dinsdag 23 september 2014

28 september 2014, 15e zondag na Drie-eenheid


Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor 3 jaar, A, B en C en om te voorkomen de kerken om de 3 jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt

PERIODE
28 september 2014, is de 15e zondag na Drie-eenheid, de weken waarin we aftellen na de Drie-eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest die op Pinksteren verscheen aan de leerlingen (Handelingen 2).


De Bach cantaten voor deze zondag zijn ''Was betrübst du dich, mein Herz'' (BWV 138), ''Was Gott tut, das ist wohlgetan” (Koraalcantate BWV 99) en ''Jauchzet Gott in allen Landen'' (BWV 51)

De teksten horen bij Mattheüs 24:24 Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. (uit de Bergrede).

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) BWV 99 ''Was Gott tut, das ist wohlgetan” openingskoor uitgevoerd door het koor Oude Muziek en Barokorkest van de afdeling Oude Muziek van het Koninklijk Conservatorium Den Haag onder leiding van Jan Kleinbussink. Opgenomen in de Kloosterkerk te Den Haag. (5m08) Link youtube
NB Er zijn 3 BWV's 99, onze 99 (II) is de oudste en uit 1724. De koraaltekst is dezelfde de coupletten verschillen. Tekst: Cantatas99 Cantatebespreking door eduardvanhengelBWV99

Of kijk op dit blog op 16sept12 naar J.S. Bach (1685-1750). La Petite Bande zingt het koor van “Was betrübst du dich, mein Herz” (BWV 138) Uitgevoerd door Sigiswald Kuijken: dirigent, Gerlinde Sämann: sopraan, Petra Noskaiova: alt, Jens Weber: tenor en Jan Van der Crabben: bas (4m36).

Of kijk op dit blog op 11sept2011 naar J.S. Bach Cantate (BWV 51) "Jauchzet Gott in allen Landen", de aria door Luca Popp, sopraan (1939-1993), Carole Dawn-Reinhart, trompet en het Amsterdams Kamerorkest gedirigeerd door Marinus Voorberg. Opname in 1980 (17m52). Cantatebespreking door Eduard van den Hengel: eduardvh/BWV51 en door Dick Wursten met vertaling van de tekst: dick.wursten/bwv51

Of kijk op dit blog op 12sept10 naar J.S. Bach "Was Gott tut, das ist wohlgetan" III Cantata BWV 100 Cantata voor elke gelegenheid, de tekst is gebaseerd op zes hymne verzen van Samuel Rodigast, 1674. Amsterdam Baroque Orchestra onder leiding van Ton Koopman. (7min, 1van3)

Concert tip
zo28sept om 19.30uur in de Westerkerk, Amsterdam Cantate 138 ''Was betrübst du dich, mein Herz''. Uitgevoerd door JanJoost van Elburg en het Westerkerkkoor & Bachorkest Link Westerkerk


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staan: Ezechiël 18:1-4:25-32, Psalm 25:1-­10, (Filippenzen 2,1-13) en Matteüs 21:23-32. Dat las ik 25sept11.

Op het alternatief leesrooster staan tot 2 november de verhalen van Abraham, deze zondag lezen we verder in Genesis 12:10-13:1 over Abraham en Sara in Egypte.


GENESIS
Genesis is het 1e boek van het Oude Testament. We lezen over de reis van Abraham en Sara naar Egypte, op de vlucht voor hongersnood.

Een beetje liegen mag? 11 Toen hij op het punt stond Egypte binnen te trekken, zei hij tegen zijn vrouw Sarai: ‘Luister, ik weet heel goed dat jij een mooie vrouw bent. 12 Als de Egyptenaren je zien, zullen ze denken: Dat is zijn vrouw, en dan zullen ze jou in leven laten, maar mij zullen ze doden. 13 Zeg daarom dat je mijn zuster bent, dan kom ik er dankzij jou misschien goed vanaf en loopt mijn leven geen gevaar.’ Het is nog half waar ook in Genesis 20:12 staat Bovendien, ze is werkelijk mijn zuster: ze is de dochter van mijn vader. Ze is alleen niet de dochter van mijn moeder, en zo kon ze mijn vrouw worden.

Sara is 65? als ze naar Egypte vluchten en wordt door de farao opgenomen in zijn harem, want: de Egyptenaren zagen dat Sarai een bijzonder mooie vrouw was. 15 Ook de officieren van de farao merkten haar op. Ze vertelden de farao zo enthousiast over haar dat hij de vrouw naar zijn paleis liet overbrengen. Haar 'broer' wordt overladen met geschenken die ze mogen houden bij hun vertrek. De list werkt dus voor Abraham en hij doet dit later nog een keer in Genesis 20:1-18 voor Sara en koning Abimelech van Gerar en zijn volk loopt het gelukkig beter af. Link NBV Genesis20

Vooraankondigingen
In de tekst lezen we ook een vooraankondiging van de plagen waardoor de Israëlische slaven onder leiding van Mozes later uit Egypte kunnen vertrekken (Exodus 7-11) r17 Maar de HEER trof de farao en zijn hof met zware plagen om wat er gebeurd was met Abrams vrouw Sarai. 18 Toen ontbood de farao Abram. ‘Wat hebt u mij aangedaan!’ zei hij. ‘Waarom hebt u me niet verteld dat ze uw vrouw is? 19 Waarom hebt u gezegd dat ze uw zuster is? Nu heb ik haar tot vrouw genomen. Hier is uw vrouw weer, neem haar mee en verdwijn!’

In Kanaän zal Sara Abraham tien jaar later (?) een van haar Egyptische slavinnen Hagar als bijvrouw geven en die zal hem Ismaël baren die -in de traditie- de stamvader van de Arabieren wordt. Genesis16

Later zal Abrahams kleinzoon Jozef (zoon van Jakob) naar Egypte worden verkocht als slaaf (Exodus 37) waardoor hij zijn familie kan redden bij een …. hongersnood (Exodus 42-43). God draagt Jakob op naar Egypte te komen met zijn zonen, maar hij zal hem er ook weer uitleiden.

Nog veel later zal Jozef met Maria en Jezus naar Egypte vluchten voor de kindermoordenaar koning Herodus. Link Mattheus 2:13-15

Kunst tip: De Farao geeft Sara aan Abraham terug door Isaacsz., Isaac (1599-1649). Olieverf op doek, uit 1640. Nu in het Rijksmuseum, Amsterdam. Link: Geheugenvannederland/Farao
=
GENESIS 12:11-13:1
Abram en Sarai in Egypte10 Eens brak er in het land hongersnood uit. Abram trok naar Egypte om daar tijdelijk te gaan wonen, want de hongersnood was zeer zwaar. 11 Toen hij op het punt stond Egypte binnen te trekken, zei hij tegen zijn vrouw Sarai: ‘Luister, ik weet heel goed dat jij een mooie vrouw bent. 12 Als de Egyptenaren je zien, zullen ze denken: Dat is zijn vrouw, en dan zullen ze jou in leven laten, maar mij zullen ze doden. 13 Zeg daarom dat je mijn zuster bent, dan kom ik er dankzij jou misschien goed vanaf en loopt mijn leven geen gevaar.’ 14 Inderdaad was Abram nog maar nauwelijks in Egypte of de Egyptenaren zagen dat Sarai een bijzonder mooie vrouw was. 15 Ook de officieren van de farao merkten haar op. Ze vertelden de farao zo enthousiast over haar dat hij de vrouw naar zijn paleis liet overbrengen. 16 En vanwege haar werd Abram door de farao met geschenken overladen: hij kreeg schapen en geiten, runderen, ezels, slaven en slavinnen, ezelinnen en kamelen.
17 Maar de HEER trof de farao en zijn hof met zware plagen om wat er gebeurd was met Abrams vrouw Sarai. 18 Toen ontbood de farao Abram. ‘Wat hebt u mij aangedaan!’ zei hij. ‘Waarom hebt u me niet verteld dat ze uw vrouw is? 19 Waarom hebt u gezegd dat ze uw zuster is? Nu heb ik haar tot vrouw genomen. Hier is uw vrouw weer, neem haar mee en verdwijn!’ 20 En op bevel van de farao werd Abram, met zijn vrouw en al zijn bezittingen, onder geleide het land uit gebracht.

13
1 Vanuit Egypte trok Abram, met zijn vrouw en zijn bezittingen, weer naar de Negev. Lot ging met hem mee.
Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV

Liever luisteren?
Bert van Alphen uit Rotterdam op voorleesbijbel. Of ga naar downloadbijbel Genesis is het 1e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse NieuweKerk Groningen, Nieuwe Kerkhof 1 Groningen. Tijd: 9.30 uur, voorganger ds. Evert Jan Veldman, het orgel wordt bespeeld door Jelte Hulzebos De tweede dienst in een serie over aartsvader Abraham. Het wordt een afgang. Voor de Eeuwige en voor Abram. In het beloofde land, waar het je aan niets zou ontbreken, heerst hongersnood. En Abram besluit om af te dalen naar Egypte. Er volgt een gênante geschiedenis. Hoe moet zoiets ons vandaag inspireren? Een afgang als inspiratiebron. We lezen Genesis 12:10-13:1, Hebreeën 11:8-10 en Matteüs 21:28-31.  

Liturgie aanwijzing van Roel Bosch v/r Oecumenisch leesrooster en predikant bij Protestantse Noorderlicht Gemeente in Zeist Preek over Genesis 12 en de Week tegen Eenzaamheid. Niemand kiest voor eenzaamheid, toch? In ieder geval Sarai niet, de vrouw van Abram. Abram laat haar vallen, vogelvrij in de harem van de farao. Een vreemde vrouw, een vreemde taal; haar schoonheid, haar manier van mens-zijn, is haar eigen vijand geworden. Een eenzaamheid die in duizenden variaties voorkomt: het kind dat te snel is of te langzaam, de man die niet of juist teveel van sport houdt, de vrouw die niet kan zwijgen over haar geloof in een omgeving die er niets van wil weten. Niemand kiest ervoor.
Kiezen voor alleen-gaan, dat kan wel. Je niet laten persen in het keurslijf. Geen antwoord geven op de geijkte vragen. ‘Dan zeg ik u ook niet op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe.' Met dat antwoord komt Jezus alleen te staan. Maar tegelijkertijd staat hij zo aan de kant van degenen die eenzaam zijn, opzij geschoven, om hun manier van mens-zijn. De diepste eenzaamheid van Jezus opent de weg van mens naar mens. Geen vrouw, geen man, is nog een vreemde, te mooi of te lelijk. Als Jezus zo naar je kijkt, dan kijk je zelf ook zo naar de mensen om je heen. Alleen staan, dat kan soms nodig zijn. Maar eenzaamheid, daar is een einde aan gekomen. Link PKN/Week-tegen-de-eenzaamheid

Op You Tube: een 3 uur durende Italiaans-Amerikaanse film (Engels gesproken, zonder ondertitels) over Abraham met Richard Harris (Abraham), Barbara Hershey (Sara) en Maximilian Schell (Farao). Meer op Imdb Uit 1993.
Op 55min begint het verhaal van Abraham en Sara in Egypte. Het geeft een verklaring voor het bedrog, er is een wet die het de farao verbiedt om andermans vrouw te nemen. Daar heeft hij een oplossing voor gevonden: hij laat ze vermoorden. Voor Abrahams God is het vermoorden nog erger dan andermans vrouw nemen en daarom mag hij liegen (1u17m). Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor een gebed van de Heilige Aiden, de zendeling bisschop van Lindisfarne. Meer op: Heiligen.net/Aidenaidan Ik lees het als het gebed voor Sara in de harem van de farao.

Heer, u heeft altijd licht geschonken
in deze duisternis van mij;
En hoewel het nacht is nu,
vandaag geloof ik.

Heer, u heeft altijd gesproken
Als de tijd daar rijp voor was;
en hoewel u zich nu in stilte hult,
vandaag geloof ik.
Bron: Jos Strengholt, Angicaans priester in Heliopolis Keltische gebeden .

VOLGENDE WEEK
4 oktober 2014, 16e na Drie-eenheid

Op het Oecumenisch leesrooster staan: Jesaja 5:1-7, Psalm 80:9-­20, (Filippenzen 2:14-18) en Matteüs 21:33-­43. Dat las ik 2okt11.

Op het alternatief leesrooster staat Genesis 13:2-18, we lezen verder na deze week over Abraham. We lezen over Lot en Sodom en Gomorra tot aan Abraham's gebed, lees onderhandeling met God, om de zondige steden en Lot te sparen. Dat las ik al op 25juli10 en 28juli13.


Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten