maandag 29 september 2014

5 oktober 2014, 16e na Drie eenheid, 3e van de herfst

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor 3 jaar, A, B en C en om te voorkomen de kerken om de 3 jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt

PERIODE
5 oktober 2014, is de 16e zondag na Drie-eenheid, de weken waarin we aftellen na de Drie-eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest die op Pinksteren verscheen aan de leerlingen (Handelingen 2).

De Bach cantates voor deze zondag zijn ''Komm, du süße Todesstunde'' (BWV 161), ''Christus, der ist mein Leben'' (BWV 95), ''Liebster Gott, wenn werd ich sterben'' (Koraalcantate BWV 8) en ''Wer weiß, wie nahe mir mein Ende'' (BWV 27).

De teksten horen bij Lucas 7:11-17 over de opwekking van de jongeman uit Naïn, dat lezen wij niet.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) Cantata BWV 8 "Liebster Gott, wann werd ich sterben?" Dirigent Helmuth Rilling en het Württemberg Chamber Orchestra. Solisten Arleen Augér: Sopraan, Philippe Huttenlocher: Bas, Adalbert Kraus”: Tenor, Wolfgang Schone: Bas, Gabriele Schreckenbach: Alt, Ulrike Sonntag: Sopraan, Helen Watts: Alto en het Stuttgart Bach Collegium Ensemble. Let op de intro gaat bijzonder snel, (vergelijk met 19sept10)(17m14). Link youtube

of kijk op dit blog op 15sept13 naar J.S. Bach's BWV 27 Wer weiß, wie nahe mir mein Ende” (84, 95 en 161) door het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philippe Herreweghe. (1u2m20s)

Of kijk op dit blog op 23sept12 naar J.S. Bach (1685-1750) "Christus, der ist mein Leben" (BWV 95) gedirigeerd door Helmut Rilling waarschijnlijk de Stuttgart Gächinger Kantorei en het Stuttgart Bach Collegium ofwel het Bach Ensemble uit 1997. (21m54) Tekst Cantata 95

Of kijk op dit blog op 9okt11 naar JS Bach Cantate BWV 161, (1) Aria: Komm, du susse Todesstunde” door Jurgen Jürgens (1925-1994) & Hamburg en het Monteverdi Choir. De tekst staat op: webdocs

Of 19sept2010 naar Koraalcantate BWV 8 'Liebster Gott, wenn werd ich sterben' met de tekst. gezongen door jongens/countertenor, zonder bronvermelding (6m43). Op www.bach-cantates.com de complete tekst en vertaling.

Concert tip
Zo5okt14 om 16.30uur in de Heikese Kerk, Stadhuisplein 6, Tilburg. 'Christus, der ist mein Leben'' (BWV 95), ''Liebster Gott, wenn werd ich sterben'' en ''Wer weiß, wie nahe mir mein Ende'' (BWV 27). Uitgevoerd door Arjan van Baest en het koor & orkest Stichting Bachcantates Link Stichting Bachcantates Tilburg


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staan: Jesaja 5:1-7, Psalm 80:9-­20, (Filippenzen 2:14-18) en Matteüs 21:33-­43. Dat las ik 2okt11.

Op het alternatief leesrooster staat Genesis 13:2-18, we lezen verder over Abraham. We lezen deze zondag over zijn neef Lot die bij Sodom gaat wonen en God die Abraham waarschuwt. We lezen niet het gebed van Abraham, zijn onderhandeling met God, om de zondige steden en Lot te sparen. Dat las ik al op 25juli10 en 28juli13. Die boekrollen slaan we de komende week over.

Bij de Genesistekst wordt een lied van Willem Barnard aanbevolen ''Samen op de aarde'' (Lied 993 eerst in de bundel Tussentijds (210). Muziek: Finaly. Toelichting door ds. Pieter Endedijk, projectcoördinator en eindredacteur van het liedboek: Eigenlijk schreef Barnard het voor Genesis 34 (Jakob en Sichem) Als het om de verhouding gaat, moeten tegenstellingen met elkaar verzoend worden. Alleen zo kan wat God geschapen heeft in stand worden gehouden (strofe 1 en 2). De tegenstellingen worden benoemd: het westen en het oosten, voor- en nageslacht, Israël en Egypte, stem en tegenstem. De tegenstellingen worden ook verzoend, zoals strofe 6 zegt: ‘want Hij zal verzoenen / wat vijandig is, / nieuwe namen noemen /  voor een oud gemis.

1. Samen op de aarde,dat beloofde land,
God zal ons bewaren,
want Hij houdt in stand

2. wat Hij heeft geschapen
met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten
wat Hem toebehoort.

3. 't Westen en het Oosten,
voor- en nageslacht,
om zijn Naam te troosten
zijn zij aangebracht;

4. om zijn Naam te prijzen
gaf Hij zon en maan,
wijzen en onwijzen
gunt Hij het bestaan.

5. Israël, Egypte,
stem en tegenstem,
hoogtepunt en diepte
alles zegent Hem;

6. want Hij zal verzoenen
wat vijandig is,
nieuwe namen noemen,
voor een oud gemis;

7. kerk en wereld samen,
vasteland en zee,
worden ja en amen,
ja uit ja en nee.
(Hier vermeld als uti de bundel Zingend Geloven 94)
Liedtekst: Kerkvannederland


GENESIS
Genesis is het 1e boek van het Oude Testament. Het boek vertelt de Scheppingsgeschiedenis, over de eerste mensen Adam en Eva en over Noach die een ark bouwde om zijn familie en alle dieren van de zondvloed te redden. Daarna start het verhaal van Abraham die de vader van de Israëlitische stammen en de Arabieren zou worden.

Deze week lezen we over het afscheid van Abraham van zijn neef Lot. Hun welvaart, kudden vee, is zo groot geworden dat hun herders ruzie maken ook omdat de Kanaänieten en de Perizzieten nog in het land woonden. Dus zegt Abraham r8 ‘Waarom zouden we ruziemaken, jij en ik, of jouw herders en de mijne? We zijn toch familie? 9 Het is maar beter dat we uiteengaan. Het hele land ligt voor je open. Als jij naar links gaat, ga ik naar rechts; als jij naar rechts gaat, ga ik naar links.’. Lot kiest noodlottig op basis van r10 hoe rijk aan water de hele Jordaanvallei was maar de regel gaat omineus verder: voordat Sodom en Gomorra door de HEER werden verwoest.

Kunst tip: ''Abram en Lot nemen afscheid'' door een onbekende Franse Meester, plafondfresco (schildering op natte kalk) in de Abbey of Saint-Savin-sur Gartempe, een 11-12e Eeuwse abdij in Frankrijk. Link: Biblical-art of beter: Allposters/Painting-of-Abraham-and-Lot-Split-Apart-St-Savin-Abbey-Saint-Savin-Sur-Gartempe-Vienne en toelichting op Biblical-art/artwork23390

Foto: Panorama van de Jordaan Vallei (nu) op Wikimedia/JordanValleyPanorama Meer foto's en info (in het Engels) over de Jordaan vallei (Rift) op Wikipedia/Jordan_Rift_Valley
=
Kennis tip: Op Wikipedia een pagina over overbevolking en landdruk. Vanaf 7 de gevolgen van overbevolking, die zijn nogal apocalyptisch. In essentie gata het om aantallen mensen, hun levensstijl (mn in ontwikkelde rijke landen versus opkomende en ontwikkelende, arme landen) en vervuiling. Tekorten dreigen aan: zoet water, fossiele brandstoffen, bewerkbaar akkerland, grondstoffen, bossen (voor lucht), verdwijnen van dier- en plantsoorten. Bedreigingen zijn vervuiling, opwarming van de aarde, armoede, ondervoeding en meer sterfte mn babies en kinderen door armoede, bio-industrie die leidt tot nog meer resistente antibiotica en sterfte door epidemieën, pandemieën en besmettelijke infectieziekten, lage levensverwachting, meer misdaad en conflict, meer vrijheden inperkende regelgeving etc. Opvallende afwezige in dit rijtje is migratie(stromen) waardoor conflicten ontstaan over grond, water, grondstoffen etc. Link Wikipedia/Effects_of_human_overpopulation

GENESIS
Scheiding tussen Abram en Lot2 Abram was bijzonder rijk: hij had veel vee, zilver en goud. 3 Vanuit de Negev trok hij geleidelijk verder, tot aan Betel, tot aan de plaats tussen Betel en Ai waar zijn tent vroeger al had gestaan 4 en waar hij toen een altaar had gebouwd. Daar riep Abram de naam van de HEER aan. 

5 Ook Lot, die met Abram was meegekomen, bezat schapen, geiten, runderen en tenten. 6 Beiden bezaten zo veel vee dat er te weinig land was om bij elkaar te blijven wonen. 7 Hierdoor ontstond er ruzie tussen de herders van Abrams vee en de herders van Lots vee, en ook woonden in die tijd de Kanaänieten en de Perizzieten nog in het land. 8 Daarom zei Abram tegen Lot: ‘Waarom zouden we ruziemaken, jij en ik, of jouw herders en de mijne? We zijn toch familie? 9 Het is maar beter dat we uiteengaan. Het hele land ligt voor je open. Als jij naar links gaat, ga ik naar rechts; als jij naar rechts gaat, ga ik naar links.’ 10 Lot liet zijn blik rondgaan en zag hoe rijk aan water de hele Jordaanvallei was; voordat Sodom en Gomorra door de HEER werden verwoest, was de vallei tot aan Soar toe even waterrijk als de tuin van de HEER en als Egypte. 11 Daarom koos Lot voor zichzelf de Jordaanvallei en trok in oostelijke richting. Zo gingen ze uiteen. 12 Abram bleef in Kanaän wonen, maar Lot sloeg zijn tenten op bij de steden in de vallei. Zijn woongebied strekte zich uit tot aan Sodom; 13 de mensen daar waren slecht, ze zondigden zwaar tegen de HEER.

14 Nadat Lot was weggegaan, zei de HEER tegen Abram: ‘Kijk eens goed om je heen, kijk vanaf de plaats waar je nu staat naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. 15 Al het land dat je ziet geef ik aan jou en je nakomelingen, voor altijd. 16 En ik zal je zoveel nakomelingen geven als er stof op de aarde is: ze zullen even ontelbaar zijn als alle stofdeeltjes op de aarde. 17 Kom, doorkruis het land in zijn volle lengte en breedte, want aan jou zal ik het geven.’ 18 Toen brak Abram op en ging wonen bij de eiken van Mamre, bij Hebron. Daar bouwde hij een altaar voor de HEER.
Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV

Liever luisteren?
Bert van Alphen uit Rotterdam op voorleesbijbel. Of ga naar downloadbijbel Genesis is het 1e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Dinxperloo, in de Dorpkerk, Markt2, Dinxperloo. Tijd: 10uur, voorganger ds. P. Bochanen: Genesis 13:2-18: Abram en zijn neef Lot kunnen niet langer bij elkaar blijven. Lot mag kiezen welke kant hij op wil, Abram zal de andere kant op gaan. Lied van de week: Lied 993 Link PG-Dinxperlo/kerkdiensten Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds. Carla Borgers (Doopsgezind) voor Doopsgezind Twente op 26jan14 (Oecumenische dienst) over Genesis 13, 1 Korintiërs 1, 1-17 en Marcus 9:33-37 Thema: Is Christus dan verdeeld? In het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen.
We zijn toch familie?’ zei oom Abram tegen zijn neef. U kent waarschijnlijk het vervolg van deze geschiedenis. Neeflief koos het beste weidegebied uit in de Jordaanvallei en oom liet zich zonder morren afschepen met een veel minder vruchtbaar gebied in Kanaän. We zijn toch familie? Ja, ook wij zijn –zoals we hier in deze kerk zitten- in zekere zin familie. ‘In Christus’ zijn we één, zegt Paulus. In Christus zijn we elkaars broers en zussen. In hem en door hem zijn we met elkaar verbonden. Door Christus maken we samen deel uit van het gezin van God.
En zoals dat in de meeste gezinnen is, is er geen sprake van hoger of lager. Elk kind is voor vader en moeder gelijk. Natuurlijk kun je Jantje, Marietje en Keesje niet over één kam scheren. Elk kind is een individu en heeft een eigen benadering nodig. De één moet je wat losser laten, terwijl de ander juist een vast hand van opvoeden nodig heeft. Maar als het goed is, zijn ze pas en mams allemaal even lief. Link DoopsGezindTwente (pdf)

Op You Tube: Chains Project leest in sneltreinvaart de Genesis 13 tekst in het Engels opgeleukt met de kernwoorden (7m01) Zijn kernvraag wordt Lot gestraft voor zijn keuze die zijn eigenbelang vooropstelt waardoor hij de vruchtbare Jordaanvallei kiest of wordt Abraham beloond omdat hij zijn neef Lot laat kiezen? Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor twee gebeden van de Theobaldusparochie in (Over)Loon.
Ook heel mooi en toepasselijk bij (moeilijke) keuzes zijn de openingstekst en slottekst geroepen wordt jij.....

Gebed 1
Jezus,
waar begin je aan door voor ons te kiezen
waar begin je aan door rekening te houden met ons
waar begin je aan door ons te vragen jou achterna te gaan
want wij hebben ons berekenende bestaan lief
want wij zijn halfhartig in onze keuzes
want wij deinzen terug voor de consequenties
want wij willen wel, maar durven vaak niet
want wij roepen halleluja en kruisigen je Jezus
waar begin je aan help ons om het af te maken.

Gebed 2
God U vraagt ons om te volgen
en de hele weg te gaan en verder
U vraagt ons te volgen
met onze lasten en lusten
en geeft ons er extra bij
U vraagt ons in uw spoor te gaan
met voorbijgaan van hen die ons nastaan
omdat U ons nader bent
leer ons los te laten wat ons bindt
leer ons te zien waar het op aankomt
leer ons rekenen volgens uw regels
om vrede en gerechtigheid te vermenigvuldigen.

VOLGENDE WEEK
12 oktober 2014, 17e na Drie-eenheid, 4e van de herfst.

Op het Oecumenisch leesrooster staan: Jesaja 25:1-9, Psalm 23, (Filippenzen 3:17-21) en Matteüs 22:1-14. Dat las ik op 9oktober2011

Op het alternatief leesrooster staat: Genesis 16:1-16 We slaan dus een paar boekrollen over en lezen verder over de geboorte van Ismaël, de oudste zoon van Abraham bij Sarai's slavin Hagar en de stamvader van de Arabieren.


Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten