maandag 27 oktober 2014

2 november 2014, 20ste na Drie-eenheid

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor 3 jaar, A, B en C en om te voorkomen de kerken om de 3 jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt

PERIODE
2 november 2014, is de 20ste zondag na Drie-eenheid, de weken waarin we aftellen na de Drie-eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest die op Pinksteren verscheen aan de leerlingen (Handelingen 2).
 
2 november is het Allerzielen, een hoogtijdag in de Westerse Katholieke kerk. Op Allerzielen worden de overledenen herdacht en wordt een requiemmis opgedragen. De nabestaanden plaatsen bloemen op het graf. In kerken worden vaak kruisjes opgehangen met de naam van de overledenen. Op de eerstvolgende Allerzielen komt de familie van de overledene naar de mis om het kruisje in ontvangst te nemen. Allerzielen is een dag om speciaal te bidden voor alle zielen die nog niet in de hemel zijn, maar in het vagevuur. Allerzielen stamt uit de benedictijner kloostertraditie van Cluny, waar Odilo van Cluny het in 998 voor het eerst liet vieren. In de 13e eeuw kreeg het de naam Allerzielen. Bron: Wikipedia.

De Bach cantaten voor deze zondag zijn "Ach! ich sehe, itzt, da ich zur Hochzeit gehe(BWV 162), "Schmücke dich, o liebe Seele(Koraalcantate BWV 180) en "Ich geh und suche mit Verlangen(cantate voor bas- of sopraansolo BWV 49). De teksten horen bij Mattheüs 22: 1-14 met de gelijkenis van het koninklijk bruiloftsmaal, dat lezen wij niet.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750)"Ich geh und suche mit Verlangen(cantate voor bas- of sopraansolo BWV 49). Uitgevoerd door het Concentus musicus Wein und Nicholas Harnoncourt (25m40) Link youtube

Of kijk op dit blog op 13oktober13 naar "Schmücke dich, o liebe Seele” (Koraalcantate BWV 180) uitgevoerd door Paul McCreesh and the Gabrieli Consort & Players. Soloists: Sopraan: Ann Monoyios, Alt: Angus Davidson, Tenor: Charles Daniels en Bariton: Peter Harvey. Met toelichting op de aria (19m54).

Of kijk op dit blog op 21oktober12 naar J.S. Bach (1685-1750) "Ach! ich sehe, itzt, da ich zur Hochzeit gehe(BWV 162). Op 28m26 162:1 Aria Bass "Ach, ich sehe, itzt, da ich zur Hochzeit gehe", 162:2 Recitatief (tenor) BWV 162:3 Aria sopraan 162:4 Recitatief (alto), 162:5 Aria [duet van de alt en de tenor) 162:6 Choraal (1u10m34) Door dirigent en clavenist Ton Koopman en het Amsterdam Baroque Orchestra, The Amsterdam Baroque Orchestra Soloists en The Amsterdam Baroque Choir met als koormeester Simon Schouten. Tekst JS Bach Cantatas 162

Of kijk op dit blog op 6november2011 naar JS Bach "Ich geh und suche mit Verlangen” (cantate voor bas- of sopraansolo BWV 49) Zonder verdere bronvermelding (25m41)

Of op 17okt2010 naar J.S. Bach “Schmücke dich, o liebe Seele” (Koraalcantate BWV Cantata 180) Helmuth Rilling doceert & demonstreert op het Oregon Bach festival. 1van3 (10m58).


Concert tip
zo2nov14 om 19.30uur in de Remonstrantse Geertekerk, Geertekerkhof, Utrecht. BWV 162 "Ach! ich sehe, itzt, da ich zur Hochzeit geheuitgevoerd door Gerrit Maas en het koor en orkest van de Bachcantatediensten Link Utrechtse Bachcantatediensten


TEKST(EN)
Zaterdag 1 november 2014 is het Allerheiligen hiervoor is een apart leesrooster gemaakt: Jesaja 60:1-11 en 17-22, Psalm 138 [Psalm 34:1-­10 en 22], Openbaring 7:2-4 en 9-7 en Matteüs 5:1-12.

Op zondag 2 november 2014 staat op het leesrooster Spreuken 9:1-18, Psalm 43, (1 Tessalonicenzen 2:9-13) en Matteüs 25:1-13. Dat las ik op 30oktober11

Op het alternatief leesrooster staat Genesis 21:1-21 over Abrahams zonen Isaak en Ismaël. Dr Theo Pleizier verwijst in zijn preekvoorbereiding over Genesis 21 naar Paulus brief aan de Galaten: In Galaten 4 legt Paulus de geschiedenis uit Gen. 21 allegorisch uit. Daarom neem ik die regels ook op.


GENESIS
Genesis is het 1e boek van het Oude Testament. We lezen de boekrollen over aartsvader Abraham, de stamvader van de Israëlieten met Sara en van de Arabieren met Hagar. Hager was een Egyptische slavin van Sara die zij aan Abraham gaf om hem zo toch kinderen te laten krijgen, Hager kreeg Ismaël dat lazen we op 12oktober14 in Genesis 16. Hagar misdroeg zich nadat ze zwanger was geworden, ze werd hoogmoedig en werd daarvoor door Sara weggestuurd. Maar God stuurde een engel om haar en de baby te redden.

Het is in Genesis 21 14 jaar later, na de geboorte van Isaak, Hebreews voor spotlach omdat Sara lachte bij de verkondiging (zie vorige week). Het gaat weer mis tussen Sara en Hagar: de laatste wordt met Ismaël weggestuurd omdat Sara haar spottend ziet lachen. Een herinnering aan haar hoogmoed uit Genesis 16? Maar Sara wil ook Isaak's erfenis niet met Ismael en Hagar delen. r10 Daarom zei ze tegen Abraham: ‘Jaag die slavin en haar zoon weg, want ik wil niet dat mijn zoon Isaak later de erfenis moet delen met de zoon van die slavin.’
Abraham sputtert tegen: 11 rDit voorstel beviel Abraham allerminst; het ging immers om zijn eigen zoon. 12 Maar God zei tegen hem: ‘Je hoeft je niet bezwaard te voelen vanwege de jongen of je slavin. Alles wat Sara je vraagt moet je doen, want alleen de nakomelingen van Isaak zullen gelden als jouw nageslacht. 13 Maar ook uit de zoon van je slavin zal ik een volk doen voortkomen, omdat ook hij een kind van je is.’

Het komt uiteindelijk wel goed met Hagar en Ismael, maar ik ben benieuwd wat er in de preken staat, want dit is geen fraai staaltje zusterschap en familie omgang. In Galaten legt Paulus de betekenis van deze geschiedenis ook uit, daarom neem ik dat hieronder ook op.

De nogal hardvochtige behandeling van Hagar en Ismaël is veel geschilderd, ook door Nederlandse schilders en was volgens de spaanse conservator van het Thyssen Bornemiza museum in Madrid met name populair in de 16e en 17e Eeuw. Was dat niet de tijd dat Nederlandse handelaren geld verdienden aan de slavenhandel en het transport naar Amerika? Dit vanwege Paulus uitleg van de tekst in de brief aan de Galaten 4.

Kunst tip: Mijn favoriete want de oudste schildering: De verbanning van Hagar Genesis 21 door Jan Mostaert (circa 1475-1552/1553) uit circa 1520-1525. Nu in het Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid, Spanje. Link Museothyssen/Mostaert Hagar (met toelichting op de schilder en het werk (online vertalen met google translate) en Wikipedia/TheBanishmentofHagar


Kunst tip1: Abraham jaagt Hagar en Ishmael weg. Door Il Guercino (de schele), Giovanni Francesco Barbieri (1591–1666). Olieverf op doek uit 1657. Nu in het Museum Pinacoteca di Brera, Milaan, Italië. Op de site staat zijn biografie en oeuvre met een zelfportret: Artbible/il-guercino-giovanni-francesco-barbieri Link: Artbible Abraham Hagar Ismael

Kunst tip 2: Abraham stuurt Hagar en Ishmael weg door Pieter Lastman (ca. 1583– 1633). Olieverf op paneel uit circa 1612. Nu in het Museum Kunsthalle, Hamburg, Duitsland. Lastman was een leermeester van Rembrandt van Rijn: Biography/Pieter-Lastman Link Artbible Abraham Hagar Ismael

Kunst tip3: Rembrandt van Rijn (1606-1669) tekende met pen Hagar in de woestijn als de engel naar haar toekomt (circa 1665). Ismael ligt links van de engel te slapen. Nu in de Kunsthalle in Hamburg, Duitsland. Link Artbible Hagar Ismael Angel

Kunst tip4: Adbraham stuurt Hgar en Ismael weg door Nicolaas Maes (Dordrecht 1634–1693 Amsterdam) uit 1653. Nu in het Metropolitan Museum of Art, new York, USA. Link Metmuseum/the-collection-online/436929

 
GENESIS 21
1 De HEER zag om naar Sara zoals hij had beloofd, hij gaf haar wat hij had toegezegd: 2 Sara werd zwanger en baarde Abraham op zijn oude dag een zoon, op de vastgestelde tijd, die God hem had genoemd. 3 Abraham noemde de zoon die hij gekregen had en die Sara hem gebaard had, Isaak, 4 en hij besneed Isaak toen deze acht dagen oud was, zoals God hem had opgedragen. 5 Abraham was honderd jaar toen zijn zoon Isaak werd geboren. 6 ‘God maakt dat ik kan lachen,’ zei Sara, ‘en iedereen die dit hoort zal met mij mee lachen. 7 Wie had Abraham durven voorspellen dat ik ooit een kind de borst zou geven? En toch heb ik hem op zijn oude dag nog een zoon gebaard!’

8 Het kind groeide voorspoedig op, en toen de dag gekomen was dat het van de borst werd genomen, gaf Abraham een groot feest. 9 Sara zag dat de zoon die Abraham bij Hagar, haar Egyptische slavin, had gekregen, spottend lachte. 10 Daarom zei ze tegen Abraham: ‘Jaag die slavin en haar zoon weg, want ik wil niet dat mijn zoon Isaak later de erfenis moet delen met de zoon van die slavin.’ 11 Dit voorstel beviel Abraham allerminst; het ging immers om zijn eigen zoon. 12 Maar God zei tegen hem: ‘Je hoeft je niet bezwaard te voelen vanwege de jongen of je slavin. Alles wat Sara je vraagt moet je doen, want alleen de nakomelingen van Isaak zullen gelden als jouw nageslacht. 13 Maar ook uit de zoon van je slavin zal ik een volk doen voortkomen, omdat ook hij een kind van je is.’
14 De volgende morgen vroeg nam Abraham brood en een zak water, legde dat op Hagars schouder, gaf haar ook het kind mee en stuurde haar weg. Ze trok de woestijn van Berseba in en doolde daar rond. 15 Toen het water uit de zak op was, liet ze haar kind onder een struik achter. 16 Zelf ging ze een eindje verderop zitten, op een boogschot afstand, omdat ze niet kon aanzien hoe haar kind stierf. En terwijl ze daar zo zat, huilde ze bittere tranen. 17 Maar God hoorde de jongen kermen, en een engel van God riep Hagar vanuit de hemel toe: ‘Wat is er, Hagar? Wees niet bezorgd: God heeft je jongen, die daar ligt te kermen, gehoord. 18 Sta op, help de jongen overeind en ondersteun hem. Ik zal een groot volk uit hem doen voortkomen.’ 19 Toen opende God haar de ogen en zag ze een waterput. Ze liep ernaartoe, vulde de waterzak en gaf de jongen te drinken.

20 God beschermde de jongen, zodat hij voorspoedig opgroeide. Hij leefde als boogschutter in de woestijn. 21 Hij ging in de woestijn van Paran wonen, en zijn moeder koos een Egyptische vrouw voor hem uit.

In de Nieuwe Bijbelvertaling: NBV

Liever luisteren?
Henk Rusch uit Emmeloord, Onderwijskundige, op voorleesbijbel. Of ga naar downloadbijbel Genesis het 1e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente De Lichtkring, Amerika laan 91 in Alphen aan de Rijn. Tijden: om 9 uur een Kerk- en Schooldienst in de Fontein met voorganger Ds. P.M. Sonnenberg en dhr B. Alblas (jeugdwerker). Om 10.30 uur een reguliere morgendienst. Over Genesis 21 Link PKN De Lichtkring Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preekvoorbereiding vol andere preekverwijzingen en aanzet voor de uitwerking van Dr Theo Pleizier, Protestants predikant voor de hervormde gemeente te Langerak ZH rond 25sept2010 over Genesis 21. Ik besluit om de preek op te zetten vanuit de woorden van Sara in vers 10: Jaag de dienstmaagd weg en haar zoon. Een dramatisch vers waar het hele verhaal om draait: waarom die hardheid van Sara? Waarom moeten ze weg, was er geen verzoening mogelijk? Jammer genoeg kon ik de uiteindelijke preek zelf niet vinden Link TTJPleizier/preekvoorbereiding-bij-Genesis-21-Hagar-en-Ismael

Preek van ds Kees van Dusseldorp voor 8 juli 2012. Capelle aan den IJssel op 8juli2012 over Genesis 21:6-12, Paulus brief aan de Hebreeën 11 (met voorbeelden van de kracht van geloof zoals Sara's zwangerschap r11) en zijn brief aan de Galaten 4 (zie hieronder). Over Isaak 'hij die lacht' en blijdschap. Maar waarom kent blijdschap toch altijd een schaduwrand? Waarom is er altijd een andere kant aan de medaille? Waarom klinken er vaak zoveel valse tonen in ons lachen? Blijdschap is zo kwetsbaar. Verdriet en blijdschap liggen soms dwars door elkaar heen. Huilen en zuchten verdringt het plezier. En blijdschap kent soms ook een prijs. Omdat jij blij bent met wat een ander niet krijgt. Misschien ervaar je het voor jezelf wel als ongepast om hier in de kerk vanmorgen stil te staan bij de blijdschap van het geloof.  Omdat er teleurstellingen te verwerken zijn. Omdat je een moeilijke bericht hebt gekregen. Of omdat je diepe zorg in je hart voelt. Blijdschap is zo kwetsbaar.

Eén spottend glimlachje van Ismaël bederft het complete plezier van Sara. De blijdschap om het ene kind loopt uit op het afscheid van het andere kind. De verbondenheid in de tent van Abraham gaat kapot door de gedwongen uitzetting van Hagar en haar zoon. Het lachen rond Isaak wordt gevolgd door het huilen van Ismaël, zijn halfbroer, die dreigt te sterven van de dorst. Blijdschap is zo kwetsbaar.  De dankbaarheid voor het een gaat gepaard met verdriet om het andere. De medaille heeft twee kanten. Link KeesvanDusseldorp

Op You Tube: Hager en Ismaël muziek van 'James'. Created this in a moment of inspiration. This music starts out being somewhat somber -- at the point where the harsh desert sun is beating down on Hagar and Ishmael after they were sent away by Abraham, the music changes at the point where an angel gives Hagar and Ishmael hope... (1m42). Link youtube


PSALM
Nb Bij een tekstenverbinding vond ik bij Genesis 21 deze regel uit psalm 65:
5 Zing voor God, bezing zijn naam, maak ruim baan voor hem die door de vlakten rijdt, HEER is zijn naam, jubel als hij verschijnt: 6 vader van wezen, beschermer van weduwen, …..
Dat zijn ze niet, maar God staat wel toe dat ze zo moeten leven.


Paulus Brief aan de Galaten
Dr. Theo Pleizier verwijst in zijn preekvoorbereiding over Genesis 21 naar Paulus brief aan de Galaten: In Galaten 4 legt Paulus de geschiedenis uit Gen. 21 allegorisch uit. … Paulus staat aan de kant van Sara: werp de slavin en haar zoon uit, maar ik voel meer mee met Abraham: dat kan toch niet zomaar. Link: TTJPleizier/Preekvoorbereiding-bij-genesis-21-hagar-en-ismael

Paulus brief aan de Galaten is het 9e boek van het Nieuwe Testament. Paulus schreef de brief aan deze gemeente van niet-joden/voormalige heidenen in Centraal Turkije, eigenlijk Centraal-Anatolië. In 25 v.Chr. werd Galatië, ingelijfd bij het Imperium Romanum, als onderdeel van de aan Augustus toegekende provincia Galatia. Paulus kwam volgens het Nieuwe Testament in de eerste eeuw na Christus naar Galatia om daar te vertellen over het leven van Christus. In Handelingen, Timotheüs 2 en de Galaten wordt hiernaar verwezen. Bron: Wikipedia/Galatie
We lazen in de zomer van 2013 uit deze brief, maar sloegen precies het stukje over Isaak en Ismael over. We lazen toen dat ook niet Joden Christen kunnen worden en evenwaardig zijn. Galaten 3:26 door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. R27 ….door de doop één met Christus ... geworden... r28 Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus. 29 En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte.

Maar in Galaten 4:30 staat juist … ‘Jaag de slavin en haar zoon weg, want de zoon van de vrijgeboren vrouw mag niet de erfenis delen met de zoon van de slavin.’ 31 Daarom dus, broeders en zusters, zijn wij geen kinderen van de slavin, maar van de vrijgeboren vrouw.

Hmm (We) 'All animals are all equal but some animals us are more equal than others' door George Orwell in Animal Farm uit 1945. Meer op: Wikipedia/AnimalFarm Het dilemma valt onder het theologisch legalisme waarbij het strikt naleven van religieuze regels (uiterlijkheden) wordt afgezet tegen de genade van God. Alleen is in deze teksten (Genesis 21 en de uitleg in Galaten 4) nauwelijks sprake van Goddelijke Genade....

Paulus brief aan de Galaten 4
21 Vertelt u eens, u wilt u onderwerpen aan de wet, maar luistert u wel naar de wet? 22 Er staat geschreven dat Abraham twee zonen had: een van zijn slavin en een van zijn vrijgeboren vrouw. 23 De zoon van de slavin dankte zijn geboorte aan de loop van de natuur, maar die van de vrijgeboren vrouw aan de belofte. 24-25 Dit is een beeld: de vrouwen staan voor twee verbonden. Hagar staat voor het verbond van de berg Sinai in Arabia, dat slaven baart. Als beeld van dat verbond belichaamt Hagar het huidige Jeruzalem, dat met zijn kinderen in slavernij leeft. 26 Maar het hemelse Jeruzalem is vrij, en dat is onze moeder, 27 want er staat geschreven: ‘Wees verheugd, onvruchtbare vrouw, jij die niet baart. Jubel en juich, jij die geen weeën kent. Want zij die zonder man is, heeft meer kinderen dan zij die met een man is.’ 28 En u, broeders en zusters, bent net als Isaak kinderen van de belofte. 29 Maar zoals de zoon die krachtens de natuur geboren werd de zoon vervolgde die krachtens de Geest geboren werd, zo worden nu ook wij vervolgd. 30 Maar wat zegt de Schrift? ‘Jaag de slavin en haar zoon weg, want de zoon van de vrijgeboren vrouw mag niet de erfenis delen met de zoon van de slavin.’ 31 Daarom dus, broeders en zusters, zijn wij geen kinderen van de slavin, maar van de vrijgeboren vrouw.

Liever luisteren?
Pity Klaassen-Karels uit Goudswaard op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Paulus brief aan de Galaten is het boek van het Nieuwe Testament.

Preek van Hans Jan Roosenbrand als predikant bij de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) in Hoofddorp in september 2011. Over Galaten 4:21 tot 5:1. Paulus zegt hier tegen de Galaten: mooi dat jullie verbonden willen zijn met Abraham (en dus met God!) maar bedenk wel dat je op twee manieren met Abraham verbonden kunt zijn. En daarmee ook met God. Er zijn twee manieren waarop je een relatie met God kunt proberen te onderhouden: als kind en als slaaf. Of, in het beeld van de stamboom [dia 1]: via Isaäk óf via Ismaël. Er zijn twee manieren om een relatie met God te heb ben. Twee manieren van leven ook. Een leven in vrijheid en een leven in slavernij. Van wie ben jij d’r één? Dat is het thema van de preek. Van Izaak of van Ismaël? Link Hansjanroosenbrand/Preek_Galaten4:21tot5:1 (pdf 8 pag.)

Op You Tube: in het Engels een preek over Galatians 4 The way the world gets it done fleshly self effort door James Flanders over Legalism (23m) Een wat opmerkelijke dominee in Arizona USA. Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor het gebed Gebed om de genade en de vreugde van het lofgebed. Van de Belgische kardinaal Danneels. Ik vond de regel neem dan alle overbezorgdheid weg uit ons hart. Erg mooi. Ik vroeg me af Als Sara (g)een overbezorgde kersverse moeder was geweest had ze dan zo gehandeld tegen Ismael en Hagar? Als ze meer als Maria was geweest (onderaan) had ze dan ook zo gehandeld? Haar Godsgeschenk zoon was ook niet Jozef's oudste.

De webpage leidt het zo in: Ligt niet een andere reden, waarom onze tijd zo weinig vreugde kent, hierin: dat wij de blijdschap verleerd zijn van het lofgebed. Misschien zelfs wel van elk gebed. Wij bestormen God met smeekbeden en vragen. Maar waar is de stilte gebleven die zo nodig is voor de gratuite aanbidding? Zo zelden prijzen, danken en loven we God om Hemzelf.
Een mens die niet meer bidden kan, wordt droef: hij is immers alleen. Wie heeft hij nog om zich helemaal aan toe te vertrouwen? Er zijn wel talloze mensen rondom hem: een partner, een vriend, een psycholoog of dokter. Hij kan met hen spreken, maar van al deze mensen is er niemand die zo totaal luisteren kan, dat je er terecht kan met alles wat in jou omgaat, met al je verlangens en behoeften, met heel je onrust en je angst.
Als Sara nu gewoon heel blij was geweest met Isaak, Hagar haar Ismael had gegund en tot God had gebeden om niet te bezorgd en jaloers te zijn....

Vader in de hemel, Heer van hemel en aarde
van U is alles uitgegaan en naar U keert alles terug:
de schepping en alle mensen.
Uit U zijn wij geboren, naar U keren we terug.

Laat niet toe
dat we alleen naar onszelf zouden zien
en naar al onze noden.
Als wij steeds opnieuw met ongeduld
U willen vragen
wat wij gaan eten of drinken
of waarmee ons te kleden,
neem dan alle overbezorgdheid weg uit ons hart.
Gij weet immers wat wij nodig hebben,
en dit alles zult Gij ons geven.
Laat ons gebed niet opgaan
in louter smeken of in zelfbeklag.
Geef ons veeleer de weelde van de lofspraak,
de vreugde U te mogen prijzen
tot wij onszelf daarbij vergeten.
En als wij iets vragen, dat het dan eerst zou zijn:
dat uw Naam worde geheiligd,
uw Koninkrijk kome, en uw Wil geschiede.
Daarna willen we ons begeven in de bede
om dagelijks brood,
om de vergeving van de schuld
en om de verlossing van de Boze.
Geef ons het hart van Maria,
die U alleen voor ogen houdt,
uw almacht belijdt
en uw barmhartigheid bezingt.
Tot in het huis van Elisabeth
- het huis van de zorgen en de hulpvaardigheid -
denkt zij eerst aan U en zegt:
Magnificat, U prijs ik groot, o Heer,
en in U jubelt mijn geest van vreugde
om God, mijn Redder.”
Schenk ons de vreugde van het lofgebed.
Amen
Van Kardinaal Danneels

VOLGENDE WEEK
5 november is het Dankdag voor Gewas en Arbeid hiervoor is een apart leesrooster gemaakt: Deuteronomium 24:15-16, Psalm 65, Matteüs 20:1-16.

Zondag 9 november 2014 lezen we Jesaja 48:17-21, Psalm 70, (1 Tessalonicenzen 4:1-18) en Matteüs 25:14-30. Dat las ik op 6november11.

Op het alternatief leesrooster staat niets meer tot aan het einde van het kerkelijk jaar dat met Advent weer begint als we aftellen naar Kerst. Ik weet nog niet wat ik lees.

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten