, Koudekerk aan den Rijn. Tijd: 10uur, voorganger ds A. Groendendijk-Meindertsma Op deze zondag lezen wij de alternatieve lezing die wordt aangedragen door het oecume­nisch leesrooster: 1 Petrus 2: 16-17 en 3: 1-13. Het is een spannende lezing, die in ieder geval bij veel vrouwen en hopelijk ook bij de nodi­ge mannen irritatie op roept. Maar tegelijkertijd is er bij velen vast ook sprake van nieuwsgierigheid. Wat brengt Petrus er toe om zo te schrij­ven? Het thema van de dienst is: Hoezo vrij? Link PKN Koudekerk
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Beluister de Preek van Oscar Lohuis voor De Pijler Lelystad op 27okt13 over 2 Petrus 3. “Francis Schaeffer heeft ooit een boek geschreven met als titel: The Church before the watching world (De Kerk die leeft voor een wereld die toekijkt). Onze manier van leven spreekt krachtiger dan onze woorden. Petrus heeft het in dit gedeelte specifiek over een vrouw die met een niet-gelovige man is getrouwd. Hoe kan zij zich het beste opstellen in een dergelijke situatie? In algemene zin gaat het ook over hoe we omgaan met mensen die vervelend voor ons zijn of ons kwaad doen” (35m24) Link Goednieuwsbediening/mensen-winnen-door-onze-houding-en-gedrag

Op You Tube: In het Engels Ministry van Pastor Brian Brodersen, verse by verse for a better understanding of Gods word. 1 Peter 3:1-12 (19m59)
Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor een gedicht van Emily Dickinson dat geciteerd werd door Heine Siebrand in een preek op 4 mei 2014 voor Remonstranten. Emily Dickinson: een voorbeeldige vrouw.

Sommigen gaan 's Zondags naar de Kerk
Ik vier de Zondag Thuis
met een Rijstvogel als Kerkkoor -
en een Boomgaard als Gods huis...

Er zijn er die in Koorhemd gaan
Ik sla mijn vleugels uit
Van onze kleine Klokkenist komt zang
In plaats van klokgelui

God” preekt er beroemde Predikant
En de preek duurt nooit erg lang,
In plaats van naar de Hemel straks
Zal ik steeds verder gaan!
Vertaling: Geert Nijland

A SERVICE OF SONG       
Some keep the Sabbath going to church  
I keep it staying at home,
With a bobolink for a chorister,
And an orchard for a dome.

Some keep the Sabbath in surplice;
I just wear my wings,
And instead of tolling the bell for church,
Our little sexton sings.

God preaches, — a noted clergyman,
And the sermon is never long;
So instead of getting to heaven at last, 
I 'm going all along!        

Emily Dickinson


VOLGENDE WEEK
25 mei 2014, 6e van Pasen

Op het Oecumenisch leesrooster staan: Jesaja 41:17-20, Psalm 34:12-­23, 1 Petrus 3:8-18 en Johannes 16:16-24. Dat las ik op 29mei11.

Op het alternatief leesrooster staat: 1 Petrus 3:14-22 en maar liefst 5 liedsuggesties 350, 351, 353, 358 en 651.

Er is een apart (vast) leesrooster voor Hemelvaart 29mei14: Daniël 7:9-10 en 13-14, Psalm 47 [Psalm 93], Efeziërs 1:17-23 [Handelingen 1:1-11], Lucas 24:49-53 [Marcus 16:19-20] en 1 Petrus 5:8-11.

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten