dinsdag 21 oktober 2014

26 oktober 2014, 19e na Drie-eenheid

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor 3 jaar, A, B en C en om te voorkomen de kerken om de 3 jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt

PERIODE
26 oktober 2014, is de 19e zondag na Drie eenheid, de weken waarin we aftellen na de Drie-eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest die op Pinksteren verscheen aan de leerlingen (Handelingen 2).

Al op 1 oktober werd een nieuwe Bijbelvertaling gelanceerd: de Bijbelingewonetaal. Bijbelwetenschapper en vertaler dr. Matthijs de Jong: “Het doel was: een betrouwbare vertaling die van begin tot eind begrijpelijk is. Dat was een hele uitdaging, zeker. Maar we ontdekten al snel dat gewone taal heel geschikt is om de teksten op een sterke manier te verwoorden. Het is de kracht van gewone taal die deze bijbel tot iets heel bijzonders maakt.” NB Er is ook een boek verschenen over de ''vertaalaanpak'' ‘Hoe vertaal je de Bijbel in gewone taal? De belangstelling is groot: de eerste druk van 65.000 exemplaren was na een week uitverkocht. Op de site staan ook voorbeeld teksten Bijbelingewonetaal/bijbelteksten Jamme rgenoeg de bekende teksten en niet de teksten die nu op het (alternatief|) leesrooster staan ik neem hier Matteüs 5:3-10 over met regels uit de Bergrede van Jezus voor zijn leerlingen :

3 ‘Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld.
4 Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben. Want God zal hen troosten.
5 Het echte geluk is voor mensen die vriendelijk zijn. Want aan hen zal God de aarde geven.
6 Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil, en die dat het allerbelangrijkste vinden. Want God zal hun moeite belonen.
7 Het echte geluk is voor mensen die goed zijn voor anderen. Want God zal goed zijn voor hen.
8 Het echte geluk is voor mensen die eerlijk zijn. Want zij zullen God zien.
9 Het echte geluk is voor mensen die vrede sluiten. Want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
10 Het echte geluk is voor mensen die lijden omdat ze doen wat God wil. Want voor hen is Gods nieuwe wereld.

De Bach cantate voor deze zondag zijn “Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen(BWV 48), 'Wo soll ich fliehen hin' (Koraalcantate BWV 5) en “Ich will den Kreuzstab gerne tragen(cantate voor bas solo BWV 56). De teksten horen bij Mattheüs 9:1-8 over de genezing van een verlamde man. Dat lezen wij niet, wij lezen verder in het Lucas evangelie dat in de Groot Nieuws Bijbel als titel heeft: 'het kwaad vergeven'.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) Koraalcantate 5 Wohin sollst Ich fliehen uitgevoerd door Concentus Musicus onder leiding van Nicholas Harnoncourt. Met de tekst in beeld (23m06) Link youtube

Of kijk op 6okt13 naar J.S. Bach (1685-1750) de complete cantate 56 Ich will den Kreuzstab gerne tragen(4 coupletten met bas solo en slot met bas en koor) Uitgevoerd door Bas: Klaus Ton Mertens en Ton Koopman en het Amsterdam Baroque Orchestra & Choir. (18m44).

Of kijk op dit blog op 14okt12 naar een historische maar uitstekende opname van de complete cantate Ich will den Kreuzstab gerne tragen” (cantate voor bas solo BWV 56). Mack Harrell, baritone (iets minder laag dan bas), Marc Lifschey op hobo en Robert Shaw dirigent van het RCA Orchestra & Chorus. Opgenomen op 7 May 1958 (23m34)

Of op dit blog op 30okt11 naar het openings Koraal van BWV 5 "Wo soll ich fliehen hin?" Met de tekst, maar zonder de uitvoerenden. (4m04).

Of op dit blog op 10okt10 naar "Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen" (BWV 48) Tenor Jelle Leistra zingt recitatief en aria, met het Koor en Kamerorkest Sjosjanim, dirigente Mariëlle Heidekamp in de Dorpskerk Bodegraven, 17okt09 (4m21).

Concert tip
zo 26okt14 om 19.30uur in de Westerkerk, Prinsengracht 281 in Amsterdam. BWV 5 "Wo soll ich fliehen hin?" uitgevoerd door JanJoost van Elburg en het Westerkerkkoor & Bachorkest Link Westerkerk


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staan: Deuteronomium 6:1-9, Psalm 1, (1 Tessalonicenzen 2:1-8) en Matteüs 22:34-46. Dat las ik op 23oktober2011

Op het alternatief leesrooster staat: Genesis 18:16-23. We lezen dus verder na deze week over Gods plannen met Sodom en Gomorra.

GENESIS
Genesis is het 1e boek van het Oude Testament. Abrahams gebed of onderhandeling met God uit Genesis 18 las ik al op 25juli10 en gedeeltelijk op 28juli2013 (18:20-33). 

Omdat het zomer(vakantie) was heb ik de laatste keer geen preek toegevoegd, jammer omdat het over een essentiële geloofsvraag gaat:
r22 … terwijl Abraham bij de HEER bleef staan. 23 Abraham ging dichter naar hem toe en vroeg: ‘Wilt u dan behalve de schuldigen ook de onschuldigen het leven benemen? En r25 Zoiets kunt u toch niet doen, hen samen met de schuldigen laten omkomen!

Kunst tip1: De engelen (r16) verschijnen aan Abraham, de oudste van alle aartsvaders door Giovanni Battista Tiepolo (1696–1770). Fresco, schildering op natte kalk uit 1726 – 1729 voor het Palazzo Patriarcale, Udine, Italië.

Kunst tip2: God en de engelen (r16) bezoeken Abraham door Arent de Gelder (1645–1727) olieverf op doek uit ca. 1680-85 nu in het Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam. Link: Statenvertaling

Vanwege de tentoonstelling tot 4 januari 2015 in het Pierpont Morgan Museum in New York van de Crusader-Bible, de Kruisvaarders Bijbel ook wel Morgan Plaatjes Bijbel, Maciejowski Bijbel of de Shah ‘Abbas Bijbel genoemd. Een Frans Gotisch verluchte bijbel uit de 13e Eeuw. 86 folio's zijn online te bekijken: bijvoorbeeld Het lot van Lot: theMorganCrusaderBible5 (en de beproeving van Abraham) en Themorgan/crusader-bible6 met Abrahams wraak.

GENESIS 18:16-23
16 Toen de mannen weer verder gingen, lieten ze hun blik op Sodom rusten. Abraham liep met hen mee om hun uitgeleide te doen. 17 De HEER dacht: Waarom zou ik voor Abraham geheimhouden wat ik van plan ben? 18 Uit Abraham zal immers een groot en machtig volk voortkomen, en alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als hij. 19 Want ik heb hem uitgekozen, hij moet zijn zonen en zijn verdere nakomelingen voorhouden de weg te volgen die ik wijs, door rechtvaardig en goed te handelen. Alleen dan zal ik verwezenlijken wat ik Abraham heb toegezegd. 20 Daarom zei de HEER: ‘Er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra, hun zonden zijn ongehoord groot. 21 Ik zal ernaartoe gaan om te zien of de klachten die ik over hen heb gehoord gegrond zijn en zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten.’

22 Toen gingen de twee mannen weg, naar Sodom, terwijl Abraham bij de HEER bleef staan. 23 Abraham ging dichter naar hem toe en vroeg: ‘Wilt u dan behalve de schuldigen ook de onschuldigen het leven benemen? 24 Misschien dat er in die stad vijftig onschuldigen zijn. Zou u die dan ook uit het leven wegrukken en niet de hele stad vergeving schenken omwille van die vijftig onschuldige inwoners? 25 Zoiets kunt u toch niet doen, hen samen met de schuldigen laten omkomen! Dan zouden schuldigen en onschuldigen over één kam worden geschoren. Dat kunt u toch niet doen! Hij die rechter is over de hele aarde moet toch rechtvaardig handelen?’ 26 De HEER antwoordde: ‘Als ik in Sodom vijftig onschuldigen aantref, zal ik omwille van hen de hele stad vergeving schenken.’ 27 Hierop zei Abraham: ‘Nu ik eenmaal zo vrij ben geweest de Heer aan te spreken, hoewel ik niets dan stof ben: 28 stel dat er aan die vijftig onschuldigen vijf ontbreken, zou u dan toch vanwege die vijf de hele stad verwoesten?’ ‘Nee,’ antwoordde hij, ‘ik zal haar niet verwoesten als ik er vijfenveertig aantref.’ 29 Opnieuw sprak Abraham hem aan: ‘Stel dat het er maar veertig zijn.’ ‘Dan zal ik het niet doen omwille van die veertig.’ 30 Toen zei hij: ‘Ik hoop dat u niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het waag door te gaan: stel dat het er maar dertig zijn.’ ‘Ik zal het niet doen als ik er dertig aantref.’ 31 Hierop zei hij: ‘Ik ben zo vrij de Heer opnieuw aan te spreken: stel dat het er maar twintig zijn.’ ‘Dan zal ik de stad niet verwoesten omwille van die twintig.’ 32 Abraham zei: ‘Ik hoop dat u niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het nog één keer waag iets te zeggen: stel dat het er maar tien zijn.’ ‘Dan zal ik haar niet verwoesten omwille van die tien.’
33 Zodra de HEER zijn gesprek met Abraham had beëindigd, ging hij weg. En Abraham keerde terug naar de plaats waar hij woonde.
Link naar complete tekst NBV

Liever luisteren?
Marrie Rusch-Heite uit Emmeloord op voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl Genesis is het eerste boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente te Duivendrecht, Kleine Kerk Rijksstraatweg 129, Duivendrecht. Tijd: 10uur, voorganger Ds W.H. Brouwer, mmv de Cantorij. Genesis 18., Link PKNDuivendrecht Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Dick Dreschler voor Heemse on november 13 over Genesis 18 met als thema, titel: Bid vrijuit tot de HEER van het verbond! Sommige vragen zijn soms zo groot dat je het bijna niet vrijuit aan God durft te vragen. Waarom gebeuren er (zulke) rampen? … Maar preekt Dreschler verder: 1 Hij luistert; 2. Hij doet recht; 3. Hij vergeeft; en 4. Hij luistert Link Dickdreschler/Genesis-18-bid-vrijuit-tot-de-heer-van-het-verbond/

Of beluister de preek van prof Dr. A. Baars Link (mp3) Downloadpreken

Op You Tube: In het Engels Christian Universalism Part 4: Genesis 18, God's Pattern for Saving All. Door Elmerfud551 (geen details) 'God establishes in His conversation with Abraham on the road to Sodom and in the destruction of Sodom itself the allegoric formula He uses throughout the rest of Scripture to reveal how His plan from the beginning was to bring every human soul to Him through Christ Jesus' atonement'. (11m58) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor het Onze vader in de nieuwe Bijbelvertaling in de gewone taal.

Onze Vader in de hemel,
laat iedereen u eren.
Laat uw nieuwe wereld komen.
Laat op aarde uw wil gedaan worden,
net zoals dat in de hemel gebeurt.
Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben.
En vergeef ons wat we fout gedaan hebben,
want wij hebben ook andere mensen hun fouten vergeven.
Help ons om nooit tegen u te kiezen.
En bescherm ons tegen de macht van het kwaad.
Want u bent koning,
u regeert met grote macht,
voor altijd. Amen.
Of op Vimeo voorgelezen (47sec.)

VOLGENDE WEEK
zaterdag 1 november 2014 is het Allerheiligen hiervoor is een apart leesrooster gemaakt: Jesaja 60:1-11 en 17-22, Psalm 138 [Psalm 34:1-­10 en 22], Openbaring 7:2-4 en 9-7 en Matteüs 5:1-12.

Op 2 november 2014 Spreuken 9:1-18, Psalm 43, (1 Tessalonicenzen 2:9-13) en Matteüs 25:1-13. Dat las ik op 30oktober11

Op het alternatief leesrooster staat Genesis 21:1-21 over Abrahams zonen Isaak en Ismaël .


Contact: Reactie en opmerkingen graag naar watlezenwedezeweek
@ yahoo.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten