donderdag 11 juni 2015

Wat lezen we 14 juni 2015? 2e zondag na Drie eenheid

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor een paar jaar, en om te voorkomen dat kerken om de paar jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt.

Omdat ik dit rooster al 5 jaar volg en dus veel teksten al gelezen heb (daar plaats ik een link voor) en er niet altijd een alternatief rooster is, kies ik nu voor een Duits leesrooster met echt andere tekstkeuzes. Ik vind het namelijk leuk als teksten uit het Oude en Nieuwe Testament met hetzelfde thema (parallelen) worden gelinkt. In de Jongerenbijbel die ik gebruik voor de basisteksten wordt ook per regel gelinkt naar andere Bijbel teksten. Maar ook bleek weer dat ik 2 teksten al gelezen had: Lucas 15:1-10 en 1 Timotheus 1 op 15sept13.


PERIODE
14 juni 2015 is de 2e zondag na Trinitatis, Drie eenheid van de God de vader de zoon en de Heilige Geest.
=
De Bach cantaten voor deze zondag zijn ''Die Himmel erzählen die Ehre Gottes'' (BWV 76, deel voor en na preek) en ''Ach Gott, von Himmel sieh darein'' (Koraalcantate BWV 2)

De teksten horen bij Lucas 14:16-24. Gelijkenis van het grote feestmaal dat lezen wij niet.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) 'Die Himmel erzählen die Ehre Gottes'' (BWV 76). Uitgevoerd door Ton Koppman en het Amsterdam Baroque Orchestra (32m) Link youtube

Niet op het rooster maar populair voor deze zondag Cantata 174 in a capella , tekstloze jazz versie door The Swingle Singers, Cantata BWV 147 uit 1968. (3m28) Link youtube
En ook zo leuk The Swingle Singers, Only Bach Playlist youtube (32 video's)

Of kijk op dit blog op 9juni13 naar 'Die Himmel erzählen die Ehre Gottes'' (BWV 76). Uitgevoerd door John Elliot Gardiner en het Monteverdi Choir. Met beelden van een glas in lood raam in de Old Saint Mary's Cathedral, San Francisco (engel met trompet) en de Keulse Dom. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und die Feste verkündiget seiner Hände Werk. Es ist keine Sprache noch Rede, da man nicht ihre Stimme höre. (3m50)

Of kijk op dit blog op 3juli11 naar “Ach Gott, von Himmel sieh darein” (Koraalcantate BWV 2). Zonder de uitvoerende, maar met de tekst (3m43).

Of de complete cantate op 17juni12 naar “Ach Gott, von Himmel sieh darein” (Koraalcantate BWV 2). Ook zonder de uitvoerenden (19m).

Concert tip
zo14juni15 om 16uur in de Sint-Baafskerk in Aardenburg (Zeeland) 'Die Himmel erzählen die Ehre Gottes'' (BWV 76, deel voor en na preek) en BWV 147 uitgevoerd door Bart Naessens / Bachplus Link Stichting Bach-Comité Aardenburg


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staan Ezechiël 17:22-24, Psalm 92, (2 Korintiërs 5:1-10) en Marcus 4:26-34. Dat las ik op 17juni2012 Op het Alternatief Leesrooster staat niets. Ik lees de teksten op een Duits leesrooster Lucas 15:1-3 en 11b-32, 1 Timotheus 1:12-17 en Micha 7:18-20.

In onze teksten zijn de bekende gelijkenissen van het verloren schaap en de verloren zoon in Lucas gelinkt aan 1 Timotheus 1 (waarin Paulus zegt) ''Toch heeft hij zich over mij ontfermd, omdat ik door mijn ongeloof niet wist wat ik deed. 14 Onze Heer heeft mij zijn genade in overvloed geschonken' en ook in Micha de vergevende God.


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Oude Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders.

Het eerste deel van dit verhaal komt ook voor bij Mattheus 18:12 Wat denken jullie? Als iemand honderd schapen bezit en een daarvan dwaalt af, zal hij er dan niet negenennegentig in de bergen achterlaten en op weg gaan om het afgedwaalde dier te zoeken? 13 Als het hem lukt het te vinden, dan zal hij zich, dat verzeker ik jullie, over dat ene meer verheugen dan over de negenennegentig andere die niet afgedwaald waren. 14 Zo is het ook bij jullie Vader in de hemel: hij wil niet dat een van deze geringen verloren gaat.

Het tweede deel is het bekende verhaal van de verloren zoon dat alleen in het evangelie van Lucas voorkomt.

Kunst tip: Het populaire thema is geschilderd door Rembrandt en Jeroen Bosch, ik kies deze keer voor Pompeo Batoni, een Italiaans schilder (1708-1787) die heel veel Britste adel portretteerde en zichzelf: Pompeo-batoni-self-portrait Hij schilderde ook Bijbelse thema's, de verloren zoon hangt nu in het Kunsthistorisches Museum, Wenen, Oostenrijk. Link: Prodigal son Pompeo Batoni

LUCAS 15: 1-3(4-7) en 11b-32
De zorg om wat verloren is1 Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. 2 Maar zowel de farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: ‘Die man ontvangt zondaars en eet met hen.’

3 Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis: 4 ‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? 5 En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders 6 en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: “Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was.” 7 Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben.

11 Vervolgens zei hij: ‘Iemand had twee zonen. 12 De jongste van hen zei tegen zijn vader: “Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb.” De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. 13 Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte. 14 Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood, en begon hij gebrek te lijden. 15 Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. 16 Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem.

17 Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de honger. 18 Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: “Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, 19 ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden; behandel mij als een van uw dagloners.” 20 Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader.
Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. 21 “Vader,” zei zijn zoon tegen hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden.” 22 Maar de vader zei tegen zijn knechten: “Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. 23 Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, 24 want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.” En ze begonnen feest te vieren.
25 De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. 26 Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. 27 De knecht zei tegen hem: “Uw broer is thuisgekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen.” 28 Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. 29 Hij zei tegen zijn vader: “Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. 30 Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht.” 31 Zijn vader zei tegen hem: “Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou. 32 Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden.”’
In de JongerenBijbel. Link Jongerenbijbel/Lucas 15:11-32

Liever luisteren?
Alice Krijspijn op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

7 Preken van Samuel Rutherford, geboren circa 1600 en predikant bij de Saint Andrews kerk (vertaald, hier in een uitgave van de Gihonbron in Middelburg 2007 Link Theologienet/Rutherford-verlorenzoon (rtf, apart openend document 57 pagina's)

Op You Tube: Superkids "verloren zoon" uitgebeeld in een eigentijds jasje, door het creatieve team van DoorBrekers. (7m) Link youtube


MICHA
Micha is het 28ste boek van het Oude Testament. Het is een van kleinere profeten en er wordt gezegd in de Goed Nieuws Bijbel (GNB) dat hij een tijdgenoot van de 1e Jesaja was rond 750-700 voor Chr. Hij voorspelt in de eerste boekrol net als Jesaja de verwoesting van de tempel, maar ook een bloeitijd voor de Heer en zijn bergstad Jeruzalem.

In onze regels gaat het over de vergevende Heer. In de
Jongerenbijbel worden de regels zo gelinkt:
(7:18) Exodus 34: 6 De HEER ging voor hem langs en riep uit: ‘De HEER! De HEER! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, 7 die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat en voor de schuld van de ouders de kinderen en kleinkinderen laat boeten, en ook het derde geslacht en het vierde.’
Oke dat is nogal inconsequent en onrechtvaardig.

Psalm 103:9: 9 Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn. En Jeremia 50:20 20 In die dagen, in die tijd, zal ik onderzoeken of er nog wandaden op Israëls rekening staan. Ze zullen er niet zijn. En ik zal onderzoeken of Juda nog zonden op zijn rekening heeft staan. Ik zal ze niet vinden, want allen die ik in leven laat, zal ik vergeven.
(7:19) Jesaja 38:17 Zo heeft mijn bittere lot mij vrede gebracht.
U hebt mij behoed voor het zinloze graf, u hebt mijn zonden weggedaan.

(7:20) Genesis 22:(tegen Abraham) 16 Hij zei: ‘Ik zweer bij mijzelf – spreekt de HEER: Omdat je dit hebt gedaan, omdat je mij je zoon, je enige, niet hebt onthouden, 17 zal ik je rijkelijk zegenen en je zo veel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en zandkorrels op het strand langs de zee, en je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen. 18 En alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen. Want jij hebt naar mij geluisterd.’ En 28:(tegen Jakob) 13 Ook zag hij de HEER bij zich staan, die zei: ‘Ik ben de HEER, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaak. Het land waarop je nu ligt te slapen zal ik aan jou en je nakomelingen geven. 14 Je zult zo veel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is; je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. Alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jij en je nakomelingen. 15 Ikzelf sta je terzijde, ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat, en ik zal je naar dit land terugbrengen; ik zal je niet alleen laten tot ik gedaan heb wat ik je heb beloofd.’

Kunst tip: de profeet Micha door Jan van Eyck (1390 – 1441). Olieverf op paneel uit 1432 Nu in de Saint Bavo Cathedral, Ghent, onderdeel van de aanbidding van het Lam Gods uitgebreid beschreven en d eplaats van Micha (buiten- of achterkant boven op: Lucepedia/het-lam-gods-van-de-gebroeders-van-Eyck Link: artbible of statenbijbel.net

MICHA 7:18-20
18 Wie is een God als u,
die schuld vergeeft
en aan zonde voorbijgaat?
U blijft niet woedend
op wie er van uw volk nog over zijn;
liever toont u hun uw trouw.
19 Opnieuw zult u zich over ons ontfermen
en al onze zonden tenietdoen.
Onze zonden werpt u in de diepten van de zee.
20 U bewijst Jakob uw trouw
en Abraham uw goedheid,
zoals u gezworen hebt aan onze voorouders,
in de dagen van weleer.
In de JongerenBijbel. Link naar de tekst Micha/7

Liever luisteren?
Andries Knevel EO op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds Wim van der Schee over Michal 7:18-20 voor Weesp-Nigtevecht 6nov94 en Loenen-Abcoude 6nov94. NB de houdbaarheidsdatum van deze preek is verstreken (volgens de auteur) ''wat is het gelukkig dat God niet is zoals wij. Wij zijn mensen die elkaar zomaar vastpinnen op ons verleden. We hebben een geheugen als een olifant voor wat anderen ons aandoen, of verkeerd doen, of wat ons sowieso niet aanstaat. We weten wel ’wat dat er voor eentje is’. Dat is er zo een die altijd alles anders wil, dat is er zo een die eens tegen ons in gegaan is, dat is er zo een die eens gestolen heeft, dat is er zo een die eens in een inrichting heeft gezeten, dat is er zo een die niet gereformeerd is, dat is er zo een die zich niet aan zijn afspraken houdt, dat is er zo een die niet weet hoe het hoort, dat is er zo een... vult u zelf maar aan. Als God net zo was als wij, dan zag het er niet best voor ons uit. Want als Hij ons eens op ons verleden ging vastpinnen, dan was Hij voorlopig nog niet klaar. Link WvdSchee/Micha 7:18-20

Op You Tube: In het Engels naar Micah 7:18-20 lied Who is a God Like You? (Christian Scripture Praise Worship w/ lyrics)-Esther Mui (5m) Link youtube


1e brief van Paulus aan Timotheus 1:12-17
Meestal 1 Timotheus genoemd is de brief geschreven (als) een brief van de apostel Paulus aan zijn leerling en medewerker Timoteüs. Tiioheus werd in 97 na Chr geboren in Efeze als zoon van een Joodse moeder en een Griekse vader.

Paulus noemt zichzelf de 1e maar doelt daarmee waarschijnlijk op het feit dat hij de 1e Christenvervolger was die bekeerd werd door een visioen.

Kunst tip: de apostel Paulus door Cornelis Willemsz (?) in 1515. NB Op Wikipedia staat een lemma van een Willem die het achtervoegsel Eversdijck heeft maar wiens vader Cornelis een eeuw later portretschilder was in Goes. Nu in het Museum Catharijneconvent, Utrecht. Link: Paulusapostel

1e brief van Paulus aan Timotheus 1:12-17
12 Ik dank Christus Jezus, onze Heer, dat hij mij kracht gegeven heeft en het mij heeft toevertrouwd hem te dienen, 13 hoewel ik hem vroeger heb bespot, vervolgd en beschimpt. Toch heeft hij zich over mij ontfermd, omdat ik door mijn ongeloof niet wist wat ik deed. 14 Onze Heer heeft mij zijn genade in overvloed geschonken, evenals het geloof en de liefde die we in Christus Jezus bezitten. 15 Deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming: Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. Ik was de eerste, 16 en juist over mij heeft Christus Jezus zich ontfermd; ik was de eerste aan wie hij zijn grote geduld toonde, zodat ik een voorbeeld werd voor allen die in hem geloven en het eeuwige leven zullen ontvangen. 17 Aan de koning der eeuwen, de onvergankelijke, onzichtbare en enige God, zij de eer en glorie tot in alle eeuwigheid. Amen.
In de JongerenBijbel. Link naar de tekst Jongerenbijbel/1-Timoteus/1

Liever luisteren?
Willy van Pelt-van Bokkem uit Poortugaal, Geestelijk verzorger op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel

Liever live?
Ki jk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Henry (1662-1714 VK, Presbyteriaans predikant) in een boek met preken over meerdere brieven. 1 Timotheus 1 vanaf pag. 59, onze regels vanaf pag. 63. ''Dank aan Jezus Christus, omdat die hem in de bediening gesteld heeft. Merk hier op: 1. Het is het werk van Christus mensen in de bediening te stellen, Hand. 26:16,17. God veroordeelde de valse profeten onder de Joden met deze woorden: Ik heb die profeten niet gezonden, nochtans hebben zij gelopen; Ik heb tot hen niet gesproken, nochtans hebben zij geprofeteerd, Jer. 23:21. Eigenlijk gezegd kunnen dienaren geen dienaren aanstellen; veel minder nog kunnen de mensen zichzelf tot dienaren aanstellen; want dat is het werk van Christus, als koning en hoofd, profeet en leraar van zijn gemeente'' Link Theologienet/Henry (pdf, 197 pag.)

Video: Kerk van de Nazarener in Vlaardingen dienst met muziek en preek over 1 Timotheus 1:18-20 op 7 september 2014 (105min)


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheüs 6:9-13. Deze keer kies ik voor psalm 103 vanwege de link die wordt aangegeven in de Jongerenbijbel (en een psalm hoort en er gewoon bij)

PSALM 103
1 Van David.
Prijs de HEER, mijn ziel,
prijs, mijn hart, zijn heilige naam.
2 Prijs de HEER, mijn ziel,
vergeet niet één van zijn weldaden.
3 Hij vergeeft u alle schuld,
hij geneest al uw kwalen,
4 hij redt uw leven van het graf,
hij kroont u met trouw en liefde,
5 hij overlaadt u met schoonheid en geluk,
uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.
6 De HEER doet wat rechtvaardig is,
hij verschaft recht aan de verdrukten.
7 Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend,
aan het volk van Israël zijn grootse daden.
8 Liefdevol en genadig is de HEER,
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.

9 Niet eindeloos blijft hij twisten,
niet eeuwig duurt zijn toorn.
10 Hij straft ons niet naar onze zonden,
hij vergeldt ons niet naar onze schuld.
11 Zoals de hoge hemel de aarde overspant,
zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen.
12 Zo ver als het oosten is van het westen,
zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd.

13 Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen,
zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.
14 Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn,
hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd.
15 De mens – zijn dagen zijn als het gras,
hij is als een bloem die bloeit op het veld
16 en verdwijnt zodra de wind hem verzengt;
de plek waar hij stond, kent hem niet meer.
17 Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen,
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen
18 van wie zich houdt aan zijn verbond
en naar zijn geboden leeft.
19 De HEER – zijn troon staat vast in de hemel,
als koning heerst hij over alles.
20 Prijs de HEER, u die zijn boden bent,
sterke helden die doen wat hij zegt,
gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt.
21 Prijs de HEER, hemelse machten,
dienaren die doen wat hem behaagt.
22 Prijs de HEER, al zijn schepselen,
prijs hem, overal in zijn rijk.
Prijs de HEER, mijn ziel.

VOLGENDE WEEK
21 juni 2015, 3e zondag na Trinitatis of de 1e van de zomer

Op het Oecumenisch leesrooster staan: Job 30:15-26 en 38:1, Psalm
107:17-­32, (2 Korintiërs 5:14-21) en Marcus 4:35-41). Dat las ik op 24-juni-2012-1e-van-de-zomer. Op het alternatief leesrooster staat niets

Ik lees waarschijnlijk weer mee met het Duitse leesrooster Lucas 6:36-42, Paulus brief aan de Romeinen 12:17-21 en 1 Mozus, ofwel Genesis, 50:15-21 over Josefs Edelmut und sein Tod
15 Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen: Josef könnte uns gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. 16 Darum ließen sie ihm sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach: 17 So sollt ihr zu Josef sagen: Vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters! Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. 18 Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine Knechte. 19 Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Stehe ich denn an Gottes statt? 20 Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. 21 So fürchtet euch nun nicht; ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten