maandag 30 juni 2014

6 juli 2014, 3e zondag van de zomer

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee, priester of voorganger.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor 3 jaar, A, B en C en om te voorkomen de kerken om de 3 jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt

PERIODE
6 juli 2014, is de 3e zondag na Drie-eenheid, de weken waarin we aftellen na Drie-eenheid of van de zomer (na 21 juni).

De Bach cantaten voor deze zondag zijn 'Ich hatte viel Bekümmernis' (BWV 21, deel voor en na preek) en 'Ach Herr, mich armen Sünder' (Koraalcantate BWV 135). De teksten horen bij Lucas 15: 1-10. Gelijkenis van het verloren schaap

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) BWV 21 Ich hatte viel Bekümmernis in meinem Herzen. Uitgevoerd door het Purcell Quartet met Robert Woolley (keyboard), Catherine Mackintosh (viool), Elizabeth Wallfisch of Catherine Weiss (2e viool) en Richard Boothby (cello, altviool). Zangers: met Emma Kirkby, sopraan; Michael Chance, alt; Charles Daniels, tenor en Peter Harvey, bas.
Coro: Ich hatte viel Bekümmernis in meinem Herzen
Aria (soprano):
Seufzer, Tränen, Kummer, Not
Recitativo (tenor):
Wie hast du dich, mein Gott
Aria (tenor):
Bäche von gesalznen Zähren
Coro:
Was betrübst du dich
Recitativo (Dialogus soprano, bass): Ach Jesu, meine Ruh
Aria (soprano, bass):
Komm, mein Jesu, und erquicke/Ja, ich komme und erquicke
Coro:
Sei nun wieder zufrieden, meine Seele
Aria (tenor):
Erfreue dich, Seele, erfreue dich, Herze
Coro:
Das Lamm, das erwürget ist (39min) Link youtube

Op You Tube 'Ach Herr, mich armen Sünder' (Koraalcantate BWV 135).zonder toelichting (5m11) Link youtube

Wikipedia noemt voor deze zondag ook JS Bach's Cantate: BWV 21 Ich hatte viel Bekümmernis Link Wikipedia/Lijst cantates van Johann Sebastian Bach per zondag

NB op 2 juli is het Maria Visitatie, daarvoor schreef Bach 2 cantaten: ''Herz und Mund und Tat und Leben'' (BWV 147) en Meine Seel erhebt den Herren (Koraalcantate BWV 10). De bijbehorend tekst is -uiteraard- Lucas 1:35-56 waarin Maria Elisabeth bezoekt.

Concert tip
Geen Bachcantates gevonden.
zo6juli14 om 19-19.45 uur in de Grote Kerk, Oude Groenmarkt in Haarlem. Een koorvesper door de Oude Bavo Cantorij o.l.v. Anton Pauw en Suzanne Groot op viool met werk van de Noorse componist Knut Nystedt. Toegang vrij (vrijwillige bijdrage). Link Bavo Koorvesper
zo6juli14 om 18-19uur in de Oude Kerk, Oudekerksplein 15 (toreningang) Amsterdam. Choral Evensong door Trajecti Voces o.l.v. Dirk-Jan Horringa muziek van o.a. Stanford. Een klein uur muziek, stilte, lezingen en gebeden. Link Choral Evensong Trajecti Voces


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staan: Zacharia 9:9-12, Psalm 145:1-­12, (Romeinen 6:16-­‐23) en Matteüs 11:25-30. Dat las ik op 3juli11.
De muzieksuggesties bij het rooster zijn Introïtus: 710b en 84. Bij Zacharia 145:1-4 en 550. Antwoordpsalm: 145b. Bij Romeinen 346, 841 en 966 en Bij Matheus 315, 382 en 936. Lied van de week (ook) 936.

Op het alternatief leesrooster staan: Tobit 13:1-8, Psalm 130 en Romeinen 6:16-23. Tobit is (ook) een van de Deuterocanonieke boeken. Die horen niet bij de Hebreeuwse Bijbel, maar zijn voor de Katholieke kerk en de Oosters-Orthodoxe kerken wel gezaghebbend. (Wikipedia). De 11 boeken spelen allen tijdens het Oude Testament of zijn aanvullingen. Omdat het voor het Nieuwe Testament en het leven van Jezus speelt staan ze tussen het Oude en Nieuwe Testament in. De Protestanten noemen 10 van deze boeken apocrief. Bij de Protestanten zijn het er 10 als ze de brief van Jeremia als hoofdstuk van Baruch beschouwen óf het Gezang van drie mannen in de vurige oven als Toevoeging van Daniël.

Tobit 13 is zijn lofprijzing aan het einde, die vaak bij begrafenissen wordt gebruikt, de psalm is een gebed uit de diepte om het eeuwige leven en ook Paulus spreekt daarover tegen de Romeinen.

De liederen bij het alternatief leesrooster zijn 346: Roept God een mens tot leven, 841: Wat zijn de goede vruchten, die groeien aan de Geest? En 966: Het heil des hemels werd ons deel


TOBIT
Tobit is het eerste Deuterocanonieke boeken. Tobit is het enige voorbeeld in de Bijbel van een legende. Ht verhaal heeft kenmerken van vertelkunst, spreuken, testament, gebed en hymne. Sommige toespraken doen denken aan wijsheidsliteratuur. Bron: Wikipedia.

Tobit is door de Assyriërs in ballingschap gevoerd naar Nineve. Tobit is niet bitter over zijn ballingschap: r3b Onder de volken heeft hij Israël verstrooid, 4 daar heeft hij het zijn majesteit getoond. En 6b: In het land waar ik als balling leef, verkondig ik hem. Ook werd Tobit met blindheid geslagen, zonder dat hij daar over klaagt. Zijn vrouw is kritischer: Tobit 2:14 Toen beet ze me toe: ‘En wat waren al die goede en rechtschapen daden van jou dan waard? Moet je zien wat die ons hebben opgeleverd!’. Tobit is getrouwd met Anna en ze hebben een zoon Tobias. Als de Sanrehib (Assyrische koning) Tobit's bezittingen steelt stuurt Tobit zijn zoon op pad om zijn laatste bezit op te halen. De zoon, Tobias, wordt vergezeld door de engel Rafaël en verslaat een demon die een vrouw, Sara, van haar verloofdes berooft. Hij trouwt daarna zelf met haar en na zijn thuiskomst geneest hij de blindheid van zijn vader met de bewaarde gal van de vis waarmee hij ook de demon verslagen heeft. Allemaal hele spannend natuurlijk, maar helaas lezen wij dat niet, wij lezen een lofprijzing van Tobit aan het einde van het boek.

Kunst tip: Tobit, Tobias en de engel in een O initiaal voor een antifoon (muziekboek). Midden 14e Eeuw uit Bologna, Italië. Nu in het Metropolitan Museum of Art, New York, USA. Link Metmuseum/Tobit

Kunst tip2: Tobit hier afgebeeld als rijk man, koning met kroon, stuurt zijn zoon op pad maar de engel staat al klaar om hem te vergezellen. Zonder bron helaas, 14e Eeuws. Catholiclane/the-gospel-according-to-tobit Link: Tobit

Kunst tip3 Naar het verhaal dat Tobit blind werd door vogelpoep (Tobit 2:9-10) In een miniatuur in een Nederlands, Volaams (Brugge) getijdenboek toegeschreven aan de Meester van Soane Josephus en de Meester van Edward IV. Nu in de British Library, London, VK. Link BritishLibrary/Tobits blindness

Tobit 13:1-8
De lofprijzing van Tobit
1 Tobit sprak:‘Geprezen zij de levende God tot in eeuwigheid, geprezen zij zijn koningschap. Hij tuchtigt, maar betoont zich weer barmhartig. Hij werpt ons in het diepste duister van de aarde, maar tilt ons ook weer uit de afgrond van de dood omhoog. Niets kan zijn hand ontvluchten. 3 Loof hem, Israëlieten, tegenover alle volken. Onder de volken heeft hij Israël verstrooid, 4 daar heeft hij het zijn majesteit getoond. Roem hem tegenover alle mensen, want hij is onze Heer. Hij is onze God, hij is onze Vader, hij is God in alle eeuwigheid. 5 Hij straft u voor al het onrecht dat u doet, maar ontfermt zich ook weer over u allen. Hij verenigt u weer, verstrooid als u bent onder de volken. 6 Keer u tot hem met heel uw hart, wees hem met heel uw ziel gehoorzaam, dan keert hij zich weer tot u en zal zich niet meer verbergen. Zie wat hij allemaal voor u heeft gedaan, loof hem met luide stem. Prijs de Heer, groot is zijn rechtvaardigheid. Roem de koning, eeuwig duurt zijn rijk. In het land waar ik als balling leef, verkondig ik hem. Ik toon zijn kracht en majesteit aan een zondig volk. Zondaars, keer u tot hem, doe wat hij rechtvaardig vindt. Misschien betoont hij u zijn goedgunstigheid, misschien zal hij barmhartig zijn. 7 Ik roem mijn God, mijn ziel jubelt over de koning van de hemel. 8 Laat iedereen vertellen van zijn majesteit en hem danken in Jeruzalem.

Liever luisteren?
Marieke Haddon uit Brielle op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Tobit het 1e Deuterokanonieke boek.

Liever live?
Protestantse Domkerk, Domplein, Utrecht. Tijd: 10.30uur, voorganger ds N.J. de Jong-Dorland. Psalm 84 (maar die staat de hele maand vermeld...), Tobit 13:1-8, Brief aan de Romeinen 6:16-23 en Mattheus 11:(16)25-30 Link Domkerk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Bijbels Leerhuis Jebron in Aalst voor 'zoekers' op 7mei2011 over Tobit's danklied met samenvatting van het boek. Tobit – Leven en overleven in ballingschap. Lin Jebron.be/7mei11

Op You Tube: uit Tobit 'de musical' in het Engels door STA Litrugy uit Ames Indiana, USA (10m05) Link youtube
PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 130. In het Latijn heet de psalm De profundis te clamavi domine of uit de diept roep ik u naar de eerste regel. Ik las de psalm op 10april11.

Kunst tip: de psalm heeft meerdere prachtige composities geïnspireerd Arvo Pärt's Profundis, JS Bach (BWV 131) 'Aus der Tiefe' en Oscar Wilde's autobiografietitel. Kijk voor meer muziek op 10april11. Ik kies nu voor de Gregoriaanse versie van psalm 130 helaas wordt de uitvoering niet genoemd (1m36) Link youtube

Psalm 130
1 Een pelgrimslied.
Uit de diepte roep ik tot u, HEER,
2 Heer, hoor mijn stem,
wees aandachtig, luister
naar mijn roep om genade.

3 Als u de zonden blijft gedenken, HEER,
Heer, wie houdt dan stand?
4 Maar bij u is vergeving,
daarom eert men u met ontzag.

5 Ik zie uit naar de HEER,
mijn ziel ziet uit naar hem
en verlangt naar zijn woord,
6 mijn ziel verlangt naar de Heer,
meer dan wachters naar de morgen,
meer dan wachters uitzien naar de morgen.

7 Israël, hoop op de HEER!
Bij de HEER is genade, bij hem
is bevrijding, altijd weer.
8 Hij zal Israël bevrijden
uit al zijn zonden.
In de Nieuwe Bijbelvertaling NBV

Liever luisteren?
Maria Holt-Butzelaar uit Aerdenhout op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.
In de Nieuwe Bijbelvertaling.

Liever live?
Niet gevonden. Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds Wim van der Schee voor Amsterdam-ZW op 27 juni 2010 en Amsteram-C p 4 september 2010. Zingen op weg naar deze God zelf. Maar wil ik dat echt wel? Wil ik deze God echt onder ogen komen? Hij is goed, totaal goed. Kwaad is het omgekeerde zijn wat Hij is. Kwaad is als ik niet liefdevol ben, niet genadig naar m’n medemensen, ontrouw en oneerlijk, onoprecht, als mijn liefde geen uithoudingsvermogen heeft. Link wimvanderschee

Of de Preek van Ds Boer over Psalm 130 en andere teksten, zonder datum of plaats. Link dsdenboer.refoweb/Psalm130 (WP doc, 19 pag.)

Op You Tube: door Sons of Korah in het Engels Psalm 130 met Nature Visuals beelden (6m20) Link youtube


Brief aan de ROMEINEN
Paulus brief aan de Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament. Paulus schreef de brief aan deze gemeente die hij niet zelf gesticht heeft toen hij van plan was haar te bezoeken. Ondanks dat Rome de wereldhoofdstad van die tijd was en de judeo-christenen vast niet onbelezen schrijft Paulus: r19 'Ik druk me zo gewoon mogelijk uit, omdat het anders uw begrip te boven gaat' Als hij ze de les leest/regels uitlegt.

Kunst tip: Paulus in de gevangenis, wellicht in Rome door Rembrandt Harmensz. van Rijn (1606 – 1669) Circa 1627, nu in het Museum Staatsgalerie, Stuttgart, Duitsland. Link Statenvertaling/Rembrandt Paulus

Romeinen 6:16-23
6 Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen? Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood; wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak. 17 Maar God zij gedankt: u was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd, 18 en bevrijd van de zonde hebt u zich in dienst gesteld van de gerechtigheid. 19 Ik druk me zo gewoon mogelijk uit, omdat het anders uw begrip te boven gaat. Zoals u zich ooit in dienst stelde van zedeloosheid en onrecht om een wetteloos leven te leiden, zo stelt u zich nu in dienst van de gerechtigheid om heilig te leven. 20 Toen u nog slaven van de zonde was, was u niet gebonden aan de gerechtigheid. 21 Wat hebt u daarmee geoogst? Dingen waarvoor u zich nu schaamt, want ze leiden tot de dood. 22 Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u toewijding aan hem en zelfs het eeuwige leven. 23 Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.
Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV

Liever luisteren?
Constanse Bergeijk uit Hoogvliet op voorleesbijbel. Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament. Of ga naar downloadbijbel.

Liever live?
Protestantse gemeente Raalte (Plas)Kerk en Annahuis, de Plas 8, Raalte. Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds. Sj. Bruining. Romeinen staat bij de jeugddienst maat er wordt ook afscheid genomen van de oudste kinderen. Link PGRaalte (pdf) Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Bijbeluitleg van predikant (GVK) en evangelist Ton de Ruiter op zijn website 'Jezus in ons' over Romeinen 15-23 op De uitdrukking ‘niet onder de wet maar onder de genade’ werd blijkbaar vaker gebruikt, maar werd ook wel misverstaan. Waarschijnlijk wil Paulus zo’n misverstand uit de weg ruimen. Daarom vraagt hij: betekent die uitdrukking (‘we leven niet onder de wet’) dat de wet helemaal niet meer geldig is? En kunnen we dus rustig zondigen, omdat we (toch) ‘onder de genade’ leven? Dit is natuurlijk een totaal onjuiste conclusie. Link Jezusinons (pdf, 1pag)

Op You Tube: In het Engels de tekst van Romans 6:16-23 'Slaves To Righteousness' door JesusForSinnersdotcm (1m56). Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor het gebed van de week van Saint Andrews Scotschurch, Valetta in Malta (via Facebook).

PRAYER OF THE WEEK:Lord Christ, I thank you for your love so strong,
May that love flow through me to others.
May I be patient when change comes slowly.
May I be kind when life seems harsh.
May I be gentle when others feel bruised.
May I be humble when things go well.
May I be peaceful when anger rises within.
May I forgive when wronged.
May I rejoice when the truth is discovered.
Love never fails, but I do.
May I persevere when the way is hard.

Amen.

Bron: (Kendal Parish Church)

VOLGENDE WEEK
13 juli 2014, 3e van de zomer

Op het Oecumenisch leesrooster staan Jesaja 55:6-13, Psalm 65, (Romeinen 7:21-8:6) en Matteüs 13:1-‐9 en 18-‐23. Dat las ik op 10juli11.

Op het alternatief leesrooster staan Wijsheid 2:12-3:9, Psalm 13 en Romeinen 7:14-25a.


Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten