maandag 8 september 2014

14 september 2014, 13e na Drie eenheid

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor 3 jaar, A, B en C en om te voorkomen de kerken om de 3 jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt

PERIODE
14 september 2014, 13e na Drie-eenheid, de weken waarin we aftellen na de Drie-eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest die op Pinksteren verscheen aan de leerlingen (Handelingen 2). Nu de scholen in weer zijn begonnen beginnen ook de kerken weer, vaak met een feestelijke startzondag. De kerken heten iedereen welkom, organiseren speciale activiteiten en laten zien wat er komend kerkseizoen allemaal buiten de vieringen wordt aangeboden. Het thema dit jaar is vieren en verbinden. 
 
NB Zaterdag 13sept14 is het open MonumentenDag, dan openenen ook veel kerken hun deuren met rondleidingen, Concerten etc. Bijvoorbeeld om 10.30uur in de Dorpskerk in Reeuwijk, Kerkplein 2 Monumentendag


De Bach cantaten voor deze zondag zijn: 'Du sollt Gott, deinen Herren, lieben'' (BWV 77), 'Allein zu dir, Herr Jesu Christ' (Koraalcantate BWV 33) en 'Ihr, die ihr euch von Christo nennet' (BWV 164). De teksten horen bij Lucas 10:23-27 met de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) 'Ihr, die ihr euch von Christo nennet' (BWV 164). Uitgevoerd door Eastman School Bach Cantata Series onder leiding van David Chin, conductor (www.davidchinmusic.com) en Alexander Lee, concert meester Musici: Vilma Perkiömäki, viool; Alexander Trygstad, altviool;
Benjamin Fried, cello; Michael Franz, double bass; Emlyn Johnson, fluit; Alina Jeon en Emily Hart, hobo; Wendy Yuen, orgel. Solisten: Ashley Hibbard, mezzo-sopraan; Pablo Bustos, tenor en Benjamin Curtis, bariton. 12Sept2013 (17m12)
Link Youtube

Of kijk op dit blog op 18sept11 naar J.S. Bach. “Mein Gott ich liebe dich” aria uit BWV 77: "Du sollst Gott, deinen Herren, lieben" door Olga Nazaykinskaya en het MSU Chamber Orchestra (musical director Alexander Konstantinov) op 3 Juni 2010, Moskou, Rusland. (4m25) Tekst Mein Gott, ich liebe dich von Herzen, Mein ganzes Leben hangt dir an. Laß mich doch dein Gebot erkennen Und in Liebe so entbrennen, Dass ich dich ewig lieben kann.

Of kijk op dit blog op 29aug2010 naar JS Bach- Cantata BWV 33 "Wie furchtsam wankten meine Schritte" Aria: "Wie furchtsam wankten meine Schritte" door Lorraine Hunt-Lieberson, Mezzo Sopraan, dirigent John Harbison en het Orchestra of Emmanuel Music- Boston. (19Feb1995) Still (10m43).

Concert tip
De cantaten van deze week heb ik niet gevonden, wel drie andere concerten op EduardvanHengel'sBach website


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staan: Exodus 32:7-14, Psalm 103:8-­12, (Romeinen 14:5b-12) en Matteüs 18:21-35. Dat las ik 11sept2011. Het thema is vergiffenis. In Exodus krijgt de Heer spijt en in de psalm wordt dat herdacht. In Romeinen 14 staat weer r10 Dus jij, wat oordeel je over je broeder-of-zuster? Of ook jij, wat minacht jij je broeder-of-zuster? Want allen komen wij eens te staan voor de rechterstoel van God. In Mattheus 18:21 vraagt Petrus aan Jezus ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’ Het antwoord: 7 maal 70!

Op het alternatief leesrooster staat niets. Ik zocht op Bijbel, vergeving en vrouwen en kwam terecht bij de website Overvloeiendegenade/vergeving van 'Hein de Haan'. Hij schrijft hier iets over de term vergeving in de Bijbel. Hein zegt over zichzelf: Voor mij is mijn persoonlijke relatie met God dankzij het werk van Christus Jezus het belangrijkste in mijn leven.

Volgens Hein staan er
in het Nieuwe Testament twee Griekse woorden, die allebei vertaald worden met ‘vergeven’:
Aphiemi is een werkwoord. Het is samengesteld uit "APO" en "HIEMI". "APO" betekent: "Los maken" of "Er van af maken". "HIEMI" betekent: "Zenden" of "Weg sturen". "APHIEMI" betekent dus: "Loslaten" of "Wegzenden".
Charizomai is ook een werkwoord. Het komt van "CHARIS" "Genade" het werkwoord betekent "Genade schenken".

Natuurlijk is vergeving een karakteristiek kenmerk van het Christendom, in het 'Onze Vader' het korte gebed dat Jezus heeft nagelaten (Mattheus 6:9-13) staat in r12: Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. Ook in de verkorte versie in Lucas 11 staat het r4: Vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. Link Lucas11

Als ik op ''vergeving'' zoek in de NBV op Bibalia.net krijg ik 50 hits waarvan 30 on het Oude Testament en 20 in het Nieuwe Testament. In het Nieuwe testament gaan de meeste hits over de vergeving van alle zonden door Jezus offer. Maar in het Deuterocanonieke boek Jezus Sirach staat in 28:2 ''Vergeef je naaste het onrecht dat hij deed, dan worden, als je bidt, ook jou je zonden vergeven''. 3 Hoe kan een mens die woede koestert tegen een ander bij de Heer om verzoening vragen? 4 Hoe kan een mens die geen erbarmen heeft met een ander om vergeving voor zijn eigen zonden bidden? Bron: Sirach28 Meer over het 'praktisch Christen zijn' in Jezus Sirach in wat-lezen-we-deze-week 22juni14)

Als ik op ''vergeef'' zoek wordt het nog meer mens tot mens in de brieven van Paulus. In zijn Brief aan de Efeziërs 4:32 uit gevangenschap, is Paulus slotregel: 'Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft''. Bron: Efeziers4
In Paulus brief aan de Kolossenzen 3:13 roept Paulus op het Nieuwe leven te leven: 'Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven''. In dit stuk nog iets over man en vrouw (en kind en slaaf) r18 Vrouwen, erken het gezag van uw man, zoals past bij uw verbondenheid met de Heer. 19 Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet bitter tegen haar. (20 Kinderen, gehoorzaam je ouders in alles, want dat is de wil van de Heer. 21 Vaders, vit niet op uw kinderen, want dat maakt ze moedeloos. 22 Slaven, gehoorzaam uw aardse meester in alles, niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar oprecht en met ontzag voor de Heer.) Bron: Kolossenzen3

Kunst tip: Het ultieme beeld van vergeving in de Bijbel is dat van de vader die  zijn (verloren) zoon weer in zijn armen sluit. Rembrandt van Rijn (1606-1669) schilderde het in 1698, het doek hangt nu in de Hermitage in Sint Petersburg, Rusland. Het verhaal van de verloren zoon staat in Lukas 15:11-32 Link Statenvertaling.net/verlorenzoon

Preek van Jos Douma over deze 'omhelzing' op zijn blog nav het boek van Henri Nouwen 'Eindelijk thuis' op 5mei2010. Douma verwijst naar de omhelzing ervaring door Nouwen als een letterlijke ervaring van het deel uit maken van een spirituele gemeenschap. Niets losmaken, dus maar vasthouden. Link Josdouma/je-bevinden-in-gods-omhelzing-spirituele-gemeenschap


GEBED
Ik vroeg laatst aan iemand of hij kon ophouden met zo'n vreselijk leven hebben, want dan kon ik tenminste ophouden hem te vergeven. Win-win. Zijn antwoord was dit is mijn leven. Mijn reactie was dit is wat je er van maakt. Ik heb niet meer geantwoord en me losgemaakt: gedefriend op Facebook, geen chat, telefoon niet opnemen, Skype offline etc. Voor het eerst in 10 jaar en het ruimde lekker op! Vorige week zag ik opeens Joyce Meyer op SBS (om 6 uur s morgens) die ik altijd erg leuk vind. En een van haar (online) preken sprak me erg aan: the power of the word. Het is zeer geschikt voor mensen die moeite hebben met bidden, want het is een soort positieve bevestiging uitspreken (affirmatie). Ook een vorm van bidden. Zeg wat je graag wilt dat er gebeurt en als God het wil, zal het gebeuren zegt Joyce Meyer. Dat probeer ik nu elke dag te doen en ik heb een heel lijstje met wensen en zelfs een voor mezelf, dat kon ik al helemaal nooit :) En ik bid nu niet voor de man die serieel misstappen begaat en dan weer vergeving behoeft, ik spreek een positieve wens voor hem uit. Ik heb me zo los gemaakt, maar hem niet losgelaten, of laten vallen.

Op You Tube Joyce Meyer in het Engels Your Mouth and Gods Power (Pt1) en vooral deel 2 Your Words Affect Your Future (Pt2) en Joyces opening: 'There is power in your mouth' (28m32) Link: Youtube Part2 Youtube (28m33)


VOLGENDE WEEK
21 september 2014, 14e na Drie eenheid. Eerste van de herfst.

Op het Oecumenisch leesrooster staan: Jona 3:10-4:11, Psalm 145:1-­12, (Filippenzen 1:21-27) en Matteüs 20:1-16. Dat las ik op 18sept11. Het thema was weer vergeving: In Jona lezen we het minder bekende verhaal van de wonderboom, waarin God vergeeft en Jona een lesje leert, in de psalm wordt dat bezongen. In (de brief aan de) Fillipenzen het belang van evangelisatie en verkondiging uit liefde of uit afgunst. In Mattheus de parabel van de arbeiders in de wijngaard en hun beloning: de laatsten zullen de eerste zijn.

Op het alternatief leesrooster staat Abraham en zijn vrouw Sarai. We beginnen bij zijn stambook (Terach) in Genesis 11:27 en lezen verder tot 12:9 het vertrek naar Kanaan.


Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten