dinsdag 8 juli 2014

13 juli 2014, 3e zondag van de zomer

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor 3 jaar, A, B en C en om te voorkomen de kerken om de 3 jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt


PERIODE
13 juli 2014, is de 4e zondag na Drie-eenheid, de weken waarin we aftellen na Drie-eenheid of ook wel van zoveelste zondag van de zomer (na 21juni). De zomer is vaak een rustige tijd in de kerken vanwege de vakanties maar soms ook extra levendig omdat gemeenten samen kerken en extra open zijn voor rondleidingen en vakantiegangers. 

Deze zomer is er nog iets bijzonders: De organisatoren van het project 7keer7 ''Zeven richtingaanwijzers voor een nieuw soort christendom'' formuleerden aan het eind zeven nieuwe 'pragma’s' nadat zij 42 m/v 7 minuten aan het woord lieten met hun ideeen. De Pragma's zijn geen dogma’s, maar praktische ideeën voor een ander christendom. Richtingwijzers die ons ernaartoe zouden kunnen leiden. De eerste: Stop met geloven (en wordt leerling). Een zevenvoudige zomerse visie voor de kerk en Christenen mooi ingeleid en verwoord door Karel Smouters zoektocht op decorrespondent/zeven-richtingaanwijzers-voor-een-nieuw-soort-christendom
Met dank aan de Facebook pagina van de Remonstranten (besloten groep) PS en doe dan svp een donatie of word lid van de Correspondent, dit soort pareltjes verdient support.


De Bach cantaten voor deze zondag zijn ''Barmherziges Herze der ewigen Liebe'' (BWV 185), ''Ein ungefärbt Gemüte'' (BWV 24) en ''Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ” (Koraalcantate BWV 177). De teksten horen bij Lucas 6:36-42 de Bergrede: wees barmharig en oordeel niet.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) ''Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ” (Koraalcantate BWV 177) door jongenssopraan Helmut Wittek (Tölzer Knabenchor), Alt Panito Iconomou (Tölzer Knabenchor), Tenor Kurt Equiluz. Het Tölzer Knabenchor o.l.v. Gerhard Schmidt-Gaden en Concentus musicus Wien met dirigent Nikolaus Harnoncourt. (24m met links naar de aria's) Link youtube

Of kijk op dit blog op 23juni13 naar een historische opname uit 1951 van de complete aria Barmherziges Herze der ewigen Liebe” (BWV 185) uitgevoerd door Claire Fassbender-Luz: sopraan, Hetty Plümacher: mezzo sopraan/alt, Werner Hohman: bariton, Bruno Muller: bas, de Schwäbischer Singkreis, het Bach-orchester Stuttgart en dirigent Hans Grischkat (18m91).

Of 17juli11 naar een piano prelude van Bach's BWV 177 gearrangeerd door Busoni, gespeeld door de beroemde pianist Vladimir Horowitz (1903-1989). Zwart-wit beeld, zonder datum plaats of datum (2m55).

Of op 27juni2010 naar “Ein ungefärbt Gemüte(BWV 24) door Ton Koopman en het Amsterdam Baroque Orchestra (3m19).

Concert tips
De cantates van deze zondag heb ik niet gevonden, wel een Wandelconcert in de Hoflaan in Rotterdam-Kralingen. 
vrij11juli14 De route loopt van de neo-gotische Sint Lambertuskerk met haar rijke akoestiek waar organist Eric Koevoets op het Maarschalkerweerdorgel speelt (20uur) en dan naar de neo-klassieke Hoflaankerk waar organist Wouter van der Wilt het concert voortzet op Van Vulpenorgel. Voor het eerst heeft het concert een thema: hartstocht! Na een wandeling door de lommerrijke Hoflaan zet. Koevoets speelt daarom Vorspiel und Liebestod uit Wagners opera ‘Tristan und Isolde’ (eigen omzetting voor orgel), en ‘Prélude, Fugue und Variation’ van César Franck. Wouter van der Wilt speelt de Fantasie in f-moll van Mozart, Pallesco, Vierne, vader en zoon Bach, Buxtehude en Böhm. Gratis met collecte: Link christelijkeconcertagenda/Wandelconcert Rotterdam-Kralingen
zo13juli14 om 19uur (voetbal of geen voetbal) Vespers in de Grote of St.Bavokerk, Grote Markt, Haarlem. Muziekuitvoering voor de 300e geboortedag van Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) en Gottfried August Homilius (1714-1785). Zoon en leerling van Johann Sebastian Bach. Met liederen op teksten van de Duitse dichter Gellert van C.P. E. Bach en orgelkoralen van Homilius. Uitgevoerd door Guido Groenland, tenor (C.P.E. Bach, Psalmen) en Geistliche Oden G.A. Homilius. Toegang vrij (vrijwillige bijdrage). Link Christelijkeconcertagenda/C.P.E.BachenG.A.Homiliuside GuidoGroenland
zo13juli14 om 12uur Lutherse Kerk, Röntgenstraat 9, Apeldoorn. Jong orgeltalent Maurits Bunt, net aangenomen voor het Conservatorium na lessen van de Groningse orgelgrootheid Sietze de Vries (literatuurspel en improvisatie). De dienst begint om 12.00 en voorganger is ds Pieter Oussoren. Voorafgaande wordt er thee en koffie geschonken in de Lutherzaal achter de kerk. Maurits improviseert en speelt Bach (wellicht de cantates van deze zondag?) en Schweelinck. Link Christelijkeconcertagenda/MauritsBunt


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staan: Jesaja 55:6-13, Psalm 65, (Romeinen 7:21-­8:6) en Matteüs 13:1-9 en 18-23. Dat las ik op 10juli11.

Op het Alternatief leesrooster staan Wijsheid 2:12-3:9, Psalm 13 en Romeinen 7:14-25a. We lezen dus weer uit een van de Deuterocanonieke boeken en wijsheidsliteratuur en Romeinen.

Liederen: introïtus: 710b en 84b Bij het oude testament: 65, 382 en 772. De antwoordpsalm: 126a, 126b en 929. Bij het epistel: 686, 912 en 966. Bij het evangelie: 183, 764, 765 en 878. Overige lied: 313. Bij het alternatief 13a en 974. Het lied van de week: 183.

WIJSHEID
Wijsheid is het 6e boek van de Deuterocanonieke boeken. De 11 boeken spelen allen in de tijd van het Oude Testament maar horen niet bij de Hebreeuwse Bijbel. Voor de Katholieke kerk en de Oosters-Orthodoxe kerken zijn ze wel gezaghebbend. (Wikipedia). De Protestanten noemen 10 van deze boeken apocrief. Bij de Protestanten zijn het er 10 als ze de brief van Jeremia als hoofdstuk van Baruch beschouwen óf het Gezang van drie mannen in de vurige oven als Toevoeging van Daniël. Ze staat in Bijbeluitgaven tussen het Oude en Nieuwe Testament in.

Het Bijbelboek Wijsheid is opgenomen in de Septuagint, de eerste Griekse vertaling van de Hebreewse Bijbel. Het wordt ook wel de ‘Wijsheid van Salomo’ genoemd omdat de auteur in 6:22-9:17 de indruk wekt dat koning Salomo aan het woord is. (Bron: Lucepedia).
In de Nieuwe Bijbelvertaling zijn koppen toegevoegd die het aanduiden. Voorleesbijbel/Wijsheid. Blogger: Toeschrijving aan een grote naam, zoals hier Salomo of bij de psalmen van (koning) David geven een tekst meer gezag.Ookin het Nieuwe Testament gebeurt het. 

We lezen uit boekrol 2 dat in de voorleesbijbel onder de kop 'Wie gerechtigheid zoekt zal leven' staat en 3 'Het lot van rechtvaardigen en goddelozen vergeleken'. Ogenschijnlijk zware kost dus, maar het is een uitdagend bijna satirisch betoog met spannende verwijzingen naar Jezus.

Datering
Het boek is echter geschreven tussen 50 v. Chr. en 30 na Chr., waarschijnlijk in in Alexandrië, Egypte. In die periode was Cleopatra net overleden en werd het volledig een Romeinse provincie. Toch heeft het boek Hellenistische, Griekse,  invloeden en is het boek door en door joods. (Bron: Wikipedia)

We lezen opvallende regels, zeker in het licht van de datering (ruim) voor Jezus kruisiging en opstanding. Er wordt erg direct verwezen naar een Jezus/Messias figuur, die eerst als hinderlijk rechtvaardig 'goed' wordt afgeschilderd met zijn kritiek, maar ook wordt betreurd 3:4 Ook al ziet iedereen hun lot als een straf. Het is daarmee ook een heel interessante schets van die tijd en de visie op rechtvaardigen of 'religieuzen'.

Opvallende regels over die lastige rechtvaardigen zijn 2:12 Laten we de rechtvaardige in het nauw drijven, want hij is ons alleen maar tot last. Hij dwarsboomt ons in alles wat we doen, hij verwijt ons dat we de wet overtreden en houdt ons voor dat we verloochenen wat ons geleerd is...14 Hij is een levende aanklacht tegen onze opvattingen geworden. .. 16 Wij zijn in zijn ogen minderwaardig en hij mijdt onze levenswijze alsof die besmet is.

Maar ook Messianistisch 2:13 Hij beweert over kennis van God te beschikken en noemt zich kind van de Heer... 16b Hij geeft hoog op van de bestemming van rechtvaardige mensen en beroemt zich erop dat God zijn vader is. 17 Laten we zien of hij gelijk heeft en afwachten wat er bij zijn dood gebeurt. 18 Als de rechtvaardige echt een zoon van God is, zal die hem toch te hulp komen en hem uit de greep van zijn vijanden redden? 19 Laten we hem aan geweld en marteling onderwerpen om zijn oprechtheid te leren kennen, laten we zijn uithoudingsvermogen op de proef stellen. 20 We zullen hem veroordelen tot een vernederende dood, want hij beweert toch dat hij gered zal worden?

Ook met de rechtvaardigen loopt het goed af: 3:9 Wie op hem vertrouwen zullen de waarheid kennen, en wie trouw zijn zullen in liefde met hem verkeren. Want er is genade en barmhartigheid voor zijn heilig volk, en redding voor zijn uitverkorenen.

Kunst tip: Bijbelbladen (incompleet) uit Frankrijk, circa 1275-1300. De makers en bezitters van de 68 gehistorieerde (versierde) initialen (hoofdletters) zijn onbekend. Catalogus nummer 10 E 33 folio 241recto. Nu in het Meermanno Westreenianum, Kon Bibliotheek Den haag. Document: Meermanno/Handschirft1564 Link: Meermanno

Wijsheid 2:12-3:9
12 Laten we de rechtvaardige in het nauw drijven, want hij is ons alleen maar tot last. Hij dwarsboomt ons in alles wat we doen, hij verwijt ons dat we de wet overtreden en houdt ons voor dat we verloochenen wat ons geleerd is. 13 Hij beweert over kennis van God te beschikken en noemt zich kind van de Heer. 14 Hij is een levende aanklacht tegen onze opvattingen geworden. Zijn verschijning alleen al is ons een doorn in het oog, 15 omdat hij anders leeft dan anderen en zich afwijkend gedraagt. 16 Wij zijn in zijn ogen minderwaardig en hij mijdt onze levenswijze alsof die besmet is. Hij geeft hoog op van de bestemming van rechtvaardige mensen en beroemt zich erop dat God zijn vader is.

17 Laten we zien of hij gelijk heeft en afwachten wat er bij zijn dood gebeurt. 18 Als de rechtvaardige echt een zoon van God is, zal die hem toch te hulp komen en hem uit de greep van zijn vijanden redden? 19 Laten we hem aan geweld en marteling onderwerpen om zijn oprechtheid te leren kennen, laten we zijn uithoudingsvermogen op de proef stellen. 20 We zullen hem veroordelen tot een vernederende dood, want hij beweert toch dat hij gered zal worden?
21 Aldus de gedachtegang van de goddelozen. Maar ze vergissen zich, verblind als ze zijn door hun slechtheid. 22 Ze zijn niet bekend met Gods geheimen: ze verwachten niet dat vroomheid beloond wordt en geloven niet dat wie onberispelijk leeft, gelauwerd wordt. 23 God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. 24 Maar de duivel heeft uit jaloezie de dood in de wereld gebracht; ieder die hem toebehoort roept de dood over zich af.

3 Het lot van rechtvaardigen en goddelozen vergeleken 
1 De zielen van de rechtvaardigen zijn in Gods hand, geen marteling kan hun deren. 2 Dwazen menen dan wel dat de rechtvaardigen dood zijn, dat het ellendig is dat ze ons moesten verlaten 3 en rampzalig dat ze afscheid moesten nemen – de rechtvaardigen zijn evenwel in vrede. 4 Ook al ziet iedereen hun lot als een straf, zij koesterden de hoop op onsterfelijkheid. 5 En na een korte tijd van lijden is hun onmetelijk geluk ten deel gevallen, want God heeft hen op de proef gesteld en hen waardig gekeurd om bij hem te zijn. 6 Hij heeft hen als goud in een oven gelouterd en hen als een brandoffer aanvaard. 7 Wanneer de tijd aanbreekt dat hij zich over hen ontfermt, zullen ze opvlammen en als vuur door een stoppelveld razen. 8 Ze zullen een oordeel vellen over alle volken en over hen heersen, en de Heer zal hun koning zijn tot in eeuwigheid. 9 Wie op hem vertrouwen zullen de waarheid kennen, en wie trouw zijn zullen in liefde met hem verkeren. Want er is genade en barmhartigheid voor zijn heilig volk, en redding voor zijn uitverkorenen.
Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV2 en NBV3

Liever luisteren?
Winnifred van Dalen uit Houten, Free-lance nieuwslezer bij NOS radionieuws en Wereldomroep op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel. Wijsheid is het 6e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Domkerk, Domplein Utrecht. Tijd: uur, voorganger Een mix van Oecumenisch en alternatief: Psalm 84, Wijsheid 2:12-3:9, Romeinen 7:14-25a en Mattheus 13:1-9. Voorganger Hanna Rijken, leervicaris en ds N.J. de Jong-Dorland. Link Domkerk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Inleiding van Broeder Wim voor de BPS? In de Cisterciënzer Sion Abdij in Diepenveen over het boek (hele) Wijsheid op 7sept12 over het boek Wijsheid (11pag.) Over ons stukje: De persoonlijke ontmoeting tussen goddeloze en rechtvaardige: hfst. 1 tm. hfst. 2,24:De gedachtewerelden van rechtvaardigen en goddelozen worden tegenover elkaar gezet en vooral de materialistische gedachten van de goddelozen uitgebreid beschreven. Met die goddelozen worden vooral joden bedoeld die de Thora hebben ingeruild voor heidense denkbeelden. In de verzen hfts. 2 vers 17-20 wordt de rechtvaardige “Zoon van God” genoemd; ze kunnen heel gemakkelijk op Jezus betrokken worden. 3) De tegenstelling tussen rechtvaardigen en goddelozen wat betreft onsterfelijkheid, onvruchtbaarheid in vroegtijdige dood: hfst 3 en 4: In deze hoofdstukken worden twee belangrijke klassiek joodse gedachten gecorrigeerd. Het is niet meer vanzelfsprekend dat een lang leven een beloning van God is. Die beloning kan namelijk ook in het leven na de dood worden ontvangen. Link Sionline/WIJSHEID (pdf, online te lezen)

Op You Tube: Teaser trailer van John E. Rybolt, priester voor de Congregatie van de Missie (Vincentian) voor een cursus door over het boek Wijsheid in het Engels (2m) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 13. In het Latijn heet de psalm Usquequo, Domine, Blogger: denk ik, jammer dat in de nieuwe Naarden Bijbelvertaling de Latijnse namen zijn verdwenen.

Het lijkt een smeekgebed van de rechtvaardige uit het boek Wijsheid dat we net lazen, (maar) het is een psalm van David. (r1). Mooi is r2 hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat? Minder aansprekend vind ik zoals altijd de regels over de juichende vijanden bij hun overwinning. In de Naardense Bijbelvertaling is het ook nog niet zover en staat: mijn benauwers niet zullen juichen omdat ik wánkel.
Kunst tip: Het Harley Psalter gemaakt in Christ Church, Canterbury, England, in de 11e eeuw met aanvullingen uit circa 1140. Het Harley Psalter is de 1e kopie van het Utrecht Psalter, uit de vroege 11e eeuw. Psalm 13 staat op de linkerpagina. Online facsimile van manuscripten verlucht op de Britse eilanden. Speciale Collectie, Pius XII Memorial Library, Saint Louis University. Nu in de British Library, London, VK. Cat nr Harley MS 603 Link Pagina en de afbeelding Libraries.slu.edu Detail Libraries.slu.edu/harley03

PSALM 13
1 Voor de koorleider. Een psalm van David.
2 Hoe lang nog, HEER, zult u mij vergeten,
hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat?
3 Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen
en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag?
Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand?

4 Zie mij, antwoord mij, HEER, mijn God!
Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodsslaap wegzink.
5 Laat mijn vijand niet roepen: ‘Ik heb hem verslagen’,
mijn belagers niet juichen omdat ik bezwijk.

6 Ik vertrouw op uw liefde:
mijn hart zal juichen omdat u redding brengt,
ik zal zingen voor de HEER, hij heeft mij geholpen.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Marja Zomer-Hordijk uit Hoogland op voorleesbijbel. Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Niet gevonden. Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek op video In het Engels een preek van C.H. Spurgeon. Spurgeon was een bekende 19e Eeuwse Britse Baptisten prediker actief in Londo met een emorm bereik (geschat op wel 10miljoen) (14m22) Link youtube

Op You Tube: Psalm 13 in het Engels Oh Lord how long, door Brian Doerksen en Daphne Rademaker Toelichting op briandoerksen Psalm 13 (How Long O Lord) By Brian Doerksen, Steve Mitchinson, Karen Mitchinson and Daphne Rademaker. This song is the end of a long journey for me. I have longed to see how we can incorporate more 'laments' in our modern worship experience for years, but writing a lament that congregations can sing together, seems to be much tougher than writing songs of joy!! In my opinion, there are so many reasons we need more laments in our corporate worship. The Psalms are full of them and God's people have sung them for several millennia!! .(5m08) Link youtube
of
Op You Tube: Componist Henry Desmarets (1661 – 1741), Usquequo Domine uitgevoerd door Les Arts Florissants gedirigeerd door William Christie met Amel Brahim-Djelloul en Emmanuelle de Negri sopranen, Toby Spence, Cyril Auvity en Marc Mauillon tenoren en Alain Buet bas. Ensemble website: arts-florissants (24m36) Link youtube


ROMEINEN
Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament. De brief van Paulus aan de Christenen in Rome is het 6e boek van het Nieuwe Testament. Paulus schreef uit Korinthe in circa 56 toen hij Rome wilde gaan bezoeken. We lezen een sombere tekst van Paulus over de zondige natuur van de mens. r22 Innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God, 23 maar in alles wat ik doe zie ik die andere wet. Hij voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn verstand instem en maakt van mij een gevangene van de wet van de zonde, die in mij leeft.

Eigen verantwoordelijkheid neemt hij niet: 20 Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, ben ik daar niet zelf de oorzaak van, maar de zonde die in mij heerst. 21 Ik ontdek in mij de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt, ook al wil ik het goede doen.

NB De Romeinen tekst staat ook op het dagelijks leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Kunst tip: Een brief van Paulus gedateerd op 180-200 AD uit het oudste boek met zijn brieven de Chester Beatty Papyrus codex. In een blog over Mattheus 7:7-8 gbclander.org/prayerful-sanctification-in-his-will Link mtnviewbaptistchurch

Romeinen 7:14-25a
14 Wij weten dat de wet het werk van de Geest is, maar door mijn natuur ben ik uitgeleverd aan de zonde. 15 Wat ik doe, doorzie ik niet, want ik doe niet wat ik wil, ik doe juist wat ik haat. 16 Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, dan erken ik dat de wet goed is. 17 Dan ben ik het niet die handelt, maar de zonde die in mij heerst. 18 Immers, ik besef dat in mij, in mijn eigen natuur, het goede niet aanwezig is. Ik wíl het goede wel, maar het goede doen kan ik niet. 19 Wat ik verlang te doen, het goede, laat ik na; wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik. 20 Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, ben ik daar niet zelf de oorzaak van, maar de zonde die in mij heerst. 21 Ik ontdek in mij de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt, ook al wil ik het goede doen. 22 Innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God, 23 maar in alles wat ik doe zie ik die andere wet. Hij voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn verstand instem en maakt van mij een gevangene van de wet van de zonde, die in mij leeft. 24 Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? 25 God zij gedankt, door Jezus Christus, onze Heer.
Weg gelaten (Met mijn verstand onderwerp ik mij aan de wet van God, maar door mijn natuur onderwerp ik mij aan de wet van de zonde).
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst:NBV

Liever luisteren?
Constanse Bergeijk uit Hoogvliet op voorleesbijbel. Of ga naar downloadbijbel Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Misschien bij de Baptisten, Maerten van Heemskerkstraat 43, Heemskerk. Tijd: 10uur, voorganger nb NBG rooster op de site Link Baptistenheemskerk/bijbellesrooster Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Gedachten wisseling over Romeinen 7 en 8 op Refoweb met een antwoord van Ds. A. van Vuuren op Waarom hoor ik zoveel dominees preken over Romeinen 7 en niet over Romeinen 8 ("Ik, ellendig mens, ... maar ik dank God... ik weet en ben verzekerd")? Paulus beschrijft toch een verkeerde positie van een christen in hoofdstuk 7, namelijk dat een zondaar zelf probeert te strijden tegen de zonden zonder de Heilige Geest. Hoofdstuk 8 is een heel ander verhaal, maar dat komt bijna nooit ter sprake. Daarom wordt er gedacht dat het "ik, ellendig mens" heel normaal is, terwijl dat juist een heel verkeerde stand is. Kom je daarom nooit aan Romeinen 8 toe? Link Refoweb/romeinen-7-en-8

Op You Tube: 7e Romeinenbrief, De wet en de christen of het Wetticisme als oplossing voor losbandigheid in Romeinen 6. Door Jacques Brunt (56m) Link youtube.com


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor het gebed om Wijsheid van Salomo uit het Deuterocanonieke boek Wijsheid. Dus niet het gebed om Wijsheid uit 1 Koningen 3: 9 Schenk uw dienaar een opmerkzame geest, zodat ik uw volk kan besturen en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Want hoe zou ik anders recht kunnen spreken over dit immense volk van u?’ NBV

Wijsheid 9
1 ‘God van mijn voorouders, barmhartige Heer. U hebt door uw woord alles geschapen. 2 Door uw wijsheid hebt u de mens zo gemaakt dat hij over uw schepping zou heersen, 3 dat hij de wereld rechtvaardig zou regeren, in vertrouwen op u, en dat hij oprecht zou vonnissen. 4 Schenk mij de wijsheid die naast u troont, keur mij een plaats onder uw kinderen waardig. 5 Ik ben immers slechts uw dienaar, de zoon van uw dienares. Ik ben een zwak mens, met een korte levensduur en een beperkt inzicht in recht en wetten. 6 Maar zelfs als iemand een volmaakt mens zou zijn, dan nog is hij niets waard wanneer hij van uw wijsheid verstoken blijft.

7 U hebt mij uitgekozen om koning van uw volk te zijn en rechter over uw zonen en dochters. 8 U hebt mij de bouw opgedragen van een tempel op uw heilige berg, van een altaar in de stad waar u woont, naar het voorbeeld van de heilige tent die u al in het begin had ontworpen. 9 Bij u is de wijsheid, die uw werken kent en die erbij was toen u de wereld schiep. Zij weet wat u goedkeurt en wat met uw geboden in overeenstemming is. 10 Zend haar hierheen vanuit de heilige hemel, van bij uw luisterrijke troon, om mij met raad en daad bij te staan, opdat ik weet wat u goed vindt. 11 Zij weet en doorziet immers alles. Ze zal mij bedachtzaam leiden in mijn handelen, met haar luister zal zij mij behoeden. 12 Zo zal alles wat ik doe u aangenaam zijn. Ik zal uw volk recht verschaffen en de troon van mijn vader waardig bekleden.

13 Welke mens kent Gods bedoeling? Wie kan doorgronden wat de Heer wil? 14 Armzalig is het denken van sterfelijke mensen, wisselvallig zijn onze overwegingen. 15 Ons vergankelijke lichaam drukt zwaar op de ziel, de aardse tent is een last voor de geest die rijk aan gedachten is. 16 En als we al nauwelijks kunnen bevatten wat er op aarde omgaat, en zelfs moeite hebben om te ontdekken wat onder handbereik is, wie kan dan doorgronden wat er in de hemel is? 17 Wie kan uw bedoelingen kennen als u niet zelf wijsheid geeft en uw heilige geest naar beneden zendt?’

Op Schrift biedt het artikel Wat de wijsheid is en hoe zij is ontstaan, zal ik u vertellen. Wijsheid van Salomo 6,22 -9,17 door Panc Beentjes gratis aan. Link tijdschriftSchrift/panc-beentjes-wat-de-wijsheid-is-en-hoe-zij-is-ontstaan-zal-ik-u-vertellen pag. 4-5 over het gebed.


VOLGENDE WEEK
20 juli 2014, 5e na Drie eenheid

Op het Oecumenisch leesrooster staan: Jesaja 40:12-25, Psalm 86, (Romeinen 8: 18-25) en Matteüs 13:24-30 en 36-43. Dat las ik op 17juli11.

Op het alternatief leesrooster staat: Jezus Sirach 50:1-24, Psalm 96 en Romeinen 11:16-24.

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten