dinsdag 16 juni 2015

21 juni 2015, 3e zondag na Drie eenheid,2e van de zomer

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor een paar jaar, en om te voorkomen dat kerken om de paar jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt.

Omdat ik dit rooster al 5 jaar volg en dus veel teksten al gelezen heb (daar plaats ik een link voor) en er niet altijd een alternatief rooster is, kies ik nu voor een Duits leesrooster met echt andere tekstkeuzes. Ik vind het namelijk leuk als teksten uit het Oude en Nieuwe Testament met hetzelfde thema (parallellen) worden gelinkt. In de Jongerenbijbel die ik gebruik voor de basisteksten, wordt zelfs per regel gelinkt naar andere Bijbel teksten.


PERIODE
21 juni 2015 is de 3e zondag na Trinitatis, Drie eenheid van de God de vader de zoon en de Heilige Geest. Bij de Protestanten is het de 1e zondag van de zomer.

De Bach cantaten voor deze zondag zijn ''Ich hatte viel Bekümmernis'' (BWV 21 met een deel voor en na preek) en ''Ach Herr, mich armen Sünder'' (Koraalcantate BWV 135)

De teksten horen bij de gelijkenis van het verloren schaap in Lucas 5 dat we vorige week lazen.

Op You Tube: De Aria van de Alt (4e deel) uit BWV 135 "Ach Herr, mich armen Sünder " uitgevoerd door de J. S. Bach Foundation van St Gallen onder leiding van Rudolf Lutz. Tekst:
Ich bin von Seufzen müde,
Mein Geist hat weder Kraft noch Macht,
Weil ich die ganze Nacht
Oft ohne Seelenruh und Friede
In großem Schweiß und Tränen liege.
Ich gräme mich fast tot und bin vor Trauern alt,
Denn meine Angst ist mannigfalt.
Meer op www.bachstiftung.ch (3m26) Link youtube

Of kijk op dit blog op 6juli14 naar J.S. Bach (1685-1750) BWV 21 ''Ich hatte viel Bekümmernis in meinem Herzen''. Uitgevoerd door het Purcell Quartet met Robert Woolley (keyboard), Catherine Mackintosh (viool), Elizabeth Wallfisch of Catherine Weiss (2e viool) en Richard Boothby (cello, altviool). Zangers: met Emma Kirkby, sopraan; Michael Chance, alt; Charles Daniels, tenor en Peter Harvey, bas. (39min) Link youtube

Of kijk op dit blog op 16juni13 naar BWV 21 'Ich hatte viel Bekümmernis' upload door SongSolveig zonder vermelding van de uitvoerenden (32m43, complete cantate) Link youtube

Of kijk op dit blog op 13juni2010 naar Johan Sebastian Bach, cantate BWV 135, ''Ach Herr, mich armen Sünder'' Ach heer, straf mij, arme zondaar. Uitegveird door Nikolaus Harnoncourt et sui. De ederlandse tekst staat op bach-cantatas/BWV135 ook zonder de uitvoerenden (5m11)

NB op 24juni is het geboorte Feest van Johannes de Doper de neef van Jezus en zijn voorloper. JS Bach schreef daarvoor ook cataten “Ihr Menschen, rühmet Gottes Liebe'' (BWV 167), “Christ unser Herr zum Jordan kam” (Koraalcantate BWV 7) en ''Freue dich, erlöste Schar'' (BWV 30, deel voor en na preek)


Concert tip
zo21juni15 om 11.30uur in de Koogerkerk, Koog 30, Zuid-Scharwoude. Cantate BWV 21 'Ich hatte viel Bekümmernis in meinem Herzen''.uitgevoerd door Gerard Leegwater en het Collegium Vocale Camerata Link Kooger Kerk


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staan: Job 30:15-26 en 38:1, Psalm
107:17-­32, (2 Korintiërs 5:14-21) en Marcus 4:35-41). Dat las ik op 24juni12,1e-van-de-zomer. Op het alternatief leesrooster staat niets.

Ik lees weer mee met het Duitse leesrooster: Lucas 6:36-42, Paulus brief aan de Romeinen 12:17-21 en 1 Mozes, ofwel de eerste vijf boeken van het Oude Testament, de Pentateuch. Alleen Genesis heeft 50 boekrollen dus Mose 50 moet wel in Genesis staan. Hoe de andere nummering dan is? Geen flauw idee Wij lezen uit Genesis 50:15-21 over Josefs Edelmut und sein Tod. In een andere (chronologische volgorde: Genesis, Lucas en dan Paulus brief, dus Oude Testament, Evangelie(s) en dan uit de epistels.

Het thema is weer vergeving maar ook jegens anderen die ons iets (direct) hebben aangedaan (Jozef in Genesis) of willen doen (Paulus in Romeinen). Jezus benadrukt niet te kritisch te oordelen over anderen want dan zullen zij dat ook over jou doen (Lucas 6)

GENESIS
Genesis is het 1e boek van het oude Testament, in het Duits heet het boek van Mozes en in het Hebreews beeresjiet of wel In het begin. Dat klinkt bekend :)

Ons verhaal begint vrij abrupt bij de dood van de vader van Jozef. Jozef die door zijn jaloerse broers verkocht werd aan Egyptenaren (Genesis 37), maar het daar heel goed ging. Hij kon zijn familie zelfs helpen toen ze tijdens een hongersnood op zoeken waren naar eten.

Hij heeft de broers nooit gestraft voor hun gedrag, maar nu is dus hun vader gestorven en de rouwperiode (40 dagen) voorbij. NB IN Genesis 49 spreekt Jakob sommigen van zijn 12 zonen behoorlijk streng toe, maar over Jozef zegt hij: Moge die zegen op Jozef rusten, de uitverkorene onder zijn broers. Hij gaf hen allen zijn zegen.

In onze regels vrezen sommige broers de wraak van Jozef ondanks dat hij ooit zelf heeft gezegd Genesis 45:5 Maar wees niet bang en maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben terechtgekomen, want God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie leven te redden.

Weer vergeeft Jozef zijn broers en laat ze het 'grote' plan zien: 20 Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd, om te bewerken wat er nu gebeurt: dat een groot volk in leven blijft. 21 Wees dus niet bang. Ik zal zelf voor jullie en jullie kinderen zorgen.’ Zo troostte hij hen en stelde hij hen gerust.
Maar hij zegt ook 19 ...‘Wees maar niet bang. Ik kan toch Gods plaats niet innemen? Die regel zien we terug komen in Lucas 6 als Jesus tegen zijn leerlingen zegt oordeel niet opdat ge niet geoordeelt wordt.

Kunst tip Jozef (patriarch) en zijn vader Jacob en zijn broers in Egypt in een manuscript Zubdat-al Tawarikh uit 1583 door de schilders van Sultan Murad III – Het manuscript is nu in het Museum of Turkish & Islamic Arts in Istanbul, Turkije. Meer op:EE.bilkent.edu/Zubdat

GENESIS 15-2115 Nu hun vader er niet meer was, zeiden Jozefs broers tegen elkaar: ‘Als Jozef zich nu maar niet tegen ons keert en zich wreekt voor alle ellende die wij hem hebben aangedaan.’ 16 Daarom lieten ze hem de volgende boodschap brengen: ‘Voordat hij stierf heeft je vader ons opgedragen 17 je dit verzoek over te brengen: “Vergeef je broers hun schandelijke misdaad, Jozef. Ze hebben je in de ellende gestort, maar wees nu zo goed om de dienaren van de God van je vader die misdaad te vergeven.”’ Bij het horen van die woorden kon Jozef zijn tranen niet bedwingen. 18 Daarna gingen zijn broers zelf naar hem toe. Ze vielen voor hem op hun knieën en zeiden: ‘We zijn bereid je slaaf te worden.’ 19 Maar Jozef zei: ‘Wees maar niet bang. Ik kan toch Gods plaats niet innemen? 20 Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd, om te bewerken wat er nu gebeurt: dat een groot volk in leven blijft. 21 Wees dus niet bang. Ik zal zelf voor jullie en jullie kinderen zorgen.’ Zo troostte hij hen en stelde hij hen gerust.
In de JongerenBijbel. Link naar de tekst Jongerenbijbel/Genesis 50

Liever luisteren?
Bep Korpershoek-v.d. Leer uit Capelle a/d IJssel op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Genesis is het 1e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Pastor Klaas, pastor in het Zeeheldenbuurt in Alphen aan de Rijn over Jozef. Hoe kijk je naar een jaar, hoe kijk je naar je leven? Veel dingen die gebeuren kun je niet plaatsen. Waarom die rotziekte, waarom dat plotselinge sterven? Waarom, je zult het nooit weten, niet hier, niet nu. Het is kwaad, onheil, pijn. Maar God heeft het ten goede gekeerd. Dat zie je nu nog niet, misschien nog lang niet. Maar als je hem een beetje kent, weet je dat het waar is. … Kijk zo naar dit jaar, naar jouw leven. Kijk zo terug, maar blik dan vooral ook vooruit. Gods dag komt, dat staat vast. Geen kwaad of macht ter wereld die dat nog tegenhoudt. Link Pastorklaas.nl/Gen.-50-20 (document, 4 pag.)

Op You Tube: In het Engels, Thema: Forgive Like Joseph door Pastor Titus Buelow voor de St. Paul Lutheran Church, Clintonville, Wisconsin, USA (21m12) Link youtube


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Oude Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Volgens mijn Amerikaanse legerbijbel verwijzen onze regels naar Mattheus 5,6 en 7 en de Bergrede. De Jongerenbijbel is wat gedetailleerder.

Sommige regels uit dit verhaal, waarin Jezus zijn net uitgekozen leerlingen de 12 apostelen onderwijst, komen ook voor bij Mattheus en Marcus. In r40 staat specifiek iets over leerling zijn: Een leerling staat niet boven zijn leermeester; pas als iemand zich alles heeft eigen gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester.

In Lucas 6:7 staat Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. In Mattheus 7:1-2 staat iets uitgebreider ''Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. 2 Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. De Jongerenbijbel verwijst ook naar de brief aan de Romeinen 2:1 Natuurlijk, u veroordeelt dit alles. Maar u bent evenmin te verontschuldigen. Het oordeel dat u over anderen velt, velt u over uzelf, want de dingen die u veroordeelt doet u zelf ook. (Maar wij lezen uit Romeinen 12)

In Lucas 38 … Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.’ en in Marcus 4:24 Hij (Jezus) zei ook tegen hen: ‘Let goed op wat je hoort: met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden, en er zal je zelfs meer worden toebedeeld.

De laatste regels 40-42 staan vrijwel identiek in Mattheus 7:3 Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? 4 Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter uit je oog verwijderen,” zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? 5 Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen.

Kunst tip: De Bergrede, Jezus met zijn leerlingen Henrik-Olrik (Denemarken 1830–1890) een altaarpaneel in de St. Mattheus kerk in Kopenhagen, Denemarken. Link: TheFamousArtists/Henrik-Olrik/sermon-on-the-mount

Bach tip: Bij deze bijbeltekst hoort cantate 185 ''Barmherziges Herze der ewigen Liebe'' Bron: eduardvh/BWV185 De tekst van het recitatief van de Alt:

Ihr Herzen, die ihr euch
In Stein und Fels verkehret,
Zerfließt und werdet weich;
Erwägt, was euch der Heiland lehret,
Übt, übt Barmherzigkeit
Und sucht noch auf der Erden
Dem Vater gleich zu werden!
Ach! greifet nicht durch das verbotne Richten
Dem Allerhöchsten ins Gericht,
Sonst wird sein Eifer euch zernichten.
 

O harten, die veranderd zijn
in steen en rots,
vervloei en word zacht;
bedenk wat de Heiland je leert,
beoefen, beoefen barmhartigheid
en probeer nog op aarde
aan de Vader gelijk te worden.
Ach, betwist het oordeel van de Allerhoogste niet
door verboden oordelen uit te spreken,
anders zal zijn naijver je vernietigen.


Vergebt, so wird euch auch vergeben;
Gebt, gebt in diesem Leben!
Macht euch ein Kapital,
Das dort einmal
Gott wiederzahlt mit reichen Interessen;
Denn wie ihr meßt, wird man euch wieder messen.
 
 
Vergeef, dan ontvang je ook vergeving;
geef, geef in dit leven;
vergaar een kapitaal
dat God daarginds eens
met hoge rente zal terugbetalen;
want zoals je zelf meet, zul je ook gemeten worden.

LUCAS 6:36-42
36 Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. 37 Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. 38 Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.’

39 Hij sprak ook in gelijkenissen tegen hen: ‘Kan de ene blinde de andere blinde leiden? Vallen ze dan niet beiden in een kuil? 40 Een leerling staat niet boven zijn leermeester; pas als iemand zich alles heeft eigen gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester.
 

41 Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? 42 Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter in je oog verwijderen,” terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter in het oog van je broeder of zuster te verwijderen.
JongerenBijbel. Link Jongerenbijbel/Lucas6:

Liever luisteren?
Pia Wolthuis uit Heemstede, Programmacoördinator NBVertaling
op voorleesbijbel. ''
Ik heb tien jaar aan de vertaling gewerkt en vind het leuk om deze nu de wereld in te sturen! Of ga naar downloadbijbel Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds. Peter Colijn voor de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt de Morgenster op 6 april 2014. Jaarthema-2013-2014/44-5-liefde-voor-hetzelfde-geslacht Ds Colijn verbind Lucas niet oordelen aan liefde voor hetzelfde geslacht. Link GKVMorgenster/Liefde-voor-hetzelfde-geslacht

Op You Tube: In het Engels Sermon preached for the Fourth Sunday after Trinity, July 1, 2012 at Good Shepherd Lutheran Church--Missouri Synod, Middleville Michigan USA by the Rev. James Roemke (16m) Link youtube


Paulus brief aan de Romeinen
Paulus brief aan de Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament. Paulus schreef de brief aan de gemeente in Rome uit Korinthe circa 56. Hij kondigt zijn bezoek op en geplande doorreis naar Spanje aan. In de brief is een belangrijk thema of er verschillen zijn tussen van oorsprong Joodse en niet Joodse Christenen, want hier zijn wat spanningen over in Rome. Ons stukje van deze week gaat ook hierover leef in vrede en als dat niet lukt door de anderen, neem dan geen wraak (dat doet God wel)
Behandel uw vijand(en) goed: 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Wijsheid Forgiveness is not something we do for other people, we do it for ourselves to get well and move on. Link Healen.nu/Vergeving Meer op Healen.nu/vergeven

Paulus brief aan de Romeinen 12:17-21
17 Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. 18 Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. 19 Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.’ 20 Maar ‘als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd’. 21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
In de Jongerenbijbel: Romeinen/12

Liever luisteren?
Jan Heutink uit Hoogvliet op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Paulus brief aan de Romeinen is het 6e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds.K.Dijk te Duiven voor de Diakonesskerk op zondag 23 februari 2014 over Mattheus 5:43-45,48 en Romeinen 12:17-21. ''Liefde gaat toch gepaard met vreugde die je beleeft aan elkaar. Maar Jezus kan toch niet van ons verwachten dat we op één of andere wijze vreugde beleven aan de vijand, als Hij de oproep doet de vijand lief te hebben?''. Augustinus heeft ooit geschreven dat het woord welwillendheid het beste aangeeft wat in de bijbel met liefde bedoeld wordt. Jezus verwacht niet dat wij vreugde zullen beleven aan de vijand, maar Hij verwacht wel dat wij smart zullen beleven aan de vijandschap. Link Diaconessenkerk/Overdenking-23-februari-2014 (pdf, 11 pag.)

Op You Tube: In het Engels Watch ManAndrew over Romans 12 met meer Evangelie parallellen (10min) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheüs 6:9-13. Deze keer kies ik voor een Cherokee verhaal over goed en kwaad.

One evening, an elderly
cherokee brave told his
grandson about a battle that
goes on inside people.

He said "my son, the battle is
between two 'wolves' inside us all.
one is evil. it is anger,
envy, jealousy, sorrow,
regret, greed, arrogance,
self-pity, guilt, resentment,
inferiority, lies, false pride,
superiority, and ego.

The other is good.
it is joy, peace love, hope serenity,
humility, kindness, benevolence,
empathy, generosity,
truth, compassion and faith."

The grandson though about
it for a minute and then asked
his grandfather: "which wolf wins?..."

The old cherokee simply replied,
"the one that you feed"


VOLGENDE WEEK
28 juni 2012, 2e van de zomer.

Op het oecumenisch leesrooster staat: Jesaja 3:25-4:6, Psalm 119:9-16, (Psalm 30), (2 Korintiërs 8:9-15), Marcus 5:22-43. Dat las ik op: 1juli12-van-de-zomer. Op het alternatief leesrooster staat niets.

Op het Duitse leesrooster staat: Lucas 5:1-11, Paulus 1e brief aan de Korinthiërs 1:18-25 en 1 Mose (Genesis) 12:1-4.


Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten