dinsdag 28 januari 2014

2 februari 2014, 4e van de Epifanie en Maria Lichtmis

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor 3 jaar, A, B en C en om te voorkomen de kerken om de 3 jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt

PERIODE
2 februari 2014, is de 4e zondag van de Epifanie, de openbaring dat Jezus Christus de zoon van God is. Het is ook Maria Lichtmis of de Opdracht van de Heer in de tempel. Een mis naar het verhaal van Lukas 02:21-40 ofwel r21 Nadat de acht dagen voorbij waren en men Hem moest besnijden, ontving Hij de naam Jezus, zoals Hij door de engel was genoemd voordat Hij in de moederschoot werd ontvangen. 22 Toen de tijd aanbrak, waarop zij volgens de Wet van Mozes gereinigd moesten worden, brachten zij het kind naar Jeruzalem om het aan de Heer op te dragen, 23 volgens het voorschrift van de Wet des Heren: 'Elke eerstgeborene van het mannelijk geslacht moet aan de Heer worden toegeheiligd', 24 en om volgens de bepaling van de Wet des Heren een offer te brengen, namelijk een koppel tortels of twee jonge duiven. Link Heiligennet Hierna komt het verhaal van Simeon en Hanah dat ik las op 12januari2014

De Bach cantate voor Maria Lichtmis is cantate 125 ''Mit Fried und Freud ich fahr dahin”. Op You Tube Uitgevoerd door de Stichting Bachcantates Tilburg op 17dec12. De stichtng werkt met een projectkoor en -orkest en oefent alleen op de dag van de uitvoering (Scratchmethode). De Stichting doet elke 2 maanden een uitvoering in de Heikese Kerk, Tilburg (25m10). Nb De laatste uitvoering was 26jan14, meer op Bachcantates Link youtube Zie ook Concerttips.

De Bach cantate voor deze zondag zijn ''Jesus schläft, was soll ich hoffen?'' (BWV 81) en ''Wär Gott nicht mit uns diese Zeit'' (Koraalcantate BWV 14). De teksten horen bij Mattheüs 8:23-27 waarin Jezus de storm stilt.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) “Wär Gott nicht mit uns diese Zeit” (BWV 14) uitgeboerd door het Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists onder leiding van John Eliot Gardiner. Solisten: Joanne Lunn sopraan, Paul Agnew tenor en Peter Harvey bas.
Koor:
Wär Gott nicht mit uns diese Zeit
Aria (sopraan): Unsre Stärke heißt zu schwach

Recitatief (tenor):
Ja, hätt es Gott nur zugegeben
Aria (bss):
Gott, bei deinem starken Schützen
Koraal:
Gott Lob und Dank, der nicht zugab (18m). Link youtube

Of op dit blog 3feb13 BWV 91 'Jesus schläft, was soll ich hoffen?', zonder de uitvoerenden (3m41)

Of op dit blog op 29jan12 naar een aria uit "Jesus schläft, was soll ich hoffen?" (BWV 81) door de J. S. Bach-Stiftung en tenor: Bernhard Berchtold. Uitvoering in de Evangelischen Kirche in Trogen, Zwitserland. (3m17)

De tekst van de aria
Die schäumenden Wellen von Belials Bächen Verdoppeln die Wut. Ein Christ soll zwar wie Felsen stehn, Wenn Trübsalswinde um ihn gehn, Doch suchet die stürmende Flut Die Kräfte des Glaubens zu schwächen. 
De complete tekst op webdocs.cs.ualberta.ca
Of kijk op dit blog op 30jan11 naar J.S. Bach - Cantata "Wär Gott nicht mit uns diese Zeit" BWV 14 (1/2) Tekstschrijver onbekend, de tekst staat onder de video. 'Unsre Stärke heißt zu schwach' vanaf 5m42. Amsterdam Baroque Orchestra, dirigent Ton Koopman. (10m08) In 2 delen.

Concert tips
Deze week wordt in twee kerke de traditionele Maria Lichtmis cantate 125 gezongen ''Mit Fried und Freud ich fahr dahin”.
Zo2feb14 om 19.30 uur in de Geerteke, Geertebolwerk, Utrecht. Uitgevoerd door Gerrit Maas en het koor en orkest voor de Bachcantatediensten Link Utrechtse Bachcantatediensten
Zo2feb14 om 17uur in de Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerkhof, Groningen. Uitgevoerd door Jelte Hulzebos en het Cantate Consort & Barokorkest Link Nieuwe Kerk


TEKST(EN)
Op het alternatief leesrooster staan deze week geen teksten, en op het gewone leesrooster: Sefanja 2:3-3:9-13, Psalm 37:1-11, (1 Korinthiërs 1:18:31), Matteüs 5:1. Dat las ik op 30januari11 (zonder de brief aan de Korinthiërs). Het lied is 996 ''Om eenvoudigen van geest'' bij Matteüs 5:1. Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. ''Het lied ‘Om eenvoudigen van geest’ volgt de bijbeltekst, maar maakt daarvan een gebed en zo wordt de zanger anders betrokken bij de inhoud. Uiteindelijk bidden wij met de woorden van de laatste regel van elke strofe om genezing van het kwaad, van bedrog, van blindheid en van onszelf!''. Bron toelichting op de gezangen.

Deborah in Richteren
Ik lees weer over een Bijbelse vrouw, het thema van het Alternatief Leesrooster in de Advent, Deborah. Zij was een profetes uit het boek Richteren vroeger Rechters. Haar naam betekent “zoemende honingbij” of “woordse”. Debora, getrouwd met Lappidot, leefde tussen 1200 en 1100 voor Christus tijdens de heerschapij van de wrede koning Jabin van Kanaän. Dat Jabin heerste over de Israelieten, was een straf van God (Richters 4:1-4).
Het verhaal van Deborah staat in Richteren, het 7e boek van het Oude Testament. Het beschrijft de geschiedenis van Israel tijdens de Richters, rechters tijdens vredige perioden en militair leiders in onrustige tijden. Debora is de vierde richter over Israël en sprak recht onder haar Deborapalm tussen de plaatsen Rama en Bethel (bekend door Jakob (sladder) in Genesis 12 en 13. Toen lag het in het gebied van de stam van Benjamin, later Juda en nu de Westelijke Jordaan, Palestina. Bethel, nu Beitel, ligt vlakbij Jeruzalem. Debora's verhaal staat 2 keer in Richteren: in boekrol 4 in proza en in 5 als lied. Het vertelt over de beslisssende strijd tussen Barak, Richter (militair) leider van de Israelieten en koning Jabin.

Debora profeteerde dat Barak met 10.000 man moest optrekken tegen Jabins legeroverste Sisera en zou winnen. Barak zei dat Debora dan wel met hem mee moest gaan. Dat deed ze en profeteerde dat de eer van de overwinning niet naar hem maar naar een vrouw zou gaan. Niet naar haar zoals wellicht nu verwacht. Barak versloeg Sisera en deze vluchtte naar de tent van een vermeende bondgenoot. Diens vrouw, Jaël, doodde Sisera door een tentpin door zijn hoofd te slaan toen hij lag te slapen. Jael was de echtgenote van de Keniet Cheber, een militair bondgenoot van Sisera. In de Joodse traditie was Jaël een ger, bekeerling tot het jodendom. Bron: Wikipedia/Debora

Kunst tip: Deborah de Profeet onder haar palm, in een ets van Marc Chagall (Rusland 1887-1985 Parijs). Circa 1931-1939, afgedrukt 1939 in 100 gesigneerde en genummerde met de hand in gekleurde etsen en 295 in zwart en wit. Nu in Musée National Message Biblique Marc Chagall (1977) en Marc Chagall Druckgraphik (Westfalisches Landesmuseum fur Kunst und Kulturgeschichte Münster, 1985) ZW Exemplaar te koop! $4500. (nr H. 327, S. 249). Links: Spaightwoodgalleries/Chagall Debora (zwart wit) met wat waterverf inkleuring Chagall-etching-deborah-the-prophetess

Kunst tip2 De nogal gruwelijke moord op Sisera is uiteraard ook vaak verbeeld o.a. door James Tissot (1836-1902, Franse kunstenaar) Circa 1896-1902 Gouache (dekkende waterverf) Nu in The Jewish Museum op 5th Avenue New York, USA Link Tissot Jael & Sisera.

Richteren 4:1-23
1 Na de dood van Ehud deden de Israëlieten weer wat slecht is in de ogen van de HEER. 2 Daarom leverde de HEER hen uit aan koning Jabin van Kanaän, die regeerde in Hasor. Diens legeraanvoerder heette Sisera; hij had zijn legerkamp in Charoset-Haggojim. 3 Jabin beschikte over negenhonderd ijzeren strijdwagens en heerste met harde hand over Israël, wel twintig jaar lang. Daarom riepen de Israëlieten de HEER te hulp.

4 In die tijd was een zekere Debora rechter over Israël. Deze Debora, de vrouw van Lappidot, was profetes. 5 Ze hield zitting onder de Deborapalm tussen Rama en Betel, in het bergland van Efraïm, en daar kwamen de Israëlieten haar hun rechtsgeschillen voorleggen. 6 Debora liet Barak, de zoon van Abinoam, afkomstig uit Kedes in Naftali, bij zich komen en zei tegen hem: ‘De HEER, de God van Israël, gebiedt u: “Trek met tienduizend man uit de stammen Naftali en Zebulon op naar de Tabor. 7 Dan zal ik Jabins legeraanvoerder Sisera met al zijn strijdwagens en soldaten laten optrekken tot in het dal van de Kison en hem aan je uitleveren.”’ 8 ‘Als u meegaat, zal ik gaan,’ antwoordde Barak, ‘maar als u niet meegaat, ga ik niet.’ 9 ‘Goed,’ zei Debora, ‘ik zal met u meegaan. Maar let wel, u zult geen eer behalen aan deze veldtocht, want de HEER zal Sisera uitleveren aan een vrouw.’ Zo besloot Debora met Barak mee te gaan op zijn veldtocht naar Kedes. 10 Barak riep de mannen van Zebulon en Naftali onder de wapenen en trok aan het hoofd van tienduizend man naar Kedes op. Debora ging met hem mee.

11 In de buurt van Kedes had een zekere Cheber zijn tenten opgeslagen bij de eik in Saänannim. Deze Cheber was een Keniet die zich had afgescheiden van zijn stamgenoten, nakomelingen van Mozes’ schoonvader Chobab.

12 Sisera kreeg bericht dat Barak de Tabor was opgegaan. 13 Daarom riep hij zijn soldaten onder de wapenen en trok met al zijn negenhonderd ijzeren strijdwagens en zijn hele leger vanuit Charoset-Haggojim op naar het dal van de Kison. 14 Debora spoorde Barak aan: ‘Vooruit! Vandaag levert de HEER Sisera aan u uit. Hij zal voor u uit gaan.’ Toen kwam Barak de Tabor af met tienduizend man achter zich aan. 15 Op het moment dat de manschappen van Sisera Barak zagen verschijnen, zaaide de HEER paniek onder hen en ontstond er grote verwarring. Sisera sprong van zijn wagen en maakte zich uit de voeten. 16 Barak achtervolgde de strijdwagens en de soldaten tot in Charoset-Haggojim. Alle soldaten van Sisera sneuvelden; niet een bleef er in leven.

17 Sisera vluchtte te voet naar de tent van Jaël, de vrouw van de Keniet Cheber, want hij wist dat er een bondgenootschap bestond tussen de familie van Cheber en koning Jabin van Hasor. 18 Jaël kwam hem tegemoet en zei: ‘Kom binnen, heer, kom binnen. Wees niet bevreesd.’ Hij ging bij haar de tent binnen en zij verborg hem onder een deken. 19 ‘Geef me wat water te drinken,’ vroeg hij, ‘ik heb zo’n dorst.’ Jaël opende een melkzak, gaf hem te drinken en dekte hem weer toe. 20 Toen zei hij: ‘Ga in de tentopening staan. Als er dan iemand komt vragen of er een man bij u is, moet u zeggen: “Nee, er is hier niemand.”’ 21 Jaël nam een tentpin en een hamer en sloop de tent binnen. Ze sloeg, terwijl hij daar uitgeput in slaap lag, de tentpin dwars door zijn hoofd de grond in, zodat hij stierf. 22 Op dat moment kwam Barak eraan, op jacht naar Sisera. Jaël ging hem tegemoet en zei: ‘Kom, ik zal u de man
laten zien die u zoekt.’ Barak ging met haar naar binnen – en daar lag Sisera, dood, met de tentpin door zijn hoofd.

23 Zo bracht God koning Jabin van Kanaän in zijn strijd met de Israëlieten een zware nederlaag toe. 24 Daarna wist Israël koning Jabin steeds verder terug te dringen, totdat ze hem hadden vernietigd.
Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst Richteren4

Liever luisteren?
Bert Jan van de Lagemaat & Leny Stehouwer op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Richteren is het 7e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Omdat het niet op het oecumenisch of alternatief leesrooster staat is er weinig kans. In Synagoges werd het 11januari14 gelezen. Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van dominee Robert-Jan van Amstel voor de Gereformeerde Kerk “Bethelkerk” in Barendrecht op 26 juli 2009. In de prekenserie “De Ongehoorde Bijbel”: Jaël en Deborah. Als we dus bladeren in Richteren, zoals vanmorgen, dan hebben we te maken met profetische geschiedschrijving. ... Het boeken Richteren in het grote raamwerk van Jozua tot en met 2 Koningen gevolgd door de grote profeten Jesaja, Jeremia en Ezechiël wil vertellen hoe je bevrijd en bevrijdend kunt leven voor Gods Aangezicht. Leef jij, leeft u, leef ik het Woord van God? Dat is een van de grote levensvragen van de bijbe

Op You Tube: In het Engels, Biblical women Deborah a Judge a prophetes. Door Paul Mayne Rancho Cucamonga, California, United States. Teachet at SaintPaulMinistries (website offline) zie ook slideshare en You Tube Channel +300 uploads. (7m27) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor het loflied dat debora zingt met Barak in Richteren 5. Door demeerdere Loof de Heer zinsneden en de slotregel is het ook een gebed 31 HEER, laat zo al uw vijanden ten onder gaan, en maak wie u liefhebben onstuitbaar als de opgaande zon.’

Die dag zongen Debora en Barak, de zoon van Abinoam, dit lied:
2 ‘Loof de HEER, omdat Israël zijn haren dreigend loswierp,loof de HEER, omdat Israël zich meldde voor de strijd. 3 Koningen en vorsten, luister en hoor toe hoe ik de HEER bezing, een lied zing voor de HEER, de God van Israël. 4 HEER, de aarde beefde toen u voortschreed vanuit Seïr; toen u optrok vanuit Edom stortte water uit de hemel en de wolken neer. 5 Voor de heerser van de Sinai wankelden de bergen, voor u, HEER, u, de God van Israël.

6 Onder Samgar, de zoon van Anat, in de tijd van Jaël, begaf geen karavaan zich nog op weg. Wie toch op reis moest, nam de kronkelpaden. 7 Aanvoerders ontbraken, het land kende geen leiding totdat jij, Debora, kwam en Israël tot leidsvrouw werd. 8 Verkoos men andere goden, dan stond de vijand voor de poorten; ons leger telde veertigduizend man, maar van schild of speer geen spoor.

9 Loof de HEER! Ik dank hen die niet aarzelden de strijders aan te voeren. 10 Reizigers, gezeten op gezadelde ezelinnen, en ook jullie die te voet moeten gaan, 11 overstem met je verhalen het geklets bij de bronnen en laat ieder bij het drenken zingen van de HEER die overwon, van de overwinning door zijn aanvoerders voor Israël behaald. Daar trok het volk van de HEER ten strijde, voorwaarts vanuit de steden. 12 Ga voorop, Debora, vuur ons aan en zing een lied! Barak, val aan! Grijp de vijand, jij zoon van Abinoam! 13 Daar trokken toen de ware aanvoerders ten strijde, het volk van de HEER trok met zijn helden op. 


14 Uit Efraïm kwamen zij die in Amalek wonen en voegden zich bij jou en je verwanten, Benjamin. Uit Machir kwamen aanvoerders, uit Zebulon de leiders van het leger. 15 Uit Issachar sloten de vorsten zich bij Debora aan. Na Issachar kwam Barak; hij ging het volk voor in de vlakte. Maar de stam Ruben bleef steeds maar overleggen. 16 Wat hield je bij je schaapskooi en het fluitspel van je herders? Ruben bleef maar overleggen, 17 Gilead kwam de Jordaan niet over, Dan bleef bij zijn schepen, Aser bleef aan zee en verliet zijn havens niet, 18 maar Zebulon en Naftali waagden hun leven op de heuvels.

19 Daar kwamen de koningen, de stadsvorsten van Kanaän. Zij streden bij Taänach, bij Megiddo, aan de oever van de stroom, maar er viel voor hen geen zilver buit te maken. 20 De sterren aan de hemel streden mee tegen de vijand, zij hadden in hun baan zich tegen Sisera gekeerd. 21 Vorsten werden meegesleurd door het water van de Kison, de Kison, die aloude en snelstromende rivier. Ga voort, mijn ziel, ga voort! 22 Dreunend klonk de hoefslag van zijn wegstormende paarden, van zijn schitterende paarden, in onstuimige galop.

23 Vervloekt zij Meroz, dat de HEER geen hulp bood, vervloekt! – zo spreekt de engel van de HEER -, vervloekt zijn inwoners, zij sloten zich niet bij de helden aan. 24 Geloofd zij Jaël, de beste aller vrouwen, Jaël, de vrouw van Cheber, de Keniet. Was ooit een tent gezegend met een vrouw als zij? 25 Sisera vroeg om water en zij gaf hem melk te drinken, room bracht ze hem te drinken, in een rijk versierde schaal. 26 Met één hand vatte ze een tentpin, met de andere een hamer. Ze dreef de tentpin door zijn slaap, spleet met een hamerslag zijn hoofd. 27 Aan haar voeten viel hij neer, bezweek hij en bleef liggen. Aan haar voeten bezweek hij, daar viel hij neer. Waar hij bezweek, daar bleef hij liggen, verpletterend verslagen.

28 Aan haar venster stond zijn moeder, ze tuurde en ze klaagde: “Waar blijft zijn wagen toch? Klinkt het geratel van de wielen al?” 29 De wijste van haar vrouwen gaf haar antwoord en zei haar wat zij zelf reeds had bedacht: 30 “Wellicht zijn ze nog bezig om hun schatten te verdelen: elke man een meisje, of misschien wel twee. En voor Sisera gekleurde stoffen met borduursel, stoffen met borduursel waarmee hij zijn schatjes tooit.”

31 HEER, laat zo al uw vijanden ten onder gaan, en maak wie u liefhebben onstuitbaar als de opgaande zon.’

Liever luisteren? Bert Jan van de Lagemaat & Leny Stehouwer op Voorleesbijbel/Richteren5.

Preek over Richteren 5 door dominee Piet () op 27nov11 voor Hervormd Zuilen over Richteren 5 Het lied van Deborah. ''Vol verwachting maakt Debora haar opwachting bij uit­geverij "Vroom en deugdzaam". Het is al even geleden dat zij haar gedichtenbundel met de titel "Totdat ik op­stond" naar deze uitgeverij opstuurde en tegelijk een af­spraak maakte voor een gesprek. Zou ze een kans ma­ken? Zou "Vroom en deugdzaam" haar gedichten, haar liederenbundel willen uitgeven? Er een markt voor zien?'' Link DomineePiet/LiedvanDebora


VOLGENDE WEEK
9 februari 2014, 5e van de Epifanie

Jesaja 43:9-12
Psalm 112
(1 Korintiërs 2:15)
Matteüs 5:13

Ik las deze teksten op 6feb11, daarom lees ik voor aanstaande zondag over Dorcas uit Handelingen 9:36-41. Meer vrouwen in de Bijbel op Christiananswers women

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten