woensdag 16 oktober 2013

20 oktober 2013, 5e zondag van de herfst

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest.

PERIODE
20 oktober 2013, is de 5e van de Herfst of 21ste na Drie eenheid of Drievuldigheid, Trinitatis.

De Bach cantate voor deze zondag zijnIch glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben” (BWV 109), ''Aus tiefer Not schrei ich zu dir” (Koraalcantate BWV 38), “Was Gott tut, das ist wohlgetan” (BWV 98) en Ich habe mein Zuversicht” (BWV 188). De teksten horen bij Johannes 4:47-55 over de genezing van de zoon van een hoveling uit Kafarnaüm. Dat lezen wij niet.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) ''Aus tiefer Not schrei ich zu dir” (Koraalcantate BWV 38), uitgevoerd door Philippe Herreweghe and Collegium Vocale Gent Soloisten: Sopraan Carolyn Sampson, Alt, Countertenor Daniel Taylor, Tenor Mark Padmore en Bass Peter Kooy. Tekst: BachDigitalWork

1. Aus tiefer Not schrei ich zu dir (Chorus)
2. In Jesu Gnade wird allein (Recitative: A)
03:41
3. Ich höre mitten in den Leiden (Aria: T)
04:32
4. Ach! Dass mein Glaube noch so schwach (Recitative: S)
11:05
5. Wenn meine Trübsal als mit Ketten (Aria, Terzetto: S, A, B)
12:21
6. Ob bei uns ist der Sünden viel (Chorale)
15:34
Met een uitgebreide toelichting in het Engels en een mooi gekozen schilderij als beeld: Blick aus einer Grotte, wellicht de Punta Campanella bij Napels, Italië. Anoniem Duits werk circa 1830s. Link Blick_aus_einer_Grotte (CD Harmonia Mundi, 2005 16m54). Link youtube

Of kijk op dit blog op 28okt12 naar J.S. Bach (1685-1750) 'Ich habe mein Zuversicht' (BWV 188). door de Akademie für Alte Musik Berlin gedirigeerd door Hans-Christoph Rademann. Opgenomen tijdens een uitvoering in de Gethsemanekirche, Berlijn, Duitsland op 3Oct2008. (8m07)

Of kijk op dit blog op 13nov2011 naar JS Bach "Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben” (BWV 109) door de Gächinger Kantorei Stuttgart, het Bach-Collegium Stuttgart gedirigeerd door Helmuth Rilling (8m45)

Of op 24okt2010 naar J.S. Bach Cantata "Was Gott tut, das ist wohlgetan" (BWV 98), dirigent Gustav Leonhardt (5m24).
of kijk op dit blog op 24okt2010 naar J.S. Bach Cantata "Was Gott tut, das ist wohlgetan" (BWV 98), dirigent Leonhardt (5m24).

Concert tips
zo20okt om 16uur in de Witte kerk, Beeld Witte Kerk interieur Heerenweg Heiloo. ''Aus tiefer Not schrei ich zu dir” (Koraalcantate BWV 38) uitgevoerd door Gerard Leegwater / Collegium Vocale Camerata. Link Kooger Kerk
zo20okt om 19uur in de Laurenskerk, Beeld Laurenskerk, Grotekerkplein 15, Rotterdam. “Was Gott tut, das ist wohlgetan III” vrijwle hetzelfde als onze cantate, uitgevoerd door Wiecher Mandemaker / Laurenscantorij & -Bachorkest. Link Laurenscantorij
zo20okt om 19uur in de Grote Kerk, Interieur Baz orgel Loolaan 16, Apeldoorn. ''Aus tiefer Not schrei ich zu dir” (Koraalcantate BWV 38) uitgevoerd door Wolfgang Lange en het Gelders Bach Collegium Link Gelders Bach Collegium


TEKSTEN
Het thema deze week is worstelen met (geloof in) God of de mens, maar toch vertrouwen houden. Jakob worstelt letterlijk met God voor hij zijn nieuwe leven in Israel kan beginnen. De psalm bemoedigt alle pelgrims, reizigers. Paulus waarschuwt en bemoedigt Timotheus en Jezus advies in Lucas is simpel: bid en geef nooit op.

Wij lezen uit Genesis 32 over de 3e 'aartsvader' en landverhuizer Jakob en zijn nieuwe naam Israel omdat hij de stamvader is van het land Israel. Dit gebeurt nadat Jakob de hele nacht heeft geworsteld met God maar meestal verbeeld als engel. ‘Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Israël, want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen'.

In de pelgrims, reizigers psalm 121 ik sla mijn ogen op voor hulp van de Heer en niet tevergeefs: r3 Hij zal je voet niet laten wankelen, hij zal niet sluimeren, je wachter. Mooi en geliefd voor (letterlijk) de uitzending na ean kerkdienst in het (slot)gebed: r8 de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen.

In de brief van Paulus aan Timotheus gaat het over zijn taken: missionair werk, corrigerend en tegenstand verdragen. Paulus bemoedigt en waarschuwt hem r3 Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die …. hen naar de mond praten.

In Lucas 18 de parabel van de vrouw en de onbetrouwbare rechter die zijn leven niet betert, maar van de vasthoudende vrouw af wil. Jezus advies bid en geef nooit op, God zal zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen... Maar als de Mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde? Jezus is vol vertrouwen voor anderen, maar cynischer voor hemzelf. Bovendien moet de heilsgeschiedenis haal loop hebben met Jezus noodlottige vroege kruisdood. Of zoals ds Maarten van Loon het zegt in zijn preek over psalm 121: In Jezus Christus horen we over Gods bewaring op zijn allerdiepst. Voor Hem was er aan het kruis, op Golgotha, drie uur lang geen hulp. In die verlatenheid riep Hij: Mijn God, mijn God waarom hebt u Mij verlaten? En de gelovige weet: opdat wij nooit meer door Hem verlaten zouden worden!

Genesis 32:22-31
Psalm 121
(2 Timoteüs 3:14-4,5)
Lucas 18:1-8
Gezang 21, 3e couplet
3 Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schade, wie zou hem verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft!
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!
Liedboek voor de Kerken 1973


GENESIS
Genesis is het eerste boek van het Oude Testament met het begin van de schepping en de eerste mensen. Wij lezen uit boekrol 32 al wat verder en dat is het verhaal van de 3e 'aartsvader' Jakob die later Israel wordt genoemd omdat hij de stamvader is van Israel.

Wij lezen over de nieuwe naamgeving, maar nadat Jakob de hele nacht heeft geworsteld met 'iets' meestal verbeeld als engel. r29 Daarop zei hij: ‘Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Israël, want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen'.

Kunstip: Jakob worstelend met de engel door Rembrandt Harmensz. van Rijn (1606 – 1669), nu in de Gemäldegalerie der Staatlichen Museen, Berlijn, Duitsland. Link: Statenvertaling

GENESIS 32:23-31
22 ..., maar zelf bleef hij die nacht nog in het tentenkamp. 23 Het was nog nacht toen Jakob opstond en de Jabbok overstak op een doorwaadbare plaats, samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn elf kinderen. 24 Nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. 25 Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak. 26 Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jakobs heup aan, en daardoor raakte Jakobs heup tijdens die worsteling ontwricht. 27 Toen zei de ander: ‘Laat mij gaan, het wordt al dag.’ Maar Jakob zei: ‘Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent.’ 28 De ander vroeg: ‘Hoe luidt je naam?’ ‘Jakob,’ antwoordde hij. 29 Daarop zei hij: ‘Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Israël,want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen'. 30 Jakob vroeg: ‘Zeg me toch hoe u heet.’ Maar hij kreeg ten antwoord: ‘Waarom vraag je naar mijn naam?’ Toen zegende die ander hem daar. 31 Jakob noemde die plaats Peniël, ‘want,’ zei hij, ‘ik heb oog in oog gestaan met God en ben toch in leven gebleven.’
In de Nieuwe Bijbelvertaling, Link naar complete tekst Genesis 32

Liever luisteren?
Martin Fröberg Directeur IKON op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Genesis is het 1e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Oostzaan, Grote kerk, Kerkbuurt 12, Oostzaan. Kerk uit 1760 Meer op Grotekerkoostzaan/kerkgebouw. Tijd: 10 uur, voorganger ds. Gerson Gilhuis, Genesis 32, worstelen met God. Muziek Piet Flens. Link grotekerkoostzaan Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Mijmering van emeritus predikant Philip Krijger voor de Protestantse Gemeente Velp op hun blog Link PKNVelp.nl/worstelen-met-god

Op You Tube: Teaservideo voor een dienst over Genesis 32 door de aankondiging van een bokswedstrijd te voice dubben: nlc chicago. National Leadership Conference? (6m56) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 121. In het Latijn heet de psalm Levavi oculos naar de 1e regel: Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Ook wel mijn hulp komt van de Heer genoemd. De psalm is 'een pelgrimslied' het bemoedigt hen die 'op reis' zijn of gaan.

Heel letterlijk in r3 Hij zal je voet niet laten wankelen, hij zal niet sluimeren, je wachter. …. r5 de HEER is de schaduw aan je rechterhand: 6 overdag kan de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet schaden.

Mooi en geliefd voor (letterlijk) de uitzending na ean kerkdienst in het (slot)gebed: r8 de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen.

Kunst tip: naar r1 'My Sister Looking Up' door Gaela Erwin 2103. (Lexington Kentucky, VS) 20 jaar schilderde zij zelfportretten op expo My Nude Self

PSALM 121
1 Een pelgrimslied.

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?
2 Mijn hulp komt van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.

3 Hij zal je voet niet laten wankelen,
hij zal niet sluimeren, je wachter.
4 Nee, hij sluimert niet,
hij slaapt niet,
de wachter van Israël.

5 De HEER is je wachter,
de HEER is de schaduw
aan je rechterhand:
6 overdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden.

7 De HEER behoedt je voor alle kwaad,
hij waakt over je leven,
8 de HEER houdt de wacht
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.
De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Liever luisteren?
Maria Holt-Butzelaar uit Aerdenhout op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Hervormde Gemeente Oudewater De Grote of St. Michaëlskerk, Noorderkerkstraat 1, Oudewater. Tijd: 18.30 uur Ds. R. de Koning Gans, ps. 121:1 n.b. Link hervormdoudewater

Preek van Maarten van Loon voor predikant van de GKv Dalfsen-Oost. Zonder datum over psalm 121 Link maartenvanloon/Preek Psalm121 (pdf)

Op You Tube: I lift my eyes levavi oculus uitgevoerd door RGHS Chamber Choir 2006 met de Sopraan Solo door Kirsten Rowe. Werk in opdracht van Stephen Carletti (7m13) Link youtube


2e brief van Paulus aan Timoteüs
De 2e brief van Paulus aan Timotheüs is het 16e boek van het Nieuwe Testament. Timoteüs is Paulus leerling en medewerker en de brief is pastoraal: hij bevat aanwijzingen, voor Timotheus als pastor en de gemeenten. Deze week is het meer persoonlijk voor Timotheus en gaat het over zijn taken: missionair werk, corrigerend en tegenstand verdragen.

1 Ik roep je dringend op, … 2 Verkondig de boodschap, blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist. …. 5 Jij echter moet in alles nuchter zijn, je lijden aanvaarden, je werk als verkondiger van het evangelie doen, je dienende taak vervullen.

Paulus is realistisch en een beetje pessimistisch: r3 Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoetkomen en hen naar de mond praten.

Kunst tip: ''Johannes spreekt met valse profeten' uit hun draken- en beestmuilen komen kakkerlakken (geen kikkers volgens mij zoals gezegd op het blog Liberum Amoricum. Vroeg 14e Eeuws Frans Middeleeuws geschrift Gotische stijl La lumiere as lais, the 'Welles Apocalypse' van de 6e Baron Lionel de Welles. Nu in de collectie van de British library. Royal 15 DII Peter Pelham (?) Link bl.uk/illuminatedmanuscripts NB Hier staan alle verluchte pagina's uit dit handschrift. Link johannes BL bl.uk/IllImagges K041608

2 Timoteüs 3:14-4:5
14 Maar jij, blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie je leraren waren 15 en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus. 16 Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, 17 zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.
4 1 Ik roep je dringend op, ten overstaan van God en van Christus Jezus, die zal oordelen over de levenden en de doden, ik bezweer je bij zijn komst en heerschappij: 2 Verkondig de boodschap, blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist. 3 Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoetkomen en hen naar de mond praten. 4 Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels. 5 Jij echter moet in alles nuchter zijn, je lijden aanvaarden, je werk als verkondiger van het evangelie doen, je dienende taak vervullen.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV

Liever luisteren?
Janke Hofstra uit Franeker op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel 2 Timotheüs is het 16e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Oud Katholieke Paradijskerk van de Heilige Petrus en Paulis, Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam. Tijd: 9.30 uur, voorganger nb Genesis 32: 23-32,  2 Timoteüs 3:14-4:5, Lucas 18:1-8. Link paradijskerk

Preek van ds MJ Schuurman, Oldebroek op 2oktober over 2 Timotheus 3:14 Als geloven niet meer vanzelfsprekend is. Link MJSchuurman/2-timotheus-3

Op You Tube: Clip uit de film Indiana Jones gekoppeld aan 2 Timotheus 3:14 in een preek The blessing of the bible, in het Engels in Flagship Baptist Church. Erie, Pennsylvania USA. (1m51) Link youtube


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt alleen voor bij Lucas en gaat over een onbetrouwbare rechter die een weduwe geen recht doet. De boodschap: r1 bid en geef nooit op.

Met een dilemma voor Jezus aan het einde: (Jezus) 7 Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten? 8 Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de Mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde? Vol vertrouwen voor anderen, maar cynischer voor hemzelf.

Kunst tip: Een vrouwenhoofd in een vroeg 14e Eeuws Frans Middeleeuws geschrift in Gotische stijl. La lumiere as lais, the 'Welles Apocalypse' van de 6e Baron Lionel de Welles. Nu in de collectie van de British Library. Royal 15 DII Peter Pelham (?) Link BL.UK/illuminatedmanuscripts NB Hier staan alle verluchte pagina's uit dit handschrift. Beeld BL.UK/IllImages/K90052-33
Uit hetzelfde manuscript 3 rechters oordelen over 2 zielen. Dus niet God zelf maar zijn gedelegeerden. Rechters waren in de Bijbelse tijden heel belangrijk, een onbetrouwbare rechter tast de basis van de samenleving aan. Link BL.uk/IllImages/K041620

LUCAS 18
1 Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven: 2 ‘Er was eens een rechter in een stad die geen ontzag had voor God en zich niets aan de mensen gelegen liet liggen. 3 Er woonde ook een weduwe in die stad, die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek: Doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander.” 4 Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf: Ook al heb ik geen ontzag voor God en laat ik mij niets aan de mensen gelegen liggen, 5 toch zal ik die weduwe recht verschaffen omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan.’
6 Toen zei de Heer: ‘Luister naar wat deze rechter zegt, al minacht hij ook het recht. 7 Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten? 8 Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de Mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde?’
In de Nieuwe Bijbelvertaling, Link naar complete tekst Lucas18

Liever luisteren?
Alice Krispijn uit Amsterdam op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Kerk Leiden Zuid-West, Antoniuskerk, Boshuizerlaan 11 Leiden, (de kerk wordt gedeeld met de Lam Gods parochie. Tijd: 9.15uur, voorganger ouderenwerker ds. Casper van Dongen. Teksten: Genesis 32:22-31; Lucas 18:1-8. Muzikale begeleiding: dhr. Wilko de Feij. Link Leidenzuidwest
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Gie Stappaerts van de preekploeg van St Anna-tenDrieën in 2007. Over Exodus (Mozes) en Lucas 18:1-8 en hoe de gelijkenis te interpreteren. Meestal gaan we ervan uit dat God staat voor de rechter en dat wij, de gelovigen, staan voor de weduwe. En dat ons volgehouden gebed, ons volgehouden aandringen bij God, dus noodzakelijk ook resultaat oplevert. met 2 alternatieve opvattingen. Link Preken.be/een-vreemde-gelijkenis

Op You Tube: In het Engels, een moderne versie van de parabel in Lucas 18:1-8 als animatie A modern re-telling of Jesus' parable of the poor widow and the heartless judge. If she could pester this guy enough and get what she was after, isn't a caring God going to answer much more quickly than that! Narration: Luke 18:1-8. (2m09) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor Het gebed dat verhoord werd onderdeel van de preek van Gie Stappaerts over Lucas 18:1-8.

Het gebed dat verhoord werd
Ik vroeg om kracht
en God gaf me moeilijkheden, om me sterk te maken.

Ik vroeg om wijsheid
en God gaf me problemen om te leren op te lossen.

Ik vroeg om voorspoed
en God gaf me verstand en spierkracht om mee te werken.

Ik vroeg om moed
en God gaf me gevaren om te overwinnen.

Ik vroeg om liefde
en God gaf me mensen om te helpen.

Ik vroeg om gunsten
en God gaf me kansen.

Zo ontving ik niets van wat ik vroeg
maar ontving ik alles wat ik nodig had.

Amen


VOLGENDE WEEK
27 oktober 2013, 6e van de herfst

Jeremia 14:7-10.19-22
Psalm 84
(2 Timoteüs 4:6-8 en 16-18)
Lucas 18:9-14(17)
Tussentijds 2 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig en hoe onzegbaar ons nabij

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten