vrijdag 24 april 2015

26 april 2015, 4e van Pasen

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor een paar jaar, en om te voorkomen dat kerken om de paar jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt. Omdat ik al een cyclus heb meegelezen, lees ik nu uit het Alternatief leesrooster (als dat er is)

PERIODE
26 april 2015, is de 4e zondag van Pasen, de tijd waarin we aftellen naar Pinksteren en de verschijning, officieel de uitstorting, van de Heilige Geest.
De zondag heet ook Jubilate, Latijn voor verheug u naar psalm 96 Jubilate Deo, omnis terra’ in de Katholieke Kerk het keervers (antifoon) voor deze zondag. Een keervers wordt gezongen wordt als inleiding op en ter afsluiting van een psalm tijdens de mis en het getijdengebed.

De Bach cantaten voor deze zondag zijn 'Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen' (BWV 12), 'Ihr werdet weinen und heulen' (BWV 103) en 'Wir müssen durch viel Trübsal' (BWV 146)

De teksten horen bij Johannes 16: 16-23a met de Afscheidsrede Jezus: jullie verdriet zal in vreugde veranderen. Dat lezen wij niet, maar zien we in de tekstkeuzes al gebeuren.

Op You Tube: Cantate BWV 146 'Wir müssen durch viel Trübsal' ofwel Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие" door Russen: Chamber capella 'Russkaya Conservatoria' met soloisten: Svetlana Barakovskaya sopraan, Varvara Thaikova alt, Vladimir Barakovskiy tenor, Vladimir Krasov bas, Ayako Tanabe violino, Diana Krivenko fluit, Irina Timoshevskaya cello, Dmitry Korostelev cembalo, Olesia Kravchenko organo obligato/ continuo, Nikolay Khondzinsky conductor. Live in Moscow Conservatoire op 30 april 2013 (14m23). Link youtube.

Of op 11mei14 J.S. Bach (1685-1750) 'Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen' (BWV 12) Solisten Paul Esswood, alt; Kurt Equiluz, tenor; Max van Egmond, bas; het Tölzer Knabenchor onder leiding van Gerhard Schmidt-Gaden, King's College Choir Cambridge onder leiding van David Willcocks en het Leonhardt-Consort onder leiding van Gustav Leonhardt. Opname uit 1971 onder leiding van Helmuth Rilling. (23m44) Tekst en vertalingen Webdocs.cs.ualberta

Of kijk op dit blog op 21april13 naar (1685-1750), 'Wir müssen durch viel Trübsal' (BWV 146, gevolgd door 28 en 48). Uitgevoerd door Pieter Leusink en het Nederlands Bachcollegium in Sankt Paulin Kirche, Trier, Duitsland (1u8m).

Of kijk op dit blog op 29april12 naar het Openingskoor uit “Ihr werdet weinen und heulen(BWV 103) door de Bach Stiftung uit St Gallen gedirigeerd door Rudolf Lutz (5m26). De Duitse tekst staat op webdocs cantatas 103.

Of kijk op dit blog op 15mei11 naar JS Bach Cantate "Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen" (BWV 12) Sinfonia deel 1van7 voor Jubilate (3e zondag na Pasen). Tekst van Salomo Franck, opgenomen in de eerste cantate cyclus. Hier uitgevoerd door het Amsterdam Baroque Orchestra onder leiding van Ton Koopman (2m22).

En een pianovariatie op Bachs cantate "Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen" BWV 12 door Franz Liszt hier gespeeld door Niek van Oosterum. (10m)

Concert
Niet gevonden op de Bachagenda van EduardvHengel/cantate-agenda.Wel op de Christelijke Muziekagenda:

za25april15, om 20uur in de Grote Kerk, Kerklein 2,Maassluis. Het Laureatenconcert Gerard Verweij en Arjan Veen, werken van o.a. Bach, Franck, Duruflé en Vierne.
=
Zo26april15 om 16 tot 16.45uur in de Nieuwedaamerkerk, Brede Kerkepad 6 Amsterdam Noord Gratis Cantateconcert Amsemble projectkoor Amsem met Bach's BWV 12 "Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen"...


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staan: Ezechiël 34:1-10, Psalm 65, brief: 1 Johannes 3:1-8 en uit het evangelie van Johannes 10:11-16. Dat las ik op 29april12

Op het alternatief leesrooster staat: Hooglied 2:8-17, Psalm 65 en 1 Johannes 3:1-8. We lezen dus verder na vorige week met wat sprongetjes, volgende week lezen we 1 Johanns 2: 1-8.

In de weken na Pasen, de kruisiging van Jezus, zijn de gelovigen zoekend maar vol vertrouwen. De teksten verwijzen hiernaar.
In Hooglied 2:14 laat mij je gezicht zien, laat mij luisteren naar je stem, want je stem is zo lieflijk, je gezicht zo bekoorlijk.’In de psalm staat 3 U die ons bidden hoort – tot u komt de sterveling.
In 1 Johannes 2:1 Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent.


HOOGLIED 
Het Hooglied is het 22e boek van het Oude Testament, het is het 'Lied der Liederen', het mooiste lied en in de Joodse bijbel hoort het bij de Feestrollen. In het Engels wordt het the Song of Solomon (Salomo) genoemd. Vermoed wordt dat het (vele) liefdesliederen zijn die op bruiloften werden gezongen. Het zijn dialogen tussen 'hij' en 'zij', de 'meisjes' en 'broers'.

Onze regels bezingen, loven de lente, de nieuwe tijd. Het weerzien met elkaar en de opbloeiende natuur. Allemaal heel letterlijk te nemen, maar er zijn ook regels die als zoekend naar kunnen worden gelezen zoals r14 En een verklaring van trouw: 16 Mijn lief is van mij, en ik ben van hem.
Kunst tip: Naar r15 en de jinge vosjes uit de schitterend geanimeerde versie van Janacek's ''Het sluwe Vosje'' Christine Buffle, Grant Doyle et al. dirigent Kent Nagano en het Deutscher Symphonie Orchester Berlin (9m31) Link Youtube (deel 1 van 6)

Hooglied 2:8-17 
Hooglied, van Salomo.

Zij
8 Hoor! Mijn lief!
Kijk! Hij komt,
springend over de bergen,
dansend over de heuvels.
9 Als een gazelle is mijn lief,
als het jong van een hert.
Kijk! Hij staat al bij de muur.
Hij blikt door het venster,
tuurt door de spijlen.
10 Mijn lief roept mij toe:
‘Sta op, vriendin!
Mooi meisje, kom!
11 Kijk! De winter is voorbij,
voorbij zijn de regens, weggegaan.
12 De bloemen zijn verschenen op het veld,
nu breekt de zangtijd aan,
het koeren van de duif klinkt op het land.
13 De vijgenboom is al vol vruchten,
de wijnstok rankt en geurt.

Sta op, vriendin,
Mooi meisje, kom!
14 Mijn duif in de rotskloof,
verscholen in de bergwand,
laat mij je gezicht zien,
laat mij luisteren naar je stem,
want je stem is zo lieflijk,
je gezicht zo bekoorlijk.’

Hij en zij
15 Vang voor ons de vossen,
vang die kleine vossen.
Ze vernielen de wijngaard,
onze wijngaard vol bloeiende ranken.

Zij
16 Mijn lief is van mij,
en ik ben van hem.
Hij weidt tussen de lelies.
17 Nu de dag weer ademt
en het duister vlucht –
ga nu weg, mijn lief.
Spring als een gazelle,
als het jong van een hert
over de geurige bergen
Link naar de tekst jongerenbijbel/hooglied/2

Liever luisteren?
Frank du Mosch NCRV Presentator op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Hooglied is het 22ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Uit een Prekenserie over het Hooglied van Ds. T.S. Huttenga (studentenpastor gereformeerde kerk vrijgemaakt (streng) classis Groningen in februari en maart 2000. De delen van deze serie kunnen ook afzonderlijk worden gelezen: Het Hooglied – 2: De liefde is schitterend, want je bent veilig bij elkaar Link Prekendiespreken/Hooglied 2-6

Op Youtube: Het Hooglied 2:8 met tekst, beelden en muziek op het kanaal van papjes (45sec ) Link: youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 65, een lofpsalm. In het Latijn heet de psalm te decet hymnus naar de 2e regel. (In het Latijn heeft de psalm nummer 64). het is een populaire psalm, we lezen hem elk jaar wel een keer. En wordt ook wel uitgekozen voor begrafenissen.

Mooi vind ik zo vlak na Pasen: 3 U die ons bidden hoort – tot u komt de sterveling. 4 Worden onze zonden mij te zwaar, u neemt weg wat wij misdeden. 5 Gelukkig wie door u gekozen is en u mag naderen, hij mag wonen in uw voorhoven. Wij genieten het goede van uw huis, het heilige van uw tempel.

Muziek tip: Psalm 65 als Hillsong. De Hillsong Church is een keten van pinkstergemeenten die haar oorsprong heeft in Sydney, Australië (5m24) Link: youtube

PSALM 65
1 Voor de koorleider. Een psalm van David, een lied.

U komt de lof toe,
God die woont op de Sion,
u zult ontvangen wat u is beloofd.
3 U die ons bidden hoort –
tot u komt de sterveling.
4 Worden onze zonden mij te zwaar,
u neemt weg wat wij misdeden.
5 Gelukkig wie door u gekozen is en u mag naderen,
hij mag wonen in uw voorhoven.
Wij genieten het goede van uw huis,
het heilige van uw tempel.
6 Ontzagwekkend is uw antwoord,
u doet recht en redt ons, God,
op u hopen de einden der aarde,
de verten van de zee.
7 U hebt met kracht de bergen vastgezet,
u bent omgord met macht,
8 u brengt tot bedaren het geraas van de zeeën,
het gebulder van de golven,
het tumult van de volken.
9 Vrees voor uw tekenen vervult de bewoners der verten,
u brengt gejuich van het oosten tot het westen.
10 U zorgt voor het land en bevloeit het,
u maakt het vruchtbaar,
vol water staat de rivier van God.
U bewerkt het land voor het koren, zo bewerkt u het:
11 u doordrenkt de voren en effent de kluiten,
doorweekt ze met regen en zegent het jonge groen.
12 U kroont het jaar met uw goede gaven,
waar uw voeten gaan, druipt het van overvloed,
13 de velden in de steppe druipen,
de heuvels omgorden zich met gejubel,
14 de weiden kleden zich met kudden,
de dalen tooien zich met graan.
Zij zingen en juichen elkaar toe.
Link naar de tekst: Jongerenbijbel/psalm65

Liever luisteren?
Bernard van Verschuer op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds. Margreet Klokke voor de Kloosterkerk in Den Haag op zondag 30 maart 2014 over psalm 65 en cantate BWV 120. Als intro de stad is tot leven gekomen overal zijn er al deuren opengegaan, mensen zijn naar buiten gekomen om ergens naar toe te gaan.... 2e couplet Elke dag gaan er in deze stad deuren open en komen er mensen naar buiten. .. 3e couplet Overal in de wereld gaan er elke dag deuren open en komen er mensen naar buiten om hun bijdrage te geven. Inleiding: Psalmen zijn weggetjes.... Met een gedicht van ida Gerhartd en Link Kloosterkerk (pdf, 5 pag.)

Op You Tube: (Kinder)koren van St Patrick's en St Michael and All Angels' in Castlecaulfield, begeleid door Helen Hall zingen psalm 65 als Anglicaans gezang. Tijdens de Harvest Evensong in St Patrick's Church, Donaghmore, op 7 Oktober 2012. (3m54) Link youtube

1 JOHANNES
1 Johannes is het 23ste boek van het Nieuwe Testament. Het is een tekst, geen echte brief, die wordt toegeschreven aan de apostel Johannes vanwege de overeenkomsten met de stijl van zijn evangelie. Omdat de tekst geen aanhef heeft, is niet zeker voor wie de boodschap bedoeld was.

Deze week bemoediging r1-3 en waarschuwingen r3-8.

1 Johannes 3:1-8
1 Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent. 2 Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is. 3 Ieder die dit vol vertrouwen van hem verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is. 4 Ieder die zondigt overtreedt Gods wet, want zondigen is Gods wet overtreden. 5 U weet dat Jezus verschenen is om de zonden weg te nemen; er is in hem geen zonde. 6 Ieder die in hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft hem nooit gezien en kent hem niet. 7 Kinderen, laat niemand u misleiden: wie rechtvaardig leeft is een rechtvaardige, zoals ook Jezus rechtvaardig is, 8 en wie zondigt komt uit de duivel voort, want de duivel heeft vanaf het begin gezondigd. De Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel teniet te doen.
Link naar de tekst: Jongerenbijbel/1-johannes/3/

Liever luisteren?
Wil Noordergraaf, uit Rotterdam Leerkracht op voorleesbijbel3. Of ga naar downloadbijbel I Johannes is het 23ste boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Beluister de Preek van pastoor mevr. Alja Tollefsen - van der Lans tijdens een kerkdienst met de Oud Katholieke H.H. Michael en Johannes de Doper kerk in Oudewater Radio 5 zondag 3 mei 2009. Het thema van deze dienst is: 'de Goede Herder'. Het orgel wordt bespeeld door Erik van der Does - de Bye. bij IKON ZvKerken Link IkonRTV/kerkdiensten

Op You Tube: In het Engels een Preek van over 1 Johannus 3 door Dr. Bob Utley, retired professor of hermeneutics (Bible interpretation) from the Book of 1 John. Delivered at First Baptist Church, West Monroe, Louisiana. Upload 7Feb2014. (38m19) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheüs 6:9-13. Deze keer kies ik voor een korty gebed uit Taizé, een Oecumenisch Klooster in Frankrijk.

Opgestane Christus, vredig klinkt uw stem in het evangelie. U zegt ons: “Waarom maak je je bezorgd? Slechts één ding is nodig: een hart dat luistert naar mijn Woord en de heilige Geest.

Bron: Taize.nl


VOLGENDE WEEK
3 mei 2015 is het 5e zondag van Pasen.

Op het Oecumenisch leesrooster staan: Deuteromium 4:32-­40, Psalm 119:17-24, 1 Johannes 3:18-­24 en Johannes 15:1-­8. Dat las ik op 6mei12-cantate

Op het alternatief leesrooster staat: Hooglied 2:1-7, Psalm 104: 1-­24, 1 Johannes 3:18-­24

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten