maandag 13 oktober 2014

19 oktober 2014, 18e na Drie-eenheid, 5e van de herfst.


Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor 3 jaar, A, B en C en om te voorkomen de kerken om de 3 jaar hetzelfde lezen. wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt. Omdat dit het 4e jaar is van mijn blog, lees ik nu vaak mee met het Alternatief leesrooster.

PERIODE
19 oktober 2014, 18e zondag na Drie eenheid, de weken waarin we aftellen na de Drie-eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest die op Pinksteren verscheen aan de leerlingen (Handelingen 2).

De Bach cantaten voor deze zondag zijn 'Herr Christ, der einge Gottessohn' (Koraalcantate BWV 96) en 'Gott soll allein mein Herze haben' (BWV 169)

De teksten horen bij Mattheüs 22:34-46 met de proefstelling van de Farizeeën: liefde tot God en de naaste.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) Complete cantate Gott soll allein mein Herze haben' (BWV 169) uitgevoerd door Carolyn Watkinson Alt, het Gächinger Kantorei Stuttgart Chorus en het Württemberg Chamber Orchestra gedirigeerd door Helmuth Rilling Opname uit 1983 (24m) Link youtube

en Op You Tube: Cantate BWV 169 "Gott soll allein mein Herze haben" de 5e aria "Stirb in mir Welt" door Aafje Heynis, alt met het Nederlands Kamer Orkest, met op het orgel Albert de Klerc onder leiding van Anton van der Horst. (5m27) Link youtube

of kijk op dit blog op 29sept13 naar 'Herr Christ, der einge Gottessohn' (Koraalcantate BWV 96) uitgevoerd door La Petite Bande onder dirigent Sigiswald Kuijken. Met Gerlinde Sämann: sopraan, Petra Noskaiova: alt, Jens Weber: tenor en Jan Van der Crabben: bas. Meer over de musici op LaPetiteBande (5m28)

Of kijk op dit blog op 7okt12 naar J.S. Bach (1685-1750) Aafje Heynis 3e aria "Stirb in mir Welt" van BWV 169 'Gott soll allein mein Herze haben'. (5m28) Stirb in mir, Welt und alle deine Liebe, Dass die Brust Sich auf Erden für und für In der Liebe Gottes übe; Stirb in mir, Hoffart, Reichtum, Augenlust, Ihr verworfnen Fleischestriebe! Tekst webdocs.cs.ualberta

Of kijk op dit blog op 23okt2011 naar (Koraalcantate BWV 96) Choral "Du süße Liebe" BWV 169-7 door Eline De Neef, sopraan; Inge Broeckaert, alt; Brecht-Oscar Leus, tenor en Mathieu Piens, bas. Gezongen in de St. Anna Kirche in Bottelare (België) op 14juli2007.

Of kijk op dit blog op 3okt2010 naar J.S. Bach Cantata BWV 96 Herr Christ, der einge Gottessohn' gedirigeerd door Nikolaus Harnoncourt, deel 1 van 3 (8m42).

Tekst
Mein Gott, ich liebe dich von Herzen,
Mein ganzes Leben hangt dir an.
Laß mich doch dein Gebot erkennen
Und in Liebe so entbrennen,
Dass ich dich ewig lieben kann.

Concert tips
zo19okt14 om 11.30 uur in de Koogerkerk, Koog 30 in Zuid-Scharwoude BWV 96 “Herr Christ, der einge Gottessohn'. Uitgevoerd door Gerard Leegwater en het Collegium Vocale Camerata Link Kooger Kerk
zo19okt14 om 19uur in de Grote Kerk.
Apeldoorn, BWV 956 “Herr Christ, der einge Gottessohn'. Uitgevoerd door Wolfgang Lange en het Gelders Bach Collegium Link Gelders Bach Collegium


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staan: Jesaja 45:1-­7, Psalm 96, (1 Tessalonicenzen 1:1-­10) en Matteüs 22:15-22. Dat las ik op 16oktober2011

Op het alternatief leesrooster staat: Genesis 18:1-­15. We slaan dus boekrol 17 over waarin God een verbond sluit met de 99-jarige Abraham en hem veel nakomelingen belooft en het begin van de Joodse besnijdenis. Wij lezen deze week Gods belofte aan Abraham dat hij een zoon zal krijgen bij Sara, een soort annunciatie dus.

GENESIS
Genesis is het 1e boek van het Oude Testament. We lezen deze week over God's bezoek aan en gesprek met Abraham. God belooft Abraham dat hij ook een zoon zal krijgen met Sara, hij is dan 99 en bij Sara lagen r11 de jaren dat een vrouw vruchtbaar is, (lagen) al ver achter haar. 12 Daarom lachte ze in zichzelf. Zou de liefde voor mij dan nog weggelegd zijn? dacht ze. Ik ben immers verwelkt, en ook mijn man is al oud.

Eerst komen 3 mannen, engelen opo bezoek, dan pas spreekt God. En God sprak eerst niet, maar later wel direct tot Sarah: r8 Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. 2 Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan. r9 ‘Waar is Sara, uw vrouw?’ vroegen zij hem. ‘Daar, in de tent,’ antwoordde hij. 10 Toen zei een van hen: ‘Ik kom over precies een jaar bij u terug en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben.’ Sara, die in de ingang van de tent stond, achter de man, hoorde dat.

13 Toen vroeg de HEER aan Abraham: ‘Waarom lacht Sara, waarom vraagt ze zich af of ze op haar leeftijd nog wel een kind ter wereld kan brengen? 14 Is ook maar iets voor de HEER onmogelijk? Op de vastgestelde tijd, over precies een jaar, kom ik bij je terug en dan heeft Sara een zoon.’ 15 Geschrokken ontkende Sara: ‘Ik heb niet gelachen.’ Maar hij zei: ‘Ja, je hebt wel gelachen.’

God sprak vaker met Abraham in een periode van 30 jaar:
In Genesis 12 vraagt hij hem Kanaan te verlaten en bij aankomst;
In Genesis 13 belooft hij hem geheel Kanaan;
In Genesis 15 verzekert hij Abraham dat hij een (biologische) erfgenaam zal hebben;
In Genesis als hij de besnijdenis van Joodse mannen instelt;
In Genesis 18 als hij hem een zoon bij sara belooft;
In Genesis 19 als hij met Abraham spreekt over het komend noodlot van Lot en Sodom en Gomorra;
In Genesis 21 Als hij Abraham vertelt dat hij Ismael en Hagar moet wegzenden;
In Genesis 22 Als hij Abraham op de proef stelt en hem vraagt Isaak te offeren.

Kunst tip: Abraham biedt de drie mannen brood aan, Sara staat achter hem te kijken. Met rechts alvast de beproeving van Abraham met Isaak. Op een gewelf mozaïek uit 526-548 na Chr. in de San Vitale Basiliek in Ravenna Italië. Link: Page San Vitale Ravenna: Abraham and the visitors Gen18 en detail: Abraham/sanvitale_3angels
en
Kunst tip: Abraham, Sara en de Engel door Jan Provost (Nederland 1465-1529) Olieverf op paneel. Nu in het Musée du Louvre, Paris Frankrijk. Iconografische toelichting: de “leeuw” aan Abraham’s voeten vertegenwoordigt macht, wijsheid en recht(vaardigheid) Het is het symbool van de vader, de meester en voogd. De bloemen verwijzen naar het nieuwe leven in Sara's schoot. Abraham en Sara zijn in “rood” gekled, dat vertegenwoordigd bloed, de levensbron, de baarmoeder en de zon met haar kracht en macht. Abraham wijst naar zichzelf en dan naar Sara als de Engel het wonder aankondigt dat hen zal gebeuren. Link Angelfocus/studiesprovost en groot: Artrenewal/Provost

GENESIS 18:1-15
1 De HEER verscheen opnieuw aan Abraham, bij de eiken van Mamre. Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. 2 Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit, naar hen toe. Hij boog diep 3 en zei: ‘Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. 4 Ik zal wat water voor u laten halen zodat u uw voeten kunt wassen, maak het u hier onder de boom intussen gemakkelijk. 5 Ik zal u ook iets te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt komen voordat u verdergaat. Daarvoor bent u immers bij uw dienaar langsgekomen?’ Zij antwoordden: ‘Wij nemen uw uitnodiging graag aan.’

6 Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara. ‘Vlug,’ zei hij, ‘drie schepel fijn meel! Maak deeg en bak brood.’ 7 Daarna snelde hij naar de kudde, zocht een mooi kalf uit dat er mals uitzag, en gaf dat aan een knecht, die het onmiddellijk klaarmaakte. 8 Hij haalde boter en melk, nam het gebraden kalf en zette alles aan zijn gasten voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan
onder de boom.


9 ‘Waar is Sara, uw vrouw?’ vroegen zij hem. ‘Daar, in de tent,’ antwoordde hij. 10 Toen zei een van hen: ‘Ik kom over precies een jaar bij u terug en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben.’ Sara, die in de ingang van de tent stond, achter de man, hoorde dat. 11 Nu waren Abraham en zij op hoge leeftijd gekomen en de jaren dat een vrouw vruchtbaar is, lagen al ver achter haar. 12 Daarom lachte ze in zichzelf. Zou de liefde voor mij dan nog weggelegd zijn? dacht ze. Ik ben immers verwelkt, en ook mijn man is al oud. 13 Toen vroeg de HEER aan Abraham: ‘Waarom lacht Sara, waarom vraagt ze zich af of ze op haar leeftijd nog wel een kind ter wereld kan brengen? 14 Is ook maar iets voor de HEER onmogelijk? Op de vastgestelde tijd, over precies een jaar, kom ik bij je terug en dan heeft Sara een zoon.’ 15 Geschrokken ontkende Sara: ‘Ik heb niet gelachen.’ Maar hij zei: ‘Ja, je hebt wel gelachen.’
Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV

Liever luisteren?
Marrie Rusch-Heite uit Emmeloord op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Genesis het 1e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Werkhofgemeenschap kapel, Hollendewagenweg 20, Werkhoven. Tijd: 10uur, voorganger p. Paul Clement en op het Orgel/piano Bas Jongeling. Genesis 18:1-15 Het lachen van Sara. In de tekst is een beweging van buiten naar binnen te zien. Het begint buiten, onder een paar geweldige bomen. Eerst moet Abraham zich openstellen voor God. Pas dan is hij ontvankelijk voor de ongelooflijke belofte die aan hen gedaan wordt: een zoon via Sara. Binnen in de tent is Sara. Als het al lang niet meer verwacht wordt, wordt er alsnog een barst in hun dagelijks leven geslagen. In het dorre landschap van een oude vrouw groeit de hoop op het onmogelijke. Zal eens de lach, die eerst van binnen was, hardop en onbekommerd zijn? Link Werkhofgemeenschap
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds. Kees van Dusseldorp voor de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk in Capelle Genesis-18:1-15 over de aankondiging van een onmogelijke geboorte. Met allerlei verwijzingen naar het Nieuwe Testament (I like that) Sara was een oude vrouw. Ze kon naar de mens gesproken niet meer in verwachting raken. Gods volk is uit een wonder God ontstaan, niet uit de kracht en wil van mensen. Zoals in de geschiedenis van het heil meer onmogelijke oplossingen door God toch gerealiseerd zijn. Een Johannes de Doper uit een bejaard echtpaar. Een Verlosser uit een ongetrouwde maagd. Een opstanding uit een afgesloten graf. ‘Is ook maar iets voor de Heer onmogelijk?’ En Hij zal doen wat Hij heeft beloofd. Link GKVCapelle/Genesis-18:1-15


Op You Tube: lied "LEAD ME" door Sanctus Real. (3m) Tekst: Azlyrics/Sanctusreal/leadme Link youtube met fragmenten uit de film Abraham of de muziek video youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor een gebed van de Rooms Katholieke Kerk ''om roepingen'' Vanwege het met gulle lach gekozen naar de lach van Saraï.

Gebed om roepingen 
Levende God,
Schenk Uw kerk van vandaag
een gulle lach,
die hoopvol uitstijgt boven alles.
Maak dat mensen er
met volharding en plezier
Uw blijde boodschap uitdragen,
in woord en daad.
Laat alle talenten
die Uw kerk herbergt
tot hun recht komen;
dat zij tot Uw eer ingezet worden,
om anderen meer mens te laten zijn.
Roep in de schaarse stiltes
van het druk, druk, drukke leven
mensen uit ons midden
om de kar te trekken.
Dat zij zich gedragen weten,
als zij zich met huid en haar
binden aan de kerk.

Laat hen met vreugde
anderen inspireren
om in Uw Geest te leven.
Moge hun enthousiasme en hele doen
aanstekelijk werken
voor de kerk van nu en morgen
Amen.
Bron: RKKerk

VOLGENDE WEEK
26 oktober 201419e na Drie eenheid.

Op het Oecumenisch leesrooster staan: Deuteronomium 6:1-9, Psalm 1, (1 Tessalonicenzen 2:1-8) en Matteüs 22:34-46. Dat las ik op 23oktober2011

Op het alternatief leesrooster staat: Genesis 18:16-23. We lezen dus verder na deze week over Gods plannen met Sodom en Gomorra.

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten